REVISTA DE FILOSOFIE


 

REVISTA DE FILOSOFIEView   Order by   Sort  
Name Date Author Size DL's Rating Get
Sumar, Rev. filos., LXIX, 6, 202202 Feb : 08:46281.67 kB11Not rated
Contents, Rev. filos., LXIX, 6, 202202 Feb : 08:45281.5 kB9Not rated
IOAN BIRIȘ, Ameliorarea umană și natura umană: două principii etice incompatibile?02 Feb : 08:44384.62 kB20Not rated
GABRIELA GOUDENHOOFT, Dreptul de a muri versus „o viață rea și lungă”02 Feb : 08:44410.36 kB26Not rated
HENRIETA ȘERBAN, Este „demnitatea umană” o expresie pleonastică?02 Feb : 08:43372.03 kB13Not rated
ANTONIO SANDU, Fundamente filosofice ale consimțământului informat02 Feb : 08:42539.47 kB12Not rated
MARIA SINACI, Conceptul de demnitate umană în bioetică. Provocări și perspective02 Feb : 08:42444.99 kB17Not rated
CONSTANTIN STOENESCU, Critica empirismului lui John Stuart Mill02 Feb : 08:40378.89 kB7Not rated
TITUS LATES, P.P. Negulescu și relativitatea cunoașterii02 Feb : 08:35332.09 kB8Not rated
NORA GRIGORE, Comparație ontologia formală Aristotel - Frege02 Feb : 08:34392.36 kB10Not rated
MARIA AMARINEI, ȘTEFAN BÂRZU, Estetica țapului ispășitor02 Feb : 08:261.48 MB80Not rated
CLAUDIU BACIU, Despre liberul-arbitru02 Feb : 08:25292.77 kB14Not rated
Festivalul internațional „Lucian Blaga”, de la Lancrăm-Sebeş, ediţia a XLII-a (E. Nistor)02 Feb : 08:24292.21 kB6Not rated
Colocviul Internațional „Lucian Blaga între tradiție și modernitate”, Madrid 2022 (Eugeniu Nistor)02 Feb : 08:23278.12 kB9Not rated
Programul cultural „Efigii ale culturii românești” (Eugeniu Nistor)02 Feb : 08:22342.96 kB10Not rated
Colocviile revistelor de cultură și de științe umaniste, ediția 2022 (E. Nistor)02 Feb : 08:17271.9 kB8Not rated
Sumar, Rev. filos., LXIX, 5, 202220 Dec : 21:04256.44 kB46Not rated
Contents, Rev. filos., LXIX, 5, 202220 Dec : 21:03198.21 kB38Not rated
MARIN BĂLAN, Filosofie și educație20 Dec : 21:03367.24 kB59Not rated
DORINA PĂTRUNSU, Este filosofia „rentabilă” educațional?20 Dec : 21:02419.62 kB55Not rated
CONSTANTIN STOENESCU, Comunitatea de investigare și noua paradigmă a învățării20 Dec : 21:01532.04 kB36Not rated
ANDA FOURNEL, Filosofie pentru copii fără copii?20 Dec : 21:00765.84 kB48Not rated
ILEANA DASCĂLU, Valori şi simboluri în poveștile pentru copii20 Dec : 20:59369.52 kB43Not rated
MARIN BĂLAN, Poate fi etica predată copiilor?20 Dec : 20:58485.1 kB35Not rated
CLAUDIU BACIU, Despre premisele filosofiei lui Hegel20 Dec : 20:57323.87 kB44Not rated
DANIEL NICA, Nietzsche și autenticitatea ca reinventare de sine20 Dec : 20:55491.79 kB48Not rated
Sumar, Rev. filos., LXIX, 4, 202205 Dec : 18:41196.44 kB78Not rated
Contents, Rev. filos., LXIX, 4, 202205 Dec : 18:40115.81 kB64Not rated
ALEXANDER BAUMGARTEN, Despre reductibilitatea cunoașterii divine05 Dec : 18:39485.61 kB51Not rated
CLAUDIU BACIU, Despre lume și om ca medii necesare ale revelației divine05 Dec : 18:38327.98 kB51Not rated
RODICA CROITORU, Semnificația Opusului postum pentru filosofia transcendentală05 Dec : 18:38431.28 kB34Not rated
MARIUS DOBRE, Noica și logica05 Dec : 18:37353.43 kB48Not rated
HENRIETA ANIȘOARA ȘERBAN, Cunoașterea – o creaţie05 Dec : 18:36362.71 kB30Not rated
OANA VASILESCU, Cunoaștere metafizică și cunoaștere știinţifică la Lucian Blaga05 Dec : 18:35514.34 kB40Not rated
NELA MIRCICĂ, Transformări creștine reinterpretate în substanţialismul lui Camil Petrescu05 Dec : 18:34498.91 kB30Not rated
ADRIAN NIŢĂ, Suflet, raţiune, spirit în literatura lui Carlos Franz – o abordare multidisciplinară05 Dec : 18:28377.72 kB30Not rated
EUGENIA BOGATU, Sensuri pragmatiste ale dezvoltării personale05 Dec : 18:26373.74 kB60Not rated
Sumar, Rev. filos., LXIX, 3, 202228 Nov : 15:22347.78 kB84Not rated
Contents, Rev. filos., LXIX, 3, 202228 Nov : 15:21280.58 kB56Not rated
Henrieta ȘERBAN, Despre idealismul epistemologic kuhnian28 Nov : 15:21455.18 kB36Not rated
Sergiu BĂLAN, Epistemologia evoluționistă a lui Thomas Kuhn28 Nov : 15:20373.14 kB33Not rated
Maria SINACI, Kuhn despre paradigmă și asemănarea de familie28 Nov : 15:19373.24 kB51Not rated
Ana NEGOIȚĂ, Conceptualismul și schimbările de paradigmă în artă28 Nov : 15:19526.11 kB69Not rated
Oana ȘERBAN, Comutabilitatea structurii revoluțiilor științifice în artă și validitatea estetică28 Nov : 15:18517.18 kB83Not rated
Ștefan-Dominic GEORGESCU, Structura logică a ideii de sistem în filosofia românească28 Nov : 15:17359.86 kB40Not rated
Șerban N. NICOLAU, Începuturile neoaristotelismului românesc. Teofil Corydaleu28 Nov : 15:17331.84 kB33Not rated
Adrian NIȚĂ, Membranele comprehensiunii la Javier Marias28 Nov : 15:16393.49 kB29Not rated
Victor D. POPESCU, Rorty și dilema post-filosofului28 Nov : 15:15406.01 kB32Not rated
Noni-Emil IORDACHE, Senzație, reprezentare şi idei în filosofia cunoaşterii lui John Locke28 Nov : 15:14325.07 kB27Not rated
Repere Bibliografice, Rev. filos., LXIX, 3, 2022 (Gabriel Hasmațuchi)28 Nov : 15:13302.57 kB47Not rated
1848 download(s) from 50 files
Return to Category List

Go to page       >>