SIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU

SIMPOZIONUL NAȚIONAL "CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU"
Ediția a II-a: "Maiorescu şi maiorescienii", 25–28 octombrie 2017, Tîrgu-MureşOrganizatori: Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș, Primăria Municipiului Tîrgu-Mureș, Societatea  Scriitorilor Mureșeni – Editura Ardealul Universitatea  „Petru Maior”, Facultatea de Științe și Litere

Comitetul de selecţie a lucrărilor conferinței: acad. ALEXANDRU SURDU, acad. ALEXANDRU BOBOC

pdf_ico.png Programul simpozionuluiSNCRM-coperta-vol.1-2017.jpgSIMPOZIONUL NAȚIONAL "CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU"
Ediția I, 20–23 octombrie 2016, Tîrgu-Mureş

pdf_ico.png
Simpozionul Național Constantin Rădulescu-Motru, Ediţia I, Tîrgu-Mureş, 2016, coordonatori: Alexandru Surdu, Marius Dobre, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017, ISSN 2601-2316

Organizatori: Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş, Societatea Scriitorilor Mureşeni, Editura Ardealul, Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe şi Litere 


Comitetul de selecţie a lucrărilor conferinței: acad. ALEXANDRU SURDU, acad. ALEXANDRU BOBOC


Programul zilei I – 20 octombrie
Primirea şi cazarea invitaţilor 

Programul zilei a II-a – 21 octombrie

Deschiderea oficială şi alocuţiuni:
Acad. ALEXANDRU SURDU, vicepreşedinte al Academiei Române, preşedintele de onoare al Simpozionului;
Acad. ALEXANDRU BOBOC; Dr DORIN FLOREA, primarul Municipiului Târgu-Mureş; Dr MARIUS PAŞCAN, vicepreşedinte al Comisiei de Cultură şi Media din Senatul României; Prof. univ. dr CĂLIN ENĂCHESCU, rectorul Universităţii „Petru Maior”; Prof. univ. dr CORNEL SIGMIREAN, preşedintele Senatului Universităţii „Petru Maior”, director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”; Scriitorul LAZĂR LĂDARIU, redactor-şef al cotidianului „Cuvântul liber”.

Lansare de carte:
Constantin Rădulescu-Motru, Personalismul energetic, ediţia a II-a (definitivă), sub îngrijirea acad. Gheorghe Vlăduţescu, postfaţă de Eugeniu Nistor, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2016; moderator: CS I dr EUGENIU NISTOR

Lucrări şi discuţii, moderator: Acad. ALEXANDRU SURDU
Acad. ALEXANDRU SURDU, Structura sistematică a personalismului energetic
Prof. univ. dr IONEL BUŞE, Determinism cultural la Constantin Rădulescu-Motru
Prof. univ. dr FLOREA LUCACI, Politicianismul la români sau despre actualitatea gândirii lui C-tin Rădulescu-Motru
Prof. univ. dr VASILE MUSCĂ, Ideea de sistem filosofic în gândirea românească. Cu privire specială la C-tin Rădulescu-Motru
Prof. univ. dr NICOLAE GEORGESCU, Standardele care definesc ideea de națiune
Prof. univ. dr GHEORGHE CLITAN, Manipularea: între convingerea logică şi propaganda culturală la C-tin Rădulescu-Motru
Conf. univ. dr BOGDAN DANCIU, Educaţia vocaţională în viziunea lui Constantin Rădulescu-Motru
CS II dr MONA MAMULEA, Despre metafora conştiinţei-oglindă
Prof. dr ION FILIPCIUC, Mihail Eminescu, românul absolut necunoscut
Discuţii pe marginea comunicărilor
Pauză de masă

Lucrări şi discuţii, moderator: Acad. ALEXANDRU SURDU

Acad. TEODOR DIMA, titlu rezervat
CS I dr VIOREL VIZUREANU, Sensuri ale antifilosofiei – schița unei tipologii
CS II dr CLAUDIU BACIU, Despre moralitatea poporului român în viziunea lui C-tin Rădulescu-Motru
Conf. univ. dr RUXANDRA GHERGHINESCU, conf. univ. dr CONSTANTIN EDMOND CRACSNER, Construcţii identitare ale tinerilor în spaţiul transilvănean
CS III dr MIHAI POPA, Psihologie și energie spirituală în Personalismul energetic
CS I dr DRAGOŞ POPESCU, Profilurile psihologice ale lui C-tin Rădulescu-Motru
CS II dr ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Premise metafizice ale psihologiei poporului român
Dr DOINA RIZEA-GEORGESCU, Ideea națională în momente de criză
CS II dr MARIUS DOBRE, Este posibilă o psihologie a poporului român?
CS dr VICTOR EMANUEL GICA, Logica genetică a lui C-tin Rădulescu-Motru
Discuţii pe marginea comunicărilor  

Programul zilei a III-a – 22 octombrie
Lucrări şi discuţii, moderator: Acad. ALEXANDRU SURDU
Acad. ALEXANDRU BOBOC, C-tin Rădulescu-Motru și W. Wundt despre sinteza creatoare în viața psihică
Prof. univ. dr IOAN BIRIŞ, Despre psihologia poporului român. Dezbateri vechi și noi
Prof. univ. dr MARGARETA DINCĂ, Cultură şi stil de viaţă
CS II dr CAMELIA POPA, CS BOGDAN IONESCU, Tinerii – atitudini, valori, relaţii interpersonale şi interacţiuni mediate de calculator
CS I dr MIHAI D. VASILE, Sufletul românesc și metanoia universalului
Conf. univ. dr NICULAE SÂRBU-IONESCU, Sfântul Ioan Damaschin. Capitole filosofice. Cap. 66: „Încă despre unirea după hypostas” (traducere)
CS III dr DOINA ŞTEFANA SĂUCAN, CS II dr MIHAI IOAN MICLE, lector univ. dr GABRIEL OANCEA, Perspective asupra psihologiei la C-tin Rădulescu-Motru şi în prezent
Dr OANA VASILESCU, Metoda aferezei în schizanaliză
CS III dr HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Nedesăvârșire culturală și politicianism
CS III dr TITUS LATES, Psihologia şi studiul originii operaţiilor logice
CS III dr MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, Conceptul de axiomă în „Analitica transcendentală”
Lector univ. dr POMPILIU ALEXANDRU, Despre psihologie şi metafizică la C-tin Rădulescu-Motru
Discuţii pe marginea comunicărilor
Pauză de masă

Lucrări şi discuţii, moderator: Acad. ALEXANDRU SURDU
CS II dr MIHAI IOAN MICLE, lector univ. dr GABRIEL OANCEA, CS III dr DOINA ŞTEFANA SĂUCAN, Actualitatea preocupărilor lui C-tin Rădulescu Motru în domeniul psihologiei judiciare
Lector univ. dr DANIEL COJANU, Vocaţia individuală şi destinul comunitar. Elemente de etnopsihologie în opera lui C-tin Rădulescu-Motru
CS dr GABRIEL UNGUREANU, Etica şi deontologia în concepţia lui C-tin Rădulescu-Motru
Dr HORIA DULVAC, Personalismul energetic – crochiuri metafizice
Dr ADRIAN MIRCEA DOBRE, Conservatorismul ca element de susţinere a românismului lui C-tin Rădulescu-Motru
CS asoc. drd CEZAR ROŞU, Infinitul temporal la români – efect al raportului între potențialitatea și actualitatea firii
CS drd ŞERBAN NICOLAU, C-tin Rădulescu-Motru despre psihologia poporului român
CS drd OVIDIU G. GRAMA, Despre relaţia concept-cuvânt
CS III dr SERGIU BĂLAN, Natura, cultura și comportamentul uman
Dr IOVAN DREHE, titlu rezervat
Prof. univ. dr MIRCEA BURUIAN, titlu rezervat
CS I dr EUGENIU NISTOR, Personalism, energetism, vocaţie
Dr MIHAI ARDELEAN, Constantin Rădulescu-Motru – promotor al abordărilor sincronice în primul curs autohton de psihologie
Dr CONSTANTIN NICUŞAN, O hermeneutică a personalităţii
Discuţii pe marginea comunicărilor 

Programul zilei a IV-a – 23 octombrie
Vizitarea obiectivelor culturale şi turistice ale municipiului
Decernarea premiilor; închiderea lucrărilor simpozionului