REVISTA DE FILOSOFIE


REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png


revistadefilosofie-coperta-1.png
Editura Academiei Române
ISSN: 0034-8260
Apare de șase ori pe an

Numărul curent:


COMITETUL DE REDACŢIE

CONSILIUL EDITORIAL
Director: Acad. ALEXANDRU SURDU
Redactor-şef: ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU
Membri: IOAN BIRIȘ, ION CEAPRAZ, VIRGIL CIOMOŞ, AUREL CODOBAN, MIRCEA DUMITRU (membru corespondent al Academiei Române), MIRCEA FLONTA (membru corespondent al Academiei Române), CONSTANTIN GRECU, PETRU IOAN, ILIE PÂRVU (membru corespondent al Academiei Române), ION TĂNĂSESCU, VASILE TONOIU (academician), GHEORGHE VLĂDUŢESCU (academician).

COMITETUL CONSULTATIV INTERNAŢIONAL
PATRICIA CHURCHLAND (California University, San Diego, SUA), TIM CRANE (Cambridge University, Marea Britanie), P.M.S. HACKER (Oxford University, Marea Britanie), TED HONDERICH (University College, Londra, Marea Britanie), HANS LENK (Karlsruher Institut für Technologie, Germania), WILLIAM NEWTON-SMITH (Oxford University), ILKKA NIINILUOTO (University of Helsinki, Finlanda), DAVID ROSENTHAL (City University of New York, SUA),  CALVIN O. SCHRAG (Universitatea Purdue, SUA), PETER M. SIMONS (Trinity College, Dublin, Irlanda), BERNHARD WALDENFELS (Ruhr-Universität, Bochum, Germania).

COLECTIVUL DE REDACŢIE
Redactori: MONA MAMULEA, OVIDIU GRAMA, MARIUS-AUGUSTIN DRĂGHICI, TITUS LATEȘ,
                 VICTOR EMANUEL GICA
(website)

Redactor (Editura Academiei): ADRIAN MIRCEA DOBRE


Revista de filosofie apare de șase ori pe an şi conţine studii, articole şi informaţii de specialitate elaborate de autori cu pregătire academică în domeniu.
Revista de filosofie publică studii de filosofie generală (ontologie, logică, metodologie, gnoseologie, epistemologie, etică, estetică, axiologie, filosofia ştiinţei, a mentalului, a culturii, a istoriei, a dreptului, a religiei, a limbajului etc.).
Revista de filosofie nu publică studii referitoare la probleme ale politicii cotidiene, economiei politice, sociologiei, psihologiei si pedagogiei, care fac obiectul altor publicaţii ale Academiei Române.
Revista de filosofie dă o atenţie deosebită filosofiei româneşti, analizei comparative şi plasării contribuţiilor filosofilor români în context european şi mondial.
Revista de filosofie nu este partizană exclusivă a vreunei şcoli, orientări sau metodologii, scopul său fiind să asigure atât cunoaşterea şi dezbaterea raţională a acestora, cât şi stimularea creaţiei originale în domeniu.

Revista de filosofie are următoarele rubrici:
 • Studii şi cercetări (grupaje de filosofie românească, filosofie universală, logică, filosofia ştiinţei, culturii etc.)
 • Eseuri, Puncte de vedere şi Însemnări filosofice
 • În dezbatere: idei și concepte pentru secolul al XXI-lea
 • Dialog: convorbiri cu personalităţi ale lumii filosofice contemporane, Mapamond filosofic
 • În obiectiv: cărţi şi evenimente filosofice
 • Inedite. Restituiri. Traduceri. Aniversări şi comemorări
 • Bibliografie. Repere bibliografice. Cărţi primite la redacţie. Revista revistelor de filosofie
 • Viaţa ştiinţifică. Note și informaţii. Prezentarea autorilor

Revista de filosofie nu îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor din articolele publicate sub semnătura colaboratorilor săi şi nu publică polemici personale sau critici intolerante la adresa vreunei persoane sau orientări filosofice.
Revista de filosofie publică numai studii şi articole selectate de redacţie. Vor fi anunţate numerele tematice. Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază.

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

Autorii articolelor propuse spre publicare sunt rugaţi să respecte recomandările formulate mai jos:
 • Lucrările vor fi prezentate în forma dublă: una pe dischetă procesată pe calculator, corespunzător normelor de tehnoredactare utilizate la Editura Academiei, şi separat o formă scrisă pe hârtie A4, la două rânduri, corp de literă 12, lăsându-se o margine de 3 cm în partea stângă a foii şi 1 cm în partea dreapta. După titlu va fi menţionat numele autorului cu litere majuscule şi pe o foaie separată, ataşată lucrării, vor fi notate numele, adresa poştală şi electronică (e-mail), numărul de telefon al autorului principal, pentru eventuale contactări necesare îmbunătăţirii şi definitivării pentru tipar a manuscrisului. Nu se admit nici un fel de diferenţe între forma scrisă a lucrării şi forma înregistrată pe dischetă.
 • Textul lucrării propriu-zise va fi însoţit de un rezumat în limba engleză de maximum 10 rânduri şi de un scurt C.V.
 • Notele bibliografice vor fi aşezate în subsol sau la sfârşitul lucrării în ordine alfabetică (după numele de familie al primului autor). La cărţi se vor menţiona în ordine autorul (autorii), titlul scris cu litere cursive, locul editării, editura, anul apariţiei, volumul, pagina (paginile) la care se face trimiterea; la articole: autorul (autorii), titlul articolului scris cu litere cursive, denumirea in extenso a revistei între ghilimele, anul, volumul, numărul, pagina (paginile) la care se face trimiterea.
 • Manuscrisele vor fi trimise redacţiei "Revistei de filosofie" la adresa: Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sectorul 5, Cod 050711.
 • Corecturile şi modificările solicitate de redacţie vor fi introduse atât în textul scris, cât şi pe dischetă, cu asentimentul şi prin grija autorilor.

INDEXĂRI
ebsco-logo.png 
Philosophers-Index.gifPhilosophers-Index-pag-63.gif
  CEEOL-logo.pngCONTACT
Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,
050711,
POB 1-137, Bucureşti

Tel: 021.4105659
Email: redactia@institutuldefilosofie.ro