casa academiei 4.png


revistadefilosofie_coperta.jpg          Probleme_de_logica_v_18.png         Coperta RevRoumPhilos nr.1_2014.png

cfp4_coperta.jpg          sifr10m.jpg          stc_coperta.jpg


SIMPOZIONUL NAȚIONAL CONSTANTIN NOICA, EDIȚIA A XIII-A, DECEMBRIE 2021
victorg, Tuesday 14 December 2021 - 15:57:00 //


Ediția a XIII-a a Simpozionului Național „Constantin Noica” se desfășoară în contextul împlinirii unui an de la trecerea la cele veșnice a celui care a avut inițiativa organizării acestei manifestări științifice și care, acum, este un nume al istoriei filosofiei, Alexandru Surdu. În continuitatea tradiției instituite de inițiator, simpozionul poartă și anul acesta numele unei lucrări a filosofului Constantin Noica, și anume Rugați-vă pentru fratele Alexandru.
Miza teoretică a acestei ediții este legată de considerațiunile lui Constantin Noica privitoare la triumful faustic în lume ca slăbiciune a spiritului și de reflectarea acestei idei în modul în care înțelegea Alexandru Surdu transformarea lumii sau a existenței reale prin intermediul teoriei.
Tematica simpozionului (care poate fi abordată dintr-o varietate de perspective disciplinare sau sistematice ale filosofiei: logică, metafizică, epistemologie, filosofie morală, filosofia istoriei,  filosofie politică etc.) include relația dintre teorie și realitate, potențialul conceptelor de a configura realitatea, destructurarea conștiinței și a eului prin știință și tehnologie, adevărul și post-adevărul, capacitatea istoriografiei de a configura sau denatura faptul istoric, precum și efectele noilor modele filosofice și științifice asupra relației subiect-obiect, mai ales în contextul perspectivei postmoderne și post-postmoderne cu privire la sensul și valoarea cunoașterii.

Cei interesați să participe cu lucrări pe tematica de mai sus sau privitoare la aspecte adiacente acesteia sunt invitați să trimită titlurile comunicărilor pe adresa stefan_geodom@yahoo.com până la data de 28.11.2021, urmând să primească prin e-mail link-ul de participare.
Lucrarile simpozionului se vor desfășura pe data de 14 decembrie 2021, începând cu ora 10:00. Cei interesati să asiste la lucrari pot trimite o solicitare pe adresa de e-mail de mai sus. Predarea materialelor în vederea publicării acestora în volum se va realiza la o dată care se va anunța ulterior.

Adresa întâlnirii online:
 BOOK REVIEW
victorg, Sunday 05 December 2021 - 18:01:03 //Colocviu ”John Rawls, o sută de ani de la naştere. O teorie a dreptăţii, cincizeci de ani de provocări intelectuale”
victorg, Monday 15 February 2021 - 19:22:54 //


Sunt persoane care, prin activitatea lor, îşi transformă datele individuale în repere culturale. John Rawls se numără printre acestea. A Theory of Justice, lucrarea publicată de el în 1971, este dovada forţei de iradiere pe care o au în filosofia contemporană ideile celui care şi-a legat numele şi cariera de prestigioasa Harvard University.
Prestigiul său nu se măsoară doar în numeroasele lucrări de referinţă pe care le-a publicat, ci, mai ales, în impresionanta capacitate de a-şi corecta permanent ideile, de a răspunde criticilor şi de a încerca să-şi optimizeze propunerile de filosofie morală şi politică astfel încât să poată fi aplicate respectând, în cea mai mare măsură, exigenţele libertăţii şi egalităţii. Acest efort neîncetat i-a atras eticheta de liberal egalitar și l-a făcut pe el însuşi să-şi considere poziţia drept o utopie realistă. Înainte de orice critică sau omagiu, trebuie apreciat efortul tehnic şi pasionat al lui Rawls de a găsi o soluţie pentru complexitatea societăţii contemporane. Miza lui principală este să propună aranjamente atât la nivelul unei naţiuni, cât şi la nivel internaţional, care să asigure respectul pentru dreptate, care să optimizeze, în măsura posibilului, libertatea şi egalitatea fiecărui cetăţean şi ale fiecărui stat, cu menţiunea că în definiţia pe care o propune pentru dreptate libertatea  are primat; egalitatea fără libertate nu este dreaptă.

pdf_ico.png Programul Colocviului

Colocviul John Rawls, o sută de ani de la naştere. O teorie a dreptăţii, cincizeci de ani de provocări intelectuale își propune să trateze una dintre temele centrale ale operei lui Rawls în relație cu sursele gândirii lui, cu implicaţiile susţinerilor sale sau cu dialogul cu alţi filosofi.


[ Read the rest ... ]


Colocviu ”Sir William David Ross și aristotelismul timpului său”
victorg, Sunday 07 February 2021 - 17:51:54 //


Aristoteles-Renaissance constituie un moment semnificativ al filosofiei germane din prima jumătate a secolului XIX. Corpusul aristotelic în cinci volume editat de Immanuel Bekker sub auspiciile „Academiei prusace de științe” (1831-1836) constituie una dintre cele mai importante realizări ale acestei mișcări. Alături de ea, trebuie amintită puzderia de lucrări consacrate filosofiei aristotelice de savanți precum Bonitz, Brandis, Trendelenburg sau Zeller, unii dintre ei elevi ai lui Hegel sau Schleiermacher. Miza acestor lucrări nu era una istorică, ci ele erau în bună parte animate de ideea că filosofia aristotelică constituie modelul unei îmbinări a gândirii filosofice cu cercetarea empirică cu totul în acord cu modul în care cercetarea științifică din acea epocă concepea relația dintre cele două. Spre deosebire de aceasta, modelele idealismului german porneau de la conștiința pură pentru a deduce și integra rezultatele științelor particulare în sistemele lor.[ Read the rest ... ]


REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Thursday 23 December 2021 - 21:09:12 //CONFERINȚĂ
victorg, Sunday 14 November 2021 - 10:29:21 //


Institutul de Filosofie și Psihologie ”Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
organizează online (26-27 noiembrie 2021):

Conferinţa "Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus. Prima sută de ani"

pdf_ico.png Programul conferinţei


REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Friday 29 October 2021 - 08:20:51 //REVUE ROUMAINE DE PHILOSOPHIE
victorg, Thursday 28 October 2021 - 15:43:35 //REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Friday 03 September 2021 - 18:05:45 //Call for papers: Probleme de logică, vol. XXIV, 2021
victorg, Saturday 31 July 2021 - 07:50:32 //


După o perioadă de mai multe decenii în care, deși nu a renunțat la exigențele științifice ridicate, a apărut din păcate sporadic, la intervale de mai mulți ani, seria Probleme de logică a revenit, în 2009, sub coordonarea Acad. Alexandru Surdu, care a și avut inițiativa continuării cercetărilor în domeniul logicii și al disciplinelor conexe. Începând cu numărul al XII-lea, volumele acestei serii găzduiesc studii și articole de cercetare fundamentală în toate cele trei direcții ale logicii – simbolico-matematică, clasico-tradițională și dialectico-speculativă. Acestora li se adaugă contribuții care însoțesc sau validează evoluția logicii, aparținătoare unor domenii – specifice filosofiei sau altor științe – direct legate de logică.

Anul 2021 prilejuiește apariția volumului al XXIV-lea al acestei colecții, la care sunt invitați să participe specialiștii în domeniile logicii și ale altor științe vecine cu aceasta sau care beneficiază de rezultatele evoluției acesteia.

Contribuțiile pot fi trimise pe adresa: stefan_geodom@yahoo.com
Termenul pentru trimiterea formei finale a contribuțiilor: 20 octombrie 2021.

pdf_ico.png Precizări privitoare la regulile de redactareGo to page       >>