LOGICĂ ȘI METAFIZICĂCS I dr. Viorel Vizureanu

CS II dr. Ştefan-Dominic Georgescu

CS III dr. Şerban N. Nicolau

CS III dr. Victor Emanuel Gica

CS drd. Ovidiu Gelu Grama