STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR

stc_coperta.jpgSTUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul XII, 2020,
Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2020, 208 p.
ISBN 978-973-27-3149-9


C U P R I N SSTUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul XI, 2019,
Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2019, 221 p.
ISBN 978-973-27-3149-9


C U P R I N S


RESTITUIRISTUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul X, 2018,
Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018, 116 p.
ISBN 978-973-27-2985-4

C U P R I N S

RESTITUIRI
 


STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul IX, 2017,
Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017, 180 p.
ISBN 978-973-27-1876-6

C U P R I N S

Alexandru SURDU, Sistemul filosofic al lui Wittgenstein
Alexandru BOBOC, Categoriile raţiunii practice la Kant
Rodica CROITORU, Valoare teleologică şi nonvaloare în etica teleologică kantiană
Viorel VIZUREANU, Observaţii cu privire la categoria mobilităţii în societatea contemporană
Ionel NARIŢA, Categorii semantice
Sergiu BĂLAN, Categorii şi structuri mentale în perspectivă evolutivă
Silviu ŞERBAN, Iluzie şi realitate în percepţia imaginii cinematografice
Ionel Valentin DEDU, Gândirea hermeneutică şi raţionalitatea slabă
Horia Vicenţiu PĂTRAŞCU, Iubirea – ca formă de autosuficienţă
Cornel-Florin MORARU, Categoriile estetice şi experienţa nonjudicativă. Schiţa întemeierii categoriale a judecăţilor de gust
Oana ŞERBAN, Figuri ale „subiectului politic” în modernitate. Despre aplicabilitatea acestui concept în filosofia lui Th. Hobbes şi a lui J.J. Rousseau


STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul VIII, 2016,
Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2016, 208 p.,
ISBN 978-973-27-2710-2

C U P R I N S

Alexandru SURDU, Intelectul şi cumestele (Posestion)
Alexandru BOBOC, Categorii ale cunoaşterii în „ontologia critică” a lui N. Hartmann
Anexă. N. Hartmann, Dispunerea ontologică a sferelor cunoaşterii
Vasile MACOVICIUC, „Situaţii-limită” şi „transcendenţă” la Karl Jaspers
Rodica  CROITORU, Dubla  faţă a valorii în Întemeierea metafizicii moravurilor
Sergiu BĂLAN, Ideea de specie în filosofia contemporană a biologiei
Loredana Cornelia BOŞCA, Ambiguităţile definirii categoriei de religie sui-generis în disciplinele socio-umane
Ionel NARIŢA, Locul şi timpul
Silviu ŞERBAN, Actele sociale şi teoria apriori a dreptului la Adolf Reinach
Raluca BUJOR, Rest dialectic şi rest eidetic - o interpretare la Parmenide 130b-e
Oana ŞERBAN, Tensiuni ale modernităţii: categorii ale sinelui. Înapoi la Louis Dumont
Cornel-Florin  MORARU, Categorii  interogative şi categorii verbale la Aristotel. Interpretare „morfologică”


STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul VII, 2015

Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015, 188 p.,
ISBN 978-973-27-2581-8

C U P R I N S
Alexandru Boboc, Categorie şi „doctrină a categoriilor” în „realismul critic” neokantian
Ioan Biriş, Transformări ale categoriei de raţionalitate. De la raţionalitatea deductivă la raţionalitatea probabilistă
Rodica Croitoru, Invertirea datoriei şi legii kantiene în Fenomenologia spiritului   
Florea Lucaci, Categoria spaţiului în ontologia umanului
Sergiu Bălan, Ideea de teleologie în filosofia biologiei
Ionel Nariţa, Deducerea sintactică a categoriilor aristotelice
Silviu Şerban, Limbajul şi operaţiile sociale ale minţii la Thomas Reid
Anca-Gabriela Ghimpu, Comentarii neoplatonice la categoriile aristotelice: Porfir, Dexip, Ammonius
Mihai-Dragoş Vadana, Conceptul de hexis ethike la Aristotel
Cornel-Florin Moraru, Nimicul şi categorialitatea. Perspectivă fenomenologică asupra delimitării nimicului
Oana  Şerban,  Interpretări  categoriale  ale  cogito-ului  în  filosofia  lui Nietzsche


STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul VI, 2014

Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014, 259 p.,
ISBN 978-973-27-1877-3

C U P R I N S
Alexandru Surdu, Introducere la teoria Fiinţei
Alexandru Boboc, Categoriile estetice în concepţia lui Johannes Volkelt
Teodor Dima, Funderentismul – o nouă teorie despre formarea şi justificarea convingerilor
Vasile Macoviciuc, Conceptul de angoasă la Sören Kierkegaard
Ioan Biriş, Categoriile de individualism și holism metodologic în filosofia socială
Florea Lucaci, Creaţia, o ipostază a devenirii în ontologia umanului
Eugeniu Nistor, Categoriile persuasive ale Retoricii lui Aristotel
Ionel Narița, Categoriile ca intensiuni
Loredana Boșca, Categorii etico-religioase în filosofia economiei islamice
Sergiu Bălan, Ideea filosofică de evoluție prin selecție naturală
Ştefan-Dominic Georgescu, Categoria Fiinţei la Hegel şi Heidegger
Silviu Șerban, Despre semnificatia lui ἀρχή la Anaximandru
Andreea Gae, Fiinţă şi unitate în metafizica aristotelică
Lucian Stoian, Noţiunea de datorie prima facie în conceptia lui W. D. Ross


pdf_ico.png STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul V, 2013

Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, 266 p.,
ISBN 978-973-27-2370-8

C U P R I N S
Alexandru SURDU, Apariţiile Existenţei Nemijlocite
Alexandru BOBOC, Ideea de supercategorie în filosofia pentadică
Rodica CROITORU, Deducţia şi schematismul conceptelor a priori în Critica raţiunii pure
Ioan BIRIŞ, Construcţionismul social. Origini şi forme actuale
Vasile MACOVICIUC, Cuplul categorial Limbă – Vorbire. Semnificaţii teoretico-metodologice
Viorel CERNICA, Categoria Sacrului la Rudolf Otto
Sergiu BĂLAN, Categoria de specie biologică în interpretări realiste şi nominaliste
Ştefan-Dominic GEORGESCU, Categoriile Esenţei în Ştiinţa Logicii a lui Hegel
Ionuţ ANASTASIU, Conceptele de vis şi realitate în romanul lui Dostoievski Crimă şi pedeapsă
Andreea GAE, Fiinţa aristotelică şi spiritul hegelian în paradigma doctrinei esenţei
Nicolae DRĂGUŞIN, Libertatea ca voinţă raţională. Un studiu despre temeiul dialectic al teodiceei hegeliene
Ioan DRĂGOI, Fenomen şi categorie. Interpretare fenomenologică a nimicului kantian
Călin HERŢEG, Categoriile metafizice şi cognitive ale experienţei în viziunea lui Peirce
Mihai POPA, Ştiinţă şi reprezentare în arta Renaşterii


STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul IV

Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, 300 p.,
ISBN 978-973-27-1876-6

C U P R I N S
Alexandru SURDU, Ipostazele Subsistenţei
Alexandru BOBOC, Contribuţii neokantiene în teoria categoriilor
Marin AIFTINCĂ, Frumosul, o categorie estetică fundamentală
Rodica CROITORU, Cadrul necesar al categoriilor libertăţii
Dan CRĂCIUN, Orizontul categorial al eticii (Configuraţia elementară a faptului moral)
Mihaela POP, Categoria estetică a banalului sau despre artă dincolo de "sfârşitul" ei
Mihai D. VASILE, Conceptul Logosului ca model al cosmosului
Loredana BOȘCA, Despre ființă (wuğūd) şi esenţă (māhiyya) în metafizica lui Avicenna
Mihai POPA, Fiinţa istorică şi conceptul de circularitate în filosofia românească interbelică
Sergiu BĂLAN, Categoria cauzalităţii la David Hume
Gabriela TĂNĂSESCU, Conceptul de metodă geometrică în Etica lui Spinoza
Ilie PINTEA, Problema termenilor transcendentali în gândirea lui Mircea Florian
Ionuț ANASTASIU, Conceptul de imaginar vizual la Dostoievski
Lucian CHERATA, Armonia exprimării Fiinţei în Categoriile aristotelice
Brînduşa GOREA, Natalia SAHAROV, Categoria juridică de „proceduri prealabile” – arhaism şi modernitate
Mihai POPA, Ontologia faptului istoric
Vasile MACOVICIUC, Conceptul de „absurd” la Albert Camus


pdf_ico.png 
STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul III
Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, 243 p.,
ISBN 978-973-27-2123-0

C U P R I N S
Alexandru Surdu, Supercategoriile autologice ale Subsistenţei
Evangelos Moutsopulos, O nouă perspectivă asupra momentelor categoriale ale esteticii kantiene
Rodica Croitoru, Devenirea cuplului uman kantian prin triada categorială Adevăr, Bine, Frumos
Adrian Niţă, Reconstrucţia categorială a existenţei
Loredana Boşca, Conceptul de intelect posibil (al-'aql al-hayulani) la Averroes.
Dragoş Popescu, Fundamentul categorial al ontologiei la Mircea Vulcănescu
Sergiu Bălan, Categorii metodologice în ştiinţa religiilor la Mircea Eliade
Ştefan-Dominic Georgescu, Hegel despre structura logicii şi deducţia categoriilor
Titus Lates, Evoluţia concepţiei lui Charles Sanders Pierce despre teoria categoriilor
Silviu Şerban, Universal şi Individual în Ágrafa Dogmáta
Anca Gabriela Ghimpu, Prefigurarea unei teorii a categoriilor în filosofia lui Platon pdf_ico.png  STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul II
Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, 299 p,
ISBN 978-973-27-1975-6

C U P R I N S
Alexandru BOBOC, Teoria categoriilor la N. Hartmann
Constantin SĂLĂVĂSTRU, Sistematizări categoriale ale strategiilor de dezbateri publice
Ioan BIRIS, O posibilă tipologie a conceptelor stiinţifice
Vasile MACOVICIUC, Conceptul de „disperare” la Soren Kierkeggard
Marin BĂLAN, Categoriile lui Aristotel ca text de autoritate în Evul Mediu
Rodica CROITORU, Categoriile kantiene ale libertăţii
Ion TĂNĂSESCU, Deducţia categoriilor aristotelice la Franz Brentano si locul ei în aristotelismul secolului al XIX-lea
Marius Augustin DRĂGHICI, Despre «firul călăuzitor» în descoperirea categoriilor în Critica raţiunii pure
Gabriel CHINDEA, Despre necesitatea si imposibilitatea unei deducţii a categoriilor la Adorno
Camelia GRĂDINARU, Critica postmodernă a categoriilor. Baudrillard si supremaţia simulacrului
Horia-Costin CHIRIAC, Categoriile imaginarului fizic
Elena PUHA, Brandusa GOREA, Concepte deontologice fundamentale
Mihai POPA, Conceptul de timp la Rădulescu-Motru si Bergson
Ilie PINTEA, Teoria categoriilor la Mircea Florianpdf_ico.png STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR, volumul I
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009,
Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa, 297p,
ISBN 978-973-27-1877-3

C U P R I N S
Cuvânt introductiv
Alexandru SURDU, Categorii, genuri de categorii şi supercategorii
Alexandru BOBOC, Categorie şi categorii. Însemnări despre posibilitatea unei "teorii generale a categoriilor"
Mircea FLONTA, Două concepte ale cunoaşterii
Ilie PÂRVU, Cum este posibilă, azi, ontologia? Modalităţi de justificare a schemelor categoriale
Constantin SĂLĂVĂSTRU, Categorizare şi problematicitate
Vasile MACOVICIUC, Categorii logico-ontologice în estetica lui Georg Lukács
Marin AIFTINCĂ, Categoria de cultură în perspectiva contemporaneităţii
Iancu LUCICA, Consistenţa, inconsistenţa şi paraconsistenţa conceptelor
Rodica CROITORU, Sarcina categorială a sufletului în dialogul Philebos al lui Platon
Mihai D. VASILE, Doctrina aristotelică despre categoria transcendenţei
Sergiu BĂLAN, Categoriile hegeliene într-o interpretare analitică
Marius DOBRE, Categoria de valoare logică
Ioan BUŞ, Categoriile kantiene. Deducţia transcendentală A
Claudiu BACIU, Formă simbolică şi unitate sintetică la Ernst Cassirer