REVISTA DE FILOSOFIE


 

REVISTA DE FILOSOFIEView   Order by   Sort  
Name Date Author Size DL's Rating Get
Sumar, Rev. filos., LXVIII, 5, 202123 Dec : 20:51295.05 kB50Not rated
Contents, Rev. filos., LXVIII, 5, 202123 Dec : 20:50212.88 kB23Not rated
Abstracts, Rev. filos., LXVIII, 5, 202123 Dec : 20:504 kB19Not rated
Adrian BUZDUGAN, Cioran – între o filosofie a vieții și o filosofie pentru viață23 Dec : 20:44577.18 kB50Not rated
Ștefan-Dominic GEORGESCU, Cadrul general al filosofiei sistematice românești23 Dec : 20:43344 kB21Not rated
Eugeniu NISTOR, N. Bagdasar despre teoria blagiană a cunoașterii23 Dec : 20:42518.42 kB85Not rated
Anita DRELLA, Ieșirea la iveală a Ființei ființării în armonii clasice23 Dec : 20:41611.96 kB70Not rated
Marian George PANAIT, Morală, politică, drept23 Dec : 20:41422.1 kB27Not rated
Gheorghe DĂNIȘOR, Sacrificiul de sine – fundament al comunității oamenilor23 Dec : 20:40349.48 kB25Not rated
Andrei CARPENEANU, Israel Scheffler și abordarea analitică a filosofiei educației23 Dec : 20:39355.19 kB23Not rated
Recenzii, Alexandre KOJEVE, Introducere în lectura lui Hegel (Gelu Sabau)23 Dec : 20:38435.82 kB31Not rated
Recenzii, Loredana Cornelia BOȘCA, Antropologiile Islamului (Ilie Pintea)23 Dec : 20:37368.57 kB27Not rated
VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ, Rev. filos., LXVIII, 5, 202123 Dec : 20:371.57 MB43Not rated
Sumar, Rev. filos., LXVIII, 4, 202129 Oct : 08:03281.41 kB101Not rated
Contents, Rev. filos., LXVIII, 4, 202129 Oct : 08:03281.28 kB114Not rated
Abstracts, Rev. filos., LXVIII, 4, 202129 Oct : 08:024 kB30Not rated
Bogdan OLARU, Conceptul de prietenie civică în filosofia lui John Rawls29 Oct : 08:01369.11 kB58Not rated
Mihail-Valentin CERNEA, Rawls și dreptul internațional: o examinare critică29 Oct : 08:01241.85 kB57Not rated
Radu USZKAI, Rawls, proprietatea intelectuală și pirateria online29 Oct : 08:00362.85 kB58Not rated
Constantin SĂLĂVĂSTRU, Despre raționalitatea liberalismului echitabil29 Oct : 08:00380.92 kB57Not rated
Toni GIBEA, Echilibrul reflectat în contextul filosofiei experimentale29 Oct : 07:59390.37 kB62Not rated
Anda ZAHIU, Universalitatea în redistribuție ca ideal normativ29 Oct : 07:58242.94 kB61Not rated
Viorella MANOLACHE, Temperamentul adânc religios al lui John Rawls29 Oct : 07:58481.99 kB54Not rated
Viorel VIZUREANU, Intuiționismul lui Brouwer și cel al lui Bergson29 Oct : 07:56487.55 kB57Not rated
Marius DOBRE, Tipuri de argumentare greşită în perioada Covid-1929 Oct : 07:56368.08 kB73Not rated
Mihai POPA, Despre eu şi personalitate în Personalismul energetic29 Oct : 07:56330.05 kB53Not rated
Eva IVAN-HAINTZ, Concepţii moderne în estetica sublimului29 Oct : 07:55375.26 kB129Not rated
Savu TOTU, Gheorghe Vlăduțescu, „Dicționarul” lui Aristotel29 Oct : 07:54408.56 kB63Not rated
Ion TĂNĂSESCU, „Dicționarul” lui Aristotel: o reconstrucție liberă29 Oct : 07:53512.71 kB65Not rated
Sumar, Rev. filos., LXVIII, 3, 202103 Sep : 17:55273.67 kB145Not rated
Contents, Rev. filos., LXVIII, 3, 202103 Sep : 17:54273.68 kB163Not rated
Abstracts, Rev. filos., LXVIII, 3, 202103 Sep : 17:544 kB37Not rated
GHEORGHE VLĂDUŢESCU, Marcus Aurelius – profil de filosof03 Sep : 17:53379.24 kB131Not rated
CRISTIAN BEJAN, Filosofia ca preocupare de sine în concepţia lui Marcus Aurelius03 Sep : 17:53607.27 kB98Not rated
ANDREI-TUDOR MAN, Συζῆν θεοῖς. Gândire şi practică în teologia lui Marcus Aurelius03 Sep : 17:52485.9 kB96Not rated
ADRIANA NEACŞU, Arta de a trăi la Marcus Aurelius03 Sep : 17:51427.11 kB89Not rated
IOANA COSTA, Μελοσ şi μεροσ la Marcus Aurelius03 Sep : 17:50313.31 kB110Not rated
THEODOR GEORGESCU, Cum trăieşte un filosof în propriul trup? Studiu de caz: Marcus Aurelius03 Sep : 17:50383.48 kB92Not rated
ANA BAZAC, Stoicism şi blândeţe în viziunea lui Marcus Aurelius03 Sep : 17:49418.05 kB95Not rated
MARIAN GEORGE PANAIT, O moştenire platoniciană: tema filosofului rege03 Sep : 17:49438.74 kB93Not rated
OANA VASILESCU, Despre rostul filosofiei la Marcus Aurelius03 Sep : 17:48311.96 kB80Not rated
Recenzii, Gheorghe Vlăduţescu, Filosofia în Roma veche03 Sep : 17:44279.65 kB112Not rated
Recenzii, Gabriel Nagâţ, Ştiinţele sociale şi angoasa legitimităţii03 Sep : 17:43431.18 kB95Not rated
In memoriam, Gabriel-Marius Nagâţ (1958–2021)03 Sep : 17:42201.44 kB92Not rated
Sumar, Rev. filos., LXVIII, 2, 202118 Jun : 07:02353.22 kB211Not rated
Contents, Rev. filos., LXVIII, 2, 202118 Jun : 07:01347.47 kB197Not rated
Abstracts, Rev. filos., LXVIII, 2, 202118 Jun : 07:014 kB52Not rated
ADRIAN BUZDUGAN, Cioran – filosof sau gânditor privat18 Jun : 07:00465.53 kB182Not rated
PAVEL FARCĂU, Rolul paliativ al ideii de rugăciune şi al ideii de sinucidere în retorica cioraniană18 Jun : 06:59427.27 kB197Not rated
ANDREEA NEAGU, Descendenţă ontologică şi temporalitate la Emil Cioran18 Jun : 06:59412.75 kB201Not rated
4154 download(s) from 50 files
Return to Category List

Go to page       >>