Contact Details
INSTITUTUL DE FILOSOFIE ȘI PSIHOLOGIE
AL ACADEMIEI ROMÂNE
"CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU"


Calea 13 Septembrie nr. 13,
sector 5, 050711,
POB 1-137,
Bucureşti

Tel: 021.4105659
Email: ifilosofie@yahoo.com