STUDII DOCTORALE

ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE ȘI PSIHOLOGIE united_kingdom_square_icon_64.png
 
Studiile universitare de doctorat în filosofie și psihologie sunt organizate de Școala doctorală de filosofie și psihologie (SDFP) și constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare de filosofie și psihologie, ciclu care se desfășoară în cadrul Academiei Române. Studiile universitare din cadrul SDFP se finalizează cu doctoratul științific în domeniile filosofie respectiv psihologie. Doctoratul științific al SDFP constă într-un program de cercetare avansată într-unul dintre cele două domenii tematice,  desfășurat sub îndrumarea unui conducător de doctorate și a unei comisii de îndrumare și finalizat prin susținerea publică a tezei de doctorat. Programul doctoral se organizează la forma de învățământ cu frecvență (prin granturi doctorale), la forma cu frecvență cu bursă, la forma cu taxă sau fără taxă. Cele două componente ale programului în vederea elaborării tezei constau în studiile universitare avansate și programul de cercetare individuală. Disciplina etică și integritate academică și cea a metodologiei cercetării reprezintă cele două discipline obligatorii pentru fiecare dintre cele două domenii fiind necesare în elaborarea unei teze de doctorat în filosofie sau psihologie. Cursurile disponibile in cadrul SDFP sunt flexibile şi pot oferi doctoranzilor posibilitatea de a-și lărgi aria de cercetare corespunzătoare temei şi de a asimila mai ușor standardele cercetării academice. Pe parcursul studiilor doctorale, doctoranzii elaborează și susțin rapoarte de cercetare și iau parte la viața academică a Institutului, participă la conferințe și la alte activități organizate în cadrul IFPAR. 
 
sublink.pngMETODOLOGII ȘI FORMULARE

sublink.png SUSȚINERE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ TEZE DE DOCTORAT
 
PROGRAME DOCTORALE

pdf_ico.png Filosofie (2023-2024) Plan individual de studii (1)
pdf_ico.png Psihologie (2023-2024) Plan individual de studii (2)
pdf_ico.png Psihologie (2023-2024) Plan individual de studii (3)
pdf_ico.png Psihologie (2023-2024) Plan individual de studii (4)

ADMITERE

pdf_ico.png Admitere SDFP, Tematică, bibliografie şi număr de locuri, domeniile filosofie și psihologie - sesiunea septembrie 2024–2025

pdf_ico.png
Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat - sesiunea septembrie 2024
pdf_ico.png Regulament-cadru privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat - 2024
pdf_ico.png ORDIN pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat (OME Nr. 3.020/8.01.2024)


pdf_ico.png Rezultate colocviu admitere doctorat octombrie 2023
ANUNȚ
Data de examen pentru admiterea la studiile universitare de doctorat ale Scolii doctorale de filosofie şi psihologie a Academiei Române din cadrul SCOSAAR pentru anul unviersitar 2023–2024 este 3 Octombrie.
Examinarea candidaţilor va presupune două probe orale, răspunsul la unul dintre subiectele propuse de conducătorul de doctorat după tragerea la sorţi a candidatului şi prezentarea proiectului de teză.
Durata unei examinări nu va depăşi 45 minute.
Examenul de admitere va avea loc cu începere de la ora 9.00 pentru domeniul Psihologie şi vor continua cu cel pentru domeniul Filosofie.


pdf_ico.png Bibliografie pentru admiterea la studii universitare de doctorat – 2022


doc_ico.gif Propunere temă doctorat