BIBLIOTECA DEPARTAMENTULUI DE FILOSOFIE

Biblioteca Institutului de Filosofie a trecut prin numeroase mutări de sedii, integrări cu alte biblioteci şi apoi despărţiri. În 1975, Institutul de Filosofie şi Centrul de Logică au fost contopite, iar personalul – drastic restrâns – a devenit nucleu de cercetare fără personalitate juridică, integrat în Universitatea Bucureşti şi pierzându-şi sediul.

Sediul iniţial a fost în casa savantului Nicolae Iorga de pe fostul Bulevard Ilie Pintilie (în zona Pieţei Victoriei), azi Iancu de Hunedoara. După contopirea cu Centrul de Logică, ceea ce a mai rămas din Institut s-a mutat, împreună cu biblioteca, în clădirea Facultăţii de Filosofie, aflată pe B-dul Mihail Kogălniceanu. Cu această ocazie, bibliotecile Institutului şi Centrului de Logică au fost incluse în cea a Facultăţii de Filosofie, fără întocmirea unui proces-verbal din care să reiasă numărul volumelor şi titlurile cărţilor virate în biblioteca facultăţii.

În 1990, Institutul de Filosofie si-a redobândit personalitatea juridică în sistemul Academiei Române, iar în anul urmator (1991) a primit posturi pentru personalul de cercetare, economic-administrativ, bibliotecar etc. În 1991, fondurile de carte ale Institutului şi Centrului au fost scoase din biblioteca Facultăţii de Filosofie şi au fost aduse în noul sediu al Institutului, aflat pe B-dul Schitu Magureanu.

În 1995, biblioteca s-a mutat din nou, odată cu Institutul, la Casa Academiei din Calea 13 Septembrie nr. 13, unde funcţionează şi azi.

Ca urmare a deselor schimbări de sediu, a condiţiilor necorespunzătoare în care s-au efectuat aceste mutări, s-a ajuns, în final, la reducerea numărului de volume din fondul de carte şi reviste. Cu toate acestea, în fondul bibliotecii se mai păstrează ediţii rare de carte filosofică românească.

Bibliotecar: Oana Vasilescu