SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (9.02.2023)
victorg, Monday 06 February 2023 - 00:00:00 //


Joi, 9 februarie 2023, orele 12–14
Conferențiar: HENRIETA A. ȘERBAN (I.F.P.A.R.)
Tema: „Cine este filosoful?”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy

Am putea întreba „Ce este filosoful?” din perspectiva acelui „Ti esti?”, cu rol definitoriu. Totuși, însăși întâlnirea dintre gramatică și filosofie în limbă ne obligă să medităm la un „cine” al înțelepciunii și cunoașterii, pe care să-l conștientizăm. Demersul este vast și presupune o cuprindere a filosofiei, oricât de selectivă. Adesea, interesul filosofilor a constat în descrierea propriei lor activități și mai puțin a factorului principal din activitatea filosofică. Demersul nostru presupune (inevitabil) ca punct de pornire iubirea de înțelepciune, pe care nu pot să nu o împărtășească filosofii, deși, epicurienii, contra-iluminiștii sau și diverșii
post-moderni (spre exemplu) ar putea contribui cu o perspectivă ludică în care înțelepciunea trece în plan secund. Dar nu vom aborda acum aceste direcții și ne propunem să discutăm despre filosof ca iubitor de înțelepciune. [În continuitatea preocupării privind „cunoașterea situată”, abordarea noastră ar putea fi feministă, dar considerăm că sexualizarea și „genderizarea” ne-ar îndepărta de aspectele neutre și inclusive centrale activității filosofice dincolo de caracteristici externe (sociologice) și pe care dorim în această prezentare să le evidențiem mai întâi, acum. Totuși, remarcăm că ar fi deosebit de interesantă o „arheologie” care ar conduce la o recuperare a contribuțiilor femeilor-filosof pe parcursul vremurilor.] Metodologic, filosoful va fi portretizat în această prezentare în sensul de om generic kantian, printr-o incursiune esențializată prin bogăția ideatică excepțională a filosofiei. În această prezentare urmăm o valorificare a raportării la Protagoras, Platon, Aristotel, Kant, Hegel, Lucian Blaga, Deleuze & Guattari și Rorty, desigur, fără nicio pretenție de a cuprinde și a descrie aici contribuțiile filosofice ale acestora. Toată filosofia este relevantă pentru o definire comprehensivă a filosofului, iar definiția multi-fațetată a filosofului pe care o schițăm descrie importanța filosofiei și a filosofului în lumea contemporană, o lume a derutei și confuziei.