VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

coin_athena_tr.png
S.I.F.R.

sifr-logo.jpg
LEGĂTURI

ar_hp21.png

EAR_logo.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
SIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN NOICA

Afis Simpozion C. Noica - Ramnicu Valcea 2018.jpgSIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN NOICA,
Ediţia  a X-a: „Sentimentul românesc al ființei”,
Râmnicu Vâlcea, 25-26 mai 2018

Organizatori: Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române și Arhiepiscopia Râmnicului
Comitetul de selecţie a lucrărilor conferinței: acad. ALEXANDRU SURDU, acad. ALEXANDRU BOBOC

PARTENER MEDIA
radio-romania-tgmures.jpg
Redactor MARGARETA PUȘCAȘ
SIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN NOICA,
Ediţia  a IX-a: „Creație și frumos în rostirea filosofică românească”,
Arad, 26-27 mai 2017

Organizatori: Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Consiliul Județean Arad și Centrul Cultural Județean Arad
Comitetul de selecţie a lucrărilor conferinței: acad. ALEXANDRU SURDU, acad. ALEXANDRU BOBOC


PARTENER MEDIA
radio-romania-tgmures.jpg
Redactor MARGARETA PUȘCAȘ


SIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN NOICA, Ediţia a VIII-a: „Logos, cuvânt, rostire”, Sâmbăta de Sus, 20-21 mai 2016

Organizatori: Institutul de Filosofie şi Psihologie "constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române, Mitropolia Ardealului, Academia Duhovnicească de la Mănăstirea Brâncoveanu
Comitetul de selecţie a lucrărilor conferinței: acad. ALEXANDRU SURDU, acad. ALEXANDRU BOBOC

Programul zilei I – 20 mai
Deschiderea oficială
Cuvântul de deschidere al acad. ALEXANDRU SURDU, vicepreşedinte al Academiei Române;
Cuvântul Î.P.S. LAURENŢIU STREZA, Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, membru de onoare al Academiei Române;
Cuvântul acad. pr. prof. MIRCEA PĂCURARIU.
Lucrări şi discuţii. Moderator: Acad. ALEXANDRU SURDU
Acad. ALEXANDRU SURDU,
Semnificaţia supercategorială a Logosului
Arhid. prof. univ. dr IOAN ICĂ JR, titlu rezervat
Prof. univ. dr VASILE MUSCĂ, Noica şi dimensiunea spirituală a Ardealului
Prof. univ. dr FLOREA LUCACI, Cuvintele creaţiei şi problema semnificaţiilor uitate
Prof. univ. dr NICOLAE GEORGESCU, Pentada Satirelor în ediția princeps Eminescu
Prof. univ. dr GHEORGHE CLITAN, Pragmatismul lui Noica
Prof. univ. dr MIRCEA LĂZĂRESCU, Noica și rostirea filosofică ne-internațională
Dr MARIN DIACONU, C. Noica, editor filosofic
Prof. dr ION FILIPCIUC, Structura pentadică în Luceafărul lui Eminescu
Discuţii pe marginea comunicărilor
Lucrări şi discuţii. Moderator: Acad. ALEXANDRU SURDU
Prof. univ. dr IOAN BIRIŞ, Semnificație și câmp logic la Constantin Noica
CS I dr VIOREL VIZUREANU, Constantin Noica și limbajul matematicii
CS II dr CLAUDIU BACIU, Despre rostul omului și punerea în rost a lumii la Constantin Noica
CS II dr DRAGOŞ POPESCU, Noţiunea de câmp logic la Constantin Noica
CS III dr MIHAI POPA, Rostire și rost al gândirii în existență la Noica
CS II dr MARIUS DOBRE, Noica şi limba română
CS dr ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Noica despre judecată și krinamen
Dr DOINA RIZEA-GEORGESCU, Cuvântul ca marcă a libertății
Lector univ. dr POMPILIU ALEXANDRU, Logos-ul şi muzica
CS dr VICTOR EMANUEL GICA, Evoluţia noţiunii de krinamen în opera lui Constantin Noica
Discuţii pe marginea comunicărilor

Programul zilei a II-a – 21 mai
Lucrări şi discuţii. Moderator: Acad. ALEXANDRU SURDU
Acad. ALEXANDRU BOBOC, Limbă şi limbaj în rostirea filosofică românească în concepţia lui Constantin Noica
Prof. univ. dr IONEL BUŞE, Mitizări, dacopatii și imaginar cultural – modelul Noica
CS I dr MIHAI D. VASILE, Pasiunea și compasiunea Logosului
Conf. univ. dr NICULAE SÂRBU-IONESCU, Sfântul Ioan Damaschin. Capitole filosofice. Cap. 5: „Despre voce” și Cap. 18:„Comuniunile și diferențele celor cinci voci” (traducere)
CS III dr TITUS LATES, Chipul noii logici în Rostirea filosofică românească
CS III dr HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, Ctitorii și comori ale rostirii filosofice românești
Lector univ. dr DANIEL COJANU, Despre logos şi loc. Autohtonismul lui Constantin Noica
CS drd ŞERBAN NICOLAU, Logosul la Constantin Noica
CS asoc. drd CEZAR ROŞU, Nivelurile ontologice ale logosului
CS III dr MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, Expunerea metafizică a conceptului de spaţiu în Critica raţiunii pure
Dr OANA VASILESCU, Metoda maieutică în psihologia abisală jungiană
CS II dr MONA MAMULEA, Conceptul de minus-cunoaştere şi logosul românesc
Dr ADRIAN MIRCEA DOBRE, Semnificaţia termenului de logos la Constantin Noica
CS drd OVIDIU G. GRAMA, Despre caracterul imutabil al conceptelor
CS III dr SERGIU BĂLAN, Patru perspective asupra naturii umane
Discuţii pe marginea comunicărilor
Program de vizitare a unor obiective de interes cultural

PARTENER MEDIA
radio-romania-tgmures.jpg
Redactor MARGARETA PUȘCAȘ
afis-simpozion-noica-targu-mures-2015.jpgSIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN NOICA
EDIŢIA A VII-A: „TREPTELE REALITĂŢII”,

Târgu-Mureş,
10-11 iunie 2015


Organizatori: Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Primăria Municipiului Târgu-Mureş, Universitatea „Petru Maior”, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, Societatea Scriitorilor Mureşeni – Editura Ardealul

Comitetul de selecţie a lucrărilor conferinței:
acad. ALEXANDRU SURDU, acad. ALEXANDRU BOBOC


Programul zilei I – 10 iunie

Deschiderea oficială. Mesaje şi alocuţiuni ale oficialităţilor Municipiului Târgu-Mureş şi ale organizatorilor:
dl CIPRIAN DOBRE – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş;
dr DORIN FLOREA – primarul Municipiului Târgu-Mureş;
prof. univ. dr CĂLIN ENĂCHESCU – rectorul Universităţii „Petru Maior”;
dr MARIUS PAŞCAN – senator, vicepreşedintele Comisiei de Cultură şi Mass-Media din Senatul României;
lector univ. dr EUGENIU NISTOR – Universitatea „Petru Maior”, director al Editurii Ardealul;

Cuvântul de deschidere al acad. ALEXANDRU SURDU, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române.

Lucrări şi discuţii. Moderator: Acad. ALEXANDRU BOBOC
Acad. ALEXANDRU SURDU, Noica şi teoria categoriilor
Prof. univ. dr IONEL BUŞE, Constantin Noica și naivitatea
secundă a spiritului
Prof. univ. dr FLOREA LUCACI, „Scara lui Noica”, o modelare categorială a lumii
Prof. univ. dr NICOLAE GEORGESCU, Treptele luminii în poezia lui Eminescu
Prof. univ. dr GHEORGHE CLITAN, Presupoziţii de existenţă în discursul ontologic al lui Constantin Noica
Dr MARIN DIACONU, Era să fie. Însemnări în marginea Eseurilor de duminică
Prof. dr ION FILIPCIUC, Nebunia poeţilor, în aur curat
CS III dr MONA MAMULEA, Ideea de realitate construită şi problema măsurătorii în fizică
Discuţii pe marginea comunicărilor

Lucrări şi discuţii. Moderator: Acad. ALEXANDRU BOBOC
CS I dr ION MILITARU, 27 trepte ale realului. Care real?
CS I dr VIOREL VIZUREANU, Noica despre Descartes: elemente pentru o înţelegere a modernităţii gândirii carteziene
CS II dr CLAUDIU BACIU, „Universalia sunt realia”: mărturia lui Noica
Conf. univ. dr ION HIRGHIDUŞ, Toposul ființei în interpretarea lui Constantin Noica
CS III dr MIHAI POPA, Devenirea în limitele realului la Noica
CS II dr DRAGOŞ POPESCU, Realitate şi element în ontologia lui Noica
CS dr ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Noica despre disociaţia fundamentală
Drd DOINA RIZEA-GEORGESCU, Treptele devenirii prin relație, unitate, identitate și pluralitate
CS III dr MARIUS DOBRE, dr ADRIAN MIRCEA DOBRE, Despre noțiunile generale și abstracte
CS dr VICTOR EMANUEL GICA, Categoriile lui Aristotel în interpretarea lui Constantin Noica
Discuţii pe marginea comunicărilor

Programul zilei a II-a – 11 iunie
Lucrări şi discuţii. Moderator: Acad. ALEXANDRU SURDU

Acad. ALEXANDRU BOBOC, Realul în cuprindere categorială la C. Noica şi N. Hartmann
Prof. univ. dr MIRCEA LĂZĂRESCU, Treptele cunoaşterii în viziunea lui Noica şi dialogul Parmenide al lui Platon
Prof. univ. dr IOAN BIRIŞ, Categoria de totalitate în viziunea lui Constantin Noica
Prof. univ. dr ION DUR, Între „invazia adolescenţilor” şi tragicul revoltat Julien Benda
CS I dr MIHAI D. VASILE, Tradiția raționalistă în creaționismul patristic al primelor secole creștine
Conf. univ. dr NICULAE SÂRBU-IONESCU, Sfântul Ioan Damaschin: Despre cele patru metode dialectice
Lector univ. dr CĂTĂLIN STĂNCIULESCU, Aspecte metafilosofice în Douăzeci şi şapte trepte ale realului
Prof. DAN DRĂGHICI, Şcoala lui Constantin Noica – eterna nădejde
CS III dr ANIŞOARA ŞERBAN, Fiinţa umană, totalitatea deschisă
CS III dr TITUS LATES, Logica lui Hermes – logică a realului
CS III dr MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, Consideraţii despre conceptul de „undă” la Noica
Dr HORIA DULVAC, Realitate și expresie. Performanțe stilistice la Constantin Noica
CS asoc. drd CEZAR ROŞU, 27 de trepte ale realului: un tablou deschis al categoriilor
CS drd ŞERBAN NICOLAU, Realul lui Constantin Noica şi treptele lui
Discuţii pe marginea comunicărilor

PARTENER MEDIA
radio-romania-tgmures.jpg
Redactor MARGARETA PUȘCAȘ


afis-sinpozion-c.noica-2014-craiova.jpgSIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN NOICA
Ediţia a VI-a, "CONCEPTE DESCHISE"
23-24 mai 2014, Craiova


Organizatori:

Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
Consiliul Județean Dolj
Mitropolia Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”
Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Litere

Comitetul de selecţie a lucrărilor conferinței:
acad. ALEXANDRU SURDU, acad. ALEXANDRU BOBOC


Programul zilei I – 23 mai
Deschiderea oficială:
Binecuvântarea Î.P.S. IRINEU POPA, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, acad., prof. univ. dr, decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova
Mesaje şi alocuţiuni ale oficialităţilor Municipiului Craiova şi ale organizatorilor, prof. univ. dr DAN CLAUDIU DĂNIŞOR, rectorul Universităţii din Craiova, şi prof. dr LUCIAN DINDIRICĂ, directorul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”
Cuvântul de deschidere al acad. ALEXANDRU SURDU, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Lucrări şi discuţii (moderator: acad. ALEXANDRU SURDU)
Acad. ALEXANDRU SURDU, Probleme perene şi concepte deschise în istoria filosofiei
Acad. Î.P.S. IRINEU POPA, titlu rezervat
Acad. ALEXANDRU BOBOC, Lucrul în sine în interpretări de referinţă în gândirea contemporană
P.S. NICODIM NICOLĂESCU, titlu rezervat
Prof. univ. dr NICOLAE PANEA, Trasee antropologice în opera lui Constantin Noica
Prof. univ. dr NICOLAE GEORGESCU, Sensul Satirelor eminesciene în ediţia princeps, în grupajul de autor şi luate fiecare în parte
Pr. prof. univ. dr ALEXANDRU ISVORANU, Concepţia despre Dumnezeu prin chemarea numelor divine
Prof. univ. dr FLOREA LUCACI, Conceptele deschise, o posibilitate de a reîntemeia filosofia
Prof. univ. dr CONSTANTIN GRECU, titlu rezervat
Prof. univ. dr IOAN BIRIŞ, Ştiinţa proporţiilor în interpretarea lui Constantin Noica
Prof. univ. dr ION CEAPRAZ, Ontologie şi metafizică în gândirea lui Noica
Prof. univ. dr GHEORGHE DĂNIŞOR, Noica şi Hegel – semnificaţii ale devenirii
Conf. univ. dr GABRIEL COŞOVEANU, Noetic şi empiric în opera lui Constantin Noica
CS III dr DRAGOŞ POPESCU, Teme leibniziene în opera lui Constantin Noica
CS II dr CLAUDIU BACIU, Despre posibilitatea unei deschideri ontologice la Constantin Noica
Prof. univ. dr IONEL BUŞE, Logica lui Hermes – o logică a imaginarului?
Conf. univ. dr MARIN DIACONU, Colaborarea lui Noica la Gazeta literară şi la România literară
Prof. univ. dr MIRCEA LĂZĂRESCU, Un concept deschis pe care Noica l-a abordat târziu,dar fundamental: devenirea
Conf. univ. dr GHEORGHE CLITAN, Ipostaze ale lui „Cum e cu putinţă ceva nou” în gândirea critică
CS III MONA MAMULEA, Insuportabila uşurătate a conceptului de fiinţă
Pr. lector univ. dr NICOLAE RĂZVAN STAN, Antropologia creştină: puncte de contact între abordarea teologică şi cea filosofică

Lucrări şi discuţii (moderator: acad. ALEXANDRU BOBOC)
Prof. univ. dr FIRMILIAN CALOTĂ, Complexitatea fiinţei – complexitatea universului
Prof. univ. dr ION DUR, În contra lui Kant şi a criticismului
CS III dr MARIUS DOBRE, Concept deschis: istoria filosofiei
Pr. dr ION SORIN BORA, Cuvântul crucii în faţa pretinsei cunoştinţe a corintenilor din vremea Sf. Apostol Pavel şi paradoxul puterii credinţei creştine
CS III dr MIHAI POPA, Concepte deschise în estetica Renaşterii
Dr MARIAN NENCESCU, Ştiinţa universală (mathesis universalis) între limitaţie şi libertate
Conf. univ. dr ADRIAN NIȚĂ, Devenința în calitate de concept deschis
Conf. univ. dr ADRIANA NEACȘU, Constantin Noica despre demnitatea de a fi român
Drd DOINA RIZEA, Deschideri noiciene în filosofia culturii
CS drd VICTOR EMANUEL GICA, Un concept deschis noician: logica invenţiei
Prof. NICOLAE COANDE, Cultura europeană vs configuraţia culturală (o viziune din „marginea” lui Noica asupra modelului cultural european)
 ION SPÂNU, Despre logica lui „în”
Lector univ. dr ANA OCOLEANU, Concepte filosofice în opera profesoarei Alice Voinescu
Prof. CONSTANTIN BARBU, Gândirea viitorului: întruchipare, concept deschis
Pr. prof. univ. dr ION POPESCU, Devenirea intru fiinţă
Pr. lector univ. dr ADRIAN BOLDIŞOR, Simbolul între Istoria religiilor și Teologie
Lector univ. dr SILVIU ŞOMÎCU, Spaţiul ideilor şi realitatea socială
Dr HORIA DULVAC, Noica ironistul?

Programul zilei a II-a – 24 mai
Lucrări şi discuţii (moderator: acad. Î.P.S. IRINEU POPA)
Acad. TEODOR DIMA, titlu rezervat
Prof. univ. dr MIHAI D. VASILE, Limitările interne ale „Spiritului” în tradiţia iudeo-elenistică
Lector univ. dr CĂTĂLIN STĂNCIULESCU, Istoriografia filosofiei şi teoria conceptelor deschise
Lector univ. dr VASILE SĂLAN, Constantin Noica despre relaţia dintre noumen şi fenomen în filosofia kantiană
Prof. dr ION FILIPCIUC, Eminescu întru adevăr
CS III dr ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Noica despre conceptul de „câmp logic”
CS III dr TITUS LATES, De la mulţime la concept în logica lui Hermes
CS III dr MIHAIL UNGHEANU, Libertatea modernă – un concept deschis. Alternativă la interpretarea liberală a libertăţii
Conf. univ. dr MARIUS GHIŢĂ, titlu rezervat
Pr. lector univ. dr ION RESCEANU, Pocăinţa, mijloc de refacere a echilibrului spiritual. Perspective biblice
Pr. lector univ. dr ADRIAN IVAN, Educaţia creştină în contextul noilor paradigme educaţionale
Diacon asist. univ. dr IONIȚĂ APOSTOLACHE, Terminologia siriacă din primele veacuri creştine între noţiune şi concept
CS I dr ION MILITARU, Ontologie şi normativitate istorică
Conf. univ. dr VIOREL CERNICA, Două versiuni ale analiticii judicative. Concepte deschise şi mistere deschise
Conf. univ. dr NICULAE SÂRBU-IONESCU, Despre Ziua Întâi a Creaţiei
CS dr MARIN PANAIT, Constantin Noica despre iubirea organizată şi rostul filosofiei
CS I dr TUDOR NEDELCEA, Visul noician împlinit. Facsimilarea manuscriselor eminesciene
Pr. NICOLAE JINGA, Constantin Noica şi gândirea teologică
Drd EMILIAN DUMITRU PĂUNESCU, Conceptul Trinităţii la Constantin Noica
Drd EMIL MARIAN MANEA, Tradiție şi modernitate la Constantin Noica
Lector univ. dr ALEXANDRINA DRAGOMIR, Exactitate şi adevăr sau paradigma puterii comunicative în viziunea lui Constantin Noica
CS III SERGIU BĂLAN, Polanyi şi originea disputei dintre substanţialism şi formalism în antropologia economică
CS asoc. dr LUCIAN CHERATA, titlu rezervat
CS asoc. drd CEZAR ROŞU, Devenirea întru fiinţă – proces de autoorganizare, concert al ordinii prin fluctuaţii
CS drd ŞERBAN NICOLAU, Conceptul deschis din punct de vedere logico-tradiţional

pdf_ico.png Prezentare (Dragoş Popescu)


PARTENER MEDIA
radio-romania-tgmures.jpg
Redactor MARGARETA PUȘCAȘ

afis-simpozion-noica-timisoara-2013.jpgSIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN NOICA

Ediţia a V-a, "CUM E CU PUTINȚĂ CEVA NOU"
24-25 mai 2013, Timișoara


Organizatori:

Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Institutul de Cercetări Social-Politice

Comitetul de selecţie a lucrărilor conferinței:
acad. ALEXANDRU SURDU, acad. ALEXANDRU BOBOC


PROGRAM

Programul zilei I - 24 mai
Deschiderea lucrărilor simpozionulul.Mesaje şi alocuţiuni ale organizatorilor:
Prof. univ. dr MARILEN PIRTEA, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara,
Conf. dr GHEORGHE CLITAN, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării,
Cuvântul de deschidere al acad. ALEXANDRU SURDU, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Lucrări şi discuţii
Acad. ALEXANDRU SURDU, Posibilitatea noului în filosofie
Prof. univ. dr IOAN BIRIŞ, Logica invenţiei spirituale şi problema inerenţei la Constantin Noica
Prof. univ. dr IONEL BUŞE, Constantin Noica: autobiografia unei idei şi logosul verbo-iconic
Prof. univ. dr ION DUR, Între „omul mediocru” şi inerţia „domnişorului mulţumit”
Prof. univ. dr NICOLAE GEORGESCU, Orizonturi mereu noi în eminescologie
CS I dr IONUŢ ISAC, Între „Philosophia Perennis” şi „Ingenuum Perenne”. Constantin Noica despre cum e cu putinţă ceva nou
Conf. univ. dr ALEXANDRU PETRESCU, Morfologia iniţierii şi desprinderii lui C. Noica de idealismul german
Conf. univ. dr ADRIAN NIŢĂ, Între modernitate şi romantism: Noica despre individual
CS III dr CLAUDIU BACIU, Noul şi principiul parmenidian al identităţii: o abordare noiciană
Lector univ. dr LUCIAN VASILE SZABO, Imagologie, gazetărie şi aprecieri inconfortabile la Constantin Noica
Prof. univ. dr FLOREA LUCACI, Platon, după Noica, sau despre geneza noului în ordinea gândirii
Prof. univ. dr CORNEL HARANGUŞ, Noica despre cultura europeană
Conf. univ. dr GHEORGHE CLITAN, Ipostaze ale lui „Cum e cu putinţă ceva nou” în gândirea critică
CS III dr DRAGOŞ POPESCU, Noica şi Hegel
Lector univ. dr CLAUDIU MESAROŞ, Regional, naţional, universal
Lector univ. dr CĂTĂLIN STĂNCIULESCU, Nelimitatul care poate fi înţeles este rostirea
CS III dr TITUS LATES, Logica lui Hermes şi posibilitatea unei logici a invenţiei
CS III dr MARIUS DOBRE, Cum e cu putinţă să-ţi iubeşti condiţia de român. Cazul Constantin Noica
Asist. univ. dr IASMINA PETROVICI, Decadenţă şi responsabilitate. Câteva consideraţii privind etica lui Constantin Noica
CS III dr MIHAI POPA, Cum e posibil ceva nou în ştiinţa Renaşterii din perspectiva lui Constantin Noica
Dr MARIAN NENCESCU, Timpul blând vs kairos – paradigme ale temporalităţii umanizate
Drd DOINA RIZEA, Excesul ca măsură a încrederii la gruparea „Criterion”
Student MA SERGIU SPĂTAN, Despre proprietăţile dispoziţionale sau cum este cu putinţă schimbarea
CS III drd VICTOR EMANUEL GICA, Şase funcţii judicative la Constantin Noica
Prof. RALUCA ZABLATOSCHI, Noica: filosofia – „un joc secund mai pur”
Dr ADRIAN MIRCEA DOBRE, Conceptul de cultură la Noica şi Rădulescu-Motru

Lansări de carte
Volumul omagial Constantin Grecu. Prezintă Conf. dr GHEORGHE CLITAN
Volumul Simpozionul Naţional Constantin Noica, ediţia a IV-a. „La început era Cuvântul”. Prezintă CS III dr DRAGOŞ POPESCU

Programul zilei a II-a - 25 mai
Acad. ALEXANDRU BOBOC, Kant în interpretarea lui Noica
Prof. univ. dr MIRCEA LĂZĂRESCU, Constantin Noica şi orizontul întrebărilor filosofice
Lector univ. dr ION HIRGHIDUŞ, Constructivismul culturii de tip ontologic şi spiritul unei mathesis universalis
CS III dr MIHAIL UNGHEANU, Metafora vie: mediere între vechi şi nou
Prof. dr ION FILIPCIUC, Constantin Noica, în retragerea duhovnicească din Cernăuţi (august 1943)
CS III dr ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Noica despre conceptul de „situaţie logică”
Dr MIHAELA MERAL AHMED, Noul de la Noica la filosofia postmodernă: Rolul tradiţiei filosofice în reinventarea ineditului
Drd JOHANNA IOANA SCHWEIGHOFFER, Etnie şi naţiune – concepte ale unui univers semantic controversat
Prof. dr FLORENTINA LEUCUŢIA, Despre „... simţind de tânăr că un cuvânt poate fi mângâiat sau compătimit ca o fiinţă vie”
CS drd ŞERBAN NICOLAU, Cum e cu putinţă ceva nou şi interpretarea lui Aristotel
CS asoc. drd CEZAR ROŞU, Logica invenţiei şi ieşirea din blocajul tautologic
MARIAN RĂDULESCU (critic de film), Noica şi ochiul interior al cinematografului
Acad. TEODOR DIMA, Explicaţia în logica lui Hermes
Prof. univ. dr ANTON ADĂMUŢ, Despre cum e cu putinţă ceva nou – cazul Diotima şi problema ironiei
CS III MONA MAMULEA, Ce aduce nou filosofia românească?
Conf. univ. dr MARIN DIACONU, Colaborarea lui Noica la Gazeta literară şi România literară
Prof. univ. dr MIHAI D. VASILE, Arheitate şi noutate în Cuvântul dintru început
CS drd OVIDIU G. GRAMA, Despre progres în filosofie

Vizionare de film şi evocare
Proiecţia filmului „Cărările din Păltiniş. O preumblare cu filosoful Constantin Noica”.
Participă: prof. univ. dr MIRCEA LĂZĂRESCU, prof. dr ION FILIPCIUC, conf. univ. dr ILONA BÎRZESCU, prof. univ. dr DAN NEGRESCU,
prof. univ. dr ADRIANA BABEŢI, prof. univ. dr CONSTANTIN GRECU.

PARTENER MEDIA
radio-romania-tgmures.jpg
Redactor MARGARETA PUȘCAȘscn ed.3 constanta.jpgSIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN NOICA
Ediţia a IV-a, "LA ÎNCEPUT ERA CUVÂNTUL"
17-18 mai 2012, Constanţa

Organizatori:
Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române
Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Facultatea de Teologie Ortodoxă

Comitetul de selecţie a lucrărilor conferinței:
acad. ALEXANDRU SURDU, acad. ALEXANDRU BOBOC


PROGRAM
Prof. univ. dr Î.P.S. TEODOSIE PETRESCU, Cuvântul de deschidere a lucrărilor
Acad. ALEXANDRU SURDU, Întru obârşie era rostirea
Prof. univ. dr NICU GAVRILUŢĂ, Despre (in)actualitatea modelului cultural european
Prof. univ. dr pr. VASILE NECHITA, Rostirea despre frumos şi frumuseţea sfinţeniei
Prof. univ. dr NICOLAE GEORGESCU, Nici odată ca o dată la Mihai Eminescu
Prof. univ. dr pr. ADRIAN NICULCEA, titlu rezervat
CS III dr. MONA MAMULEA, Despre funcţia cognitivă a imaginarului în mitologie şi ştiinţă: naraţiunile cosmogonice* (POSDRU/89/1.5/S/56815)
Prof. dr. ION FILIPCIUC, Hyperion şi hipostazia geniului în concepţia eminesciană
CS III dr DRAGOŞ POPESCU, Categoriile aristotelice şi expresia lor în gândirea românească
Conf. univ. dr MARIN DIACONU, Constantin Noica – plăsmuitor de termeni filosofici
CS III dr CLAUDIU BACIU, Limbă şi fiinţă la Constantin Noica
 Prof. univ. dr ION DUR, „Dreapta numire a lucrurilor”, cuminecare şi comunicare
CS III dr MARIUS DOBRE, Semnificaţii ale limbajului filosofic românesc în dezbaterea lui Vulcănescu, Cioran şi Noica (POSDRU/89/1.5/S/63663)
CS III dr ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Logica lui Hermes: un model de logică speculativă
Dr ADRIAN MIRCEA DOBRE, Interacţiuni ale lui Constantin Noica cu fenomenul politic şi cultural naţionalist din România interbelică* (POSDRU/89/1.5/S/56815)
Drd DOINA RIZEA, Rostul rostirii în cumpăna vremii
CS drd VICTOR EMANUEL GICA, Sinele şi sinea în viziunea lui Constantin Noica
CS III dr MIHAIL UNGHEANU, Substratul teologic al problemei libertăţii în modernitate
Prezentarea revistei European Journal of Science and Theology (dr IULIAN RUSU, redactor-şef)
Prof. univ. dr pr. GHEORGHE PETRARU, Hristos-Cuvântul şi condiţia verbală a omului
Prof. univ. dr MIRCEA LĂZĂRESCU, Constantin Noica, înţeleptul: între temeiul rostirii şi unica distribuire a Unului
Prof. univ. dr FLOREA LUCACI, Cuvântul şi întemeierea ontologică
Asist. univ. ALEXANDRINA DRAGOMIR, Studiu asupra muzicalităţii limbajului filosofic al lui Constantin Noica
Prof. univ. dr IOAN BIRIŞ, Puterea cuvântului: între comunicare şi cuminecare. Elemente de filosofia limbajului la Constantin Noica
Prof. univ. dr pr. GHEORGHE ISTODOR, titlu rezervat
Prof. univ. dr ANTON ADĂMUŢ, Noica şi operatorul de smintire
Prof. univ. dr GHEORGHE ANGHELESCU, titlu rezervat
Prof. univ. dr NICOLAE DURĂ, titlu rezervat
Conf. univ. dr ŞTEFAN STĂNCIUGELU, Socio-logica lui Ares şi Hermes: repere metodologice pentru o analiză a logicii socialului în opera lui Noica
Dr MARIAN NENCESCU, Constantin Noica – Reflecţii despre condiţia ontologică a culturii şi a intelectualului
CS III dr TITUS LATES, Rostul cuvântului în logica lui Hermes
Acad. TEODOR DIMA, Constantin Noica şi principiile logice
CS III dr MIHAI POPA, Sinteza istorică prin prisma raportului dintre devenire şi conţinut istoric la Constantin Noica şi Gh.I. Brătianu* (POSDRU/89/1.5/S/56815)
Drd pr. CONSTANTIN CIOBANU, titlu rezervat
CS drd ŞERBAN NICOLAU, Constantin Noica despre dreapta potrivire a numelor
CS asoc. drd CEZAR ROŞU, Logică şi ontologie la Constantin Noica
CS drd OVIDIU G. GRAMA, Relevanţa pentru filosofie a studiului schimbării semantice

PARTENER MEDIA
radio-romania-tgmures.jpg
Redactor MARGARETA PUȘCAȘ

simpozion_c_noica_iasi.pngSIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN NOICA
Ediţia a III-a, "PAGINI DESPRE SUFLETUL ROMÂNESC"
5-6 mai 2011, Iaşi

Organizatori:
Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

Comitetul de selecţie a lucrărilor conferinței:
acad. ALEXANDRU SURDU, acad. ALEXANDRU BOBOCpdf_ico.png Prezentare (Victor Emanuel Gica)

PROGRAM
Acad. ALEXANDRU SURDU, A sufletului românesc cinstire

Prof. univ. dr. DORU TOMPEA, De la lumea lucrurilor la fiinţa istorică
Prof. univ. dr. MIHAIL BACIU, Cercul lui Noica
Prof. univ. dr. ŞTEFAN AFLOROAEI, Ethos-ul neutralităţii şi viaţa în comunitate
Prof. univ. dr. GHEORGHIŢĂ GEANĂ, Chestionar paremiologic. Un instrument de investigare a filosofiei freatice
Prof. dr. ION FILIPCIUC, Bizonii din grota celestă de la Păltiniş
Conf. univ. dr. GEORGE CEAUŞU, Război cu Hermes nu se face: două logici doar aparent antagonice
Conf. univ. dr. ANIŞOARA SANDOVICI, În deschisul simplităţii umane
Dr. APRIL GEO SĂVULESCU, Tema Şcolii de înţelepciune la Constantin Noica
C.S. III dr. MONA MAMULEA, „Dar nu-i stol de rândunele,/ Ci sunt dragostele mele”. Despre „persona” lumii româneşti, în marginea unui procedeu retoric
C.S. III dr. CLAUDIU BACIU, Fenomenologia dorului la Constantin Noica
C.S. III dr. DRAGOŞ POPESCU, Noica şi Vulcănescu despre eternitate, istorie şi viitorul civilizaţiei româneşti
C.S. III dr. MARIUS DOBRE, Eternul ţăran român la judecata lui Noica şi Cioran
C.S. III dr. ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, 27 trepte ale realului – un sistem integral al categoriilor
Dr. MIRCEA DOBRE, Despre etnic la C. Rădulescu-Motru şi Constantin Noica
Drd. DOINA RIZEA, România în eternitate şi graiurile românităţii prin comunicare culturală şi istorică
C.S. III drd. VICTOR EMANUEL GICA, Treptele dezvoltării filosofiei româneşti în viziunea lui Constantin Noica
Prof. univ. dr. C.M. IONESCU, „Fausticul” – între Nae Ionescu şi Constantin Noica
Prof. univ. dr. MIRCEA LĂZĂRESCU, Ontologia lui Noica, între paradigma unului multiplu şi cea a devenirii
M.c. al Acad. Rom. TEODOR DIMA, Ce „rost” mai au principiile logicii?
Prof. univ. dr. NICOLAE BOBICĂ, Coordonate hegeliene ale ontologiei lui Constantin Noica
Prof. univ. dr. NICOLAE GEORGESCU, De ce a devenit Lefter Popescu lefter. Cu o aplicaţie noiciană
Prof. univ. dr. TEODOR VIDAM, Limbajul filosofic noician şi sintagma „sufletul românesc”
Prof. univ. dr. FLOREA LUCACI, Sufletul românesc, o problemă deschisă a identităţii
Prof. univ. dr. IOAN BIRIŞ, De la individualitatea culturală la metodologia identităţii
Prof. univ. dr. ŞTEFAN MUNTEANU, Constantin Noica despre filosofia lui Mihai Eminescu
Prof. univ. dr. PETRU DUNCA, Constantin Noica despre paradigma eminesciană


PARTENER MEDIA
radio-romania-tgmures.jpg
Redactor MARGARETA PUȘCAȘ

 

sifr7supliment.jpgSIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN NOICA
Ediţia a II-a, "BUCURIILE SIMPLE"
9-10 septembrie 2010, Arad


Organizatori:
Academia Română – Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad

Comitetul de selecţie a lucrărilor conferinței:
acad. ALEXANDRU SURDU, acad. ALEXANDRU BOBOC


Simpozionul Naţional Constantin Noica, ediţia a II-a, "Bucuriile simple"

A
rad, 9–10 septembrie 2010
coord. Alexandru Surdu, Viorel Cernica
ediţie îngrijită de Mona Mamulea şi Doru Sinaci

Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 194 p.
ISSN: 2065-44-05PROGRAM
Alexandru Surdu, Bucuriile simple şi cele şapte păcate
Teodor Dima, Synaletismul empatiei
Marin Aiftincă, Noica, despre Fiinţă în cultura românească
Marin Diaconu, Constantin Noica, publicist
Florea Lucaci , Bucuriile simple sau asumarea unei gândiri hermeneutice
Mona Mamulea, Diavolul de pe răzoare. Noica şi ideea de graniţă
Marius Dobre, Mircea Dobre, Constantin Noica despre Europa şi comunism în faţa provocării lui Emil Cioran
Discuţii
Claudiu Baciu , Fenomenologia spiritului în interpretarea lui Constantin Noica
Dragoş Popescu, Filosofia lui Descartes în interpretarea lui Constantin Noica
Ştefan-Dominic Georgescu, Ideea deducţiei categoriilor la Hegel şi Noica
Ovidiu Grama , Pământul şi cerul sau Despre local şi universal
Ioan Biriş , Constantin Noica şi metoda matematică
Mircea Lăzărescu , Ontologia lui Noica, tradiţia neoplatonică şi cognitivismul actual
Gheorghe Clitan , Presupoziţiile şi moartea prin spirit geometric a metafizicii
Maria Sinaci , Mathesis – pledoarie pentru simplificarea vieţii
Mihai Popa, Timp şi creaţie în „Mathesis sau bucuriile simple”
Cătălin Bobb , Noica despre interpretare sau verbul ce pune în acţiune gândirea
Şerban Nicolau, Cezar Roşu, Temeiul categoriilor aristotelice în interpretarea lui Constantin Noica
Mihai D. Vasile , Amintiri despre Constantin Noica şi Sergiu Al-George

pdf_ico.png Prezentare (Dragoş Popescu)

simpozion_noica_ed1.pngSIMPOZIONUL NAŢIONAL CONSTANTIN NOICA, Ediţia I

Braşov, 16 octombrie 2009

Organizatori:
Academia Română – Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
ASTRA (Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român)
Societatea Româno-Germană de Filosofie
Editura Kron-Art
Fundaţia „Dacia”

Din program:
Acad. Alexandru Surdu, Evocare Constantin Noica
Prof. univ dr. Gheorghiţă Geană, „Drăguţul mândruţ”. Constantin Noica şi cultura folclorică
Aurel I. Brumaru, Eminescu al filosofiei româneşti
Dr. Mona Mamulea (cercetător ştiinţific), Despre „revenirea dintru fiinţă”, cu o aplecare asupra basmului românesc
Dr. Claudiu Baciu (cercetător ştiinţific), Două interpretări ale gândirii lui Goethe: Noica şi Cassirer
Dr. Dragoş Popescu (cercetător ştiinţific), Judecată şi krinamen la Constantin Noica
Drd. Victor Emanuel Gica (cercetător ştiinţific), Interpretarea „Monadologiei” din perspectiva logicii lui Hermes
Dr. Mihai Popa (cercetător ştiinţific), Timp şi istorie la Constantin Noica
Dr. Ştefan-Dominic Georgescu (cercetător ştiinţific), Noica despre certitudinea sensibilă în „Fenomenologia spiritului”
Dr. Marius Dobre (cercetător ştiinţific), Despre optimismul lui Constantin Noica
Conf. dr. Teodor I. Moldovan, Modelul Noica
Mircea Brenciu, Scurte consideraţii despre opera poetică a lui Constantin Noica