REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Wednesday 23 December 2020 - 16:02:40 //REVUE ROUMAINE DE PHILOSOPHIE
victorg, Monday 21 December 2020 - 09:31:37 //ALEXANDRU SURDU (24.02 1938–11.12.2020)
victorg, Friday 11 December 2020 - 19:25:58 //Cu profundă durere, anunțăm trecerea la cele veșnice a Academicianului Alexandru Surdu, președinte al Secției de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie a Academiei Române și director al Institutului de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române. Dincolo însă de funcțiile sale oficiale, Alexandru Surdu a fost pentru cei mai mulți dintre noi un profesor, un mentor, adeseori un prieten și un sprijin.

Născut la 24 februarie 1938 la Brașov, a absolvit Liceul „Andrei Șaguna”, apoi a urmat cursurile Facultății de Filosofie a Universității din București (1958–1963), după care și-a început cariera la Centrul de Logică al Academiei Române (1964–1975), unde a devenit un apropiat colaborator al filosofului Constantin Noica. A beneficiat, în această perioadă, de o bursă de studii în logică simbolică și fundamentele științelor la Institutul de Matematici al Universității din Amsterdam (1969–1970). A obținut titlul de doctor în filosofie în 1976 (cu lucrarea Logica clasică și logica matematică), perioadă în care a contribuit semnificativ și în domeniul logicii intuiționiste (Elemente de logică intuiționistă, 1976). A dezvoltat o serie de contribuții originale în domeniul logicii, care culminează cu introducerea unei noi teorii logice („logica formelor prejudicative”) și teoretizarea unui nou tip de logică, pe care o va numi „logică dialectico-speculativă”, ambele pregătind teoretic sistemul de mai târziu, care, iată, rămâne acum neîncheiat. Foarte însemnată pentru filosofia românească este lucrarea Actualitatea relației gândire–limbaj. Teoria formelor prejudicative (1989), care, pornind de la Categoriile lui Aristotel, instituie un nou domeniu al logicii, cel al „relaţiilor prejudicative”.
Din cele șase volume în care preconizase a-și expune sistemul filosofic, au apărut până astăzi doar patru (Filosofia pentadică I. Problema Transcendenței, 2007; Filosofia pentadică II. Teoria Subsistenței, 2012; Filosofia pentadică III. Existența nemijlocită, 2014; Filosofia pentadică IV. Teoria Ființei, 2020). Alte lucrări importante ale sale sunt: Neointuiționismul, 1977; Pentamorfoza artei, 1993; Contribuții românești în domeniul logicii în secolul XX, 1999). Se cuvine să amintim aici editarea, împreună cu Constantin Noica, a fragmentelor din Critica rațiunii pure traduse de Eminescu (Mihai Eminescu, Lecturi kantiene, 1977); de asemenea, a editat și comentat Scrierile de logică ale lui Titu Maiorescu (1988), precum și Micul compendiu asupra întregii învățături a logicii al lui Dimitrie Cantemir (1995).
Nu doar creator de sistem filosofic, Alexandru Surdu a fost și creator de școală filosofică. Ca profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București (1995–2007), a contribuit la formarea unui număr însemnat de cercetători, dintre care nu puțini sunt cei care caută să valorifice o seamă dintre ideile sale. S-a aflat la conducerea Institutului de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române din 1997, iar între 2014 și 2018 a fost vicepreședinte al Academiei Române. Personalitate influentă și activă în viața culturală românească, cu o gândire unitară și o operă care cuprinde zeci de volume și sute de studii şi articole, inițiator al unor serii de simpozioane itinerante în principalele centre universitare din România (dedicate lui Constantin Noica și C. Rădulescu-Motru), Alexandru Surdu a fost o personalitate de prim rang a filosofiei românești.

Alexandru Surdu a fost o voce puternică și distinctă în filosofia românească, o voce care – fără nicio îndoială – va reverbera multă vreme de acum înainte.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!STUDII DE TEORIA CATEGORIILOR
victorg, Wednesday 02 December 2020 - 11:31:22 //REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Wednesday 21 October 2020 - 10:27:20 //REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Monday 17 August 2020 - 18:18:21 //REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Tuesday 30 June 2020 - 09:42:00 //REVUE ROUMAINE DE PHILOSOPHIE
victorg, Thursday 18 June 2020 - 05:09:27 //REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Thursday 23 April 2020 - 09:23:04 //ALEXANDRU BOBOC (1930-2020)
victorg, Tuesday 21 April 2020 - 06:31:14 //Cu adâncă tristețe anunțăm plecarea dintre noi a colegului nostru Acad. Alexandru Boboc, născut la 20 februarie 1930 în comuna Dumbrava, jud. Mehedinți.

Alexandru Boboc a urmat cursurile Facultății de Filosofie a Universității din București, pe care le-a finalizat în 1957. Începând chiar din acest an și până în 2000, când s-a retras din învățământ, s-a făcut remarcat printr-o susținută activitate didactică, pe parcursul căreia a trecut prin toate treptele învățământului superior, de la preparator și asistent, până la profesor universitar. În paralel, Alexandru Boboc a desfășurat activitate de cercetare la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, în calitate de cercetător principal gr. I. Anul acesta, la 20 februarie, Institutul de Filosofie și Psihologie l-a omagiat pentru împlinirea frumoasei vârste de 90 de ani, dintre care 63 în slujba filosofiei.

Alexandru Boboc a fost unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în filosofie modernă și contemporană. Opera sa include peste 30 de cărți de autor, începând cu lucrarea Kant și neokantianismul, din 1968, și sfârșind, chiar anul acesta, cu două lucrări de exegeză dedicate lui Nietzsche, respectiv lui Heidegger (București, Editura Paideia). A rămas în manuscris lucrarea Logos și Melos, care urmează să fie publicată sub egida Editurii Academiei Române. A participat la congrese internaționale de filosofie, la toate simpozioanele naționale ale Institutului de Filosofie și a colaborat la numeroase publicații periodice din țară și din străinătate. În anul 1991 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în anul 2012, membru titular.

Alexandru Boboc a condus lucrări de licență și de doctorat, a îndrumat prin cursurile sale, dar și personal, generații de filosofi și istorici ai filosofiei, care i-au rămas recunoscători.

În numele celor care i-au fost studenți, colegi și prieteni, ne exprimăm regretul și durerea la plecarea neașteptată dintre noi, într-o perioadă de vârf a creativității sale, a Profesorului Acad. ALEXANDRU BOBOC.Go to page   <<        >>