SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R (23.06.2022)
victorg, Monday 20 June 2022 - 00:00:00 //


Joi, 23 iunie 2022, orele: 11-13
Conferențiar: NORA GRIGORE (I.F.P.A.R.)
Tema: Despre supererogație și obligație morală

Supererogatorii sunt numite de obicei faptele bune din punct de vedere moral care merg dincolo de datorie. Exemplele paradigmatice de fapte supererogatorii sunt faptele eroilor și sfinților, deși mulțimea faptelor supererogatorii nu se restrânge la suma acestora. Analiza conceptului de supererogație se dovedește dificilă, nu pentru simțul comun, ci pentru teoriile morale consacrate, care au dificultăți în a răspunde la întrebarea „De ce faptele supererogatorii, deși bune, nu sunt obligatorii?” Teza mea este că problema supererogației scoate la lumină presupoziții importante despre cum este văzută moralitatea și normativitatea morală. Un fel de a vedea moralitatea care face dificilă explicarea statutului non-obligatoriu al supererogației este ceea ce MacIntyre numea „moralitatea legii”, contrastând-o cu „moralitatea virtuții”. Dar dacă există mai multe feluri de a vedea moralitatea, atunci se pune întrebarea ce au în comun aceste viziuni despre moralitate sau, cu alte cuvinte, în ce ar consta normativitatea morală? Și care ar fi consecințele adoptării unei viziuni despre morală sau a alteia pentru mediul social și politic?


SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R (16.06.2022)
victorg, Monday 13 June 2022 - 00:00:00 //


Joi, 16 iunie 2022, orele: 11-13
Conferențiar: TINCA PRUNEA (I.F.P.A.R.)
Tema: Despre fenomenalismul moderat al lui J.B. Merian

Această prezentare va analiza rolul experienţei în filosofia eclectică elaborată de Jean-Bernard Mérian între 1749 şi 1797, cu precădere în disertaţiile Discurs despre metafizică (1765) şi Despre fenomenalismul lui David Hume (1793). Voi încerca să arăt cum Mérian, plecând de la poziţii lockeiene şi newtoniene, a îmbinat teze empiriste şi speculative pentru a trasa o „cale de mijloc” (sau „o a treia cale”) între sistemele dogmatice ale vremii, pe de-o parte, şi concepţii empiriste radicale şi sceptice, pe de altă parte. Mai exact, voi examina teoria apercepţiei elaborată de Mérian, relaţia dintre metafizică şi filosofia naturală în gândirea lui, critica scepticismului lui Hume şi a ceea ce Mérian consideră a fi „fenomenalismul generalizat” al acestuia. Această prezentare îşi propune să ofere analiza unei concepţii eclectice tipice pentru filosofia propusă în cadrul Academiei din Berlin şi să o înscrie între curentele de gândire iluministe ale celei de-a doua jumătăţi a sec. al XVIII-lea.


COLOCVIUL NAȚIONAL „ION PETROVICI – 50” (10.06.2022)
Mona M., Wednesday 08 June 2022 - 11:36:28 //


Vineri, 10 iunie 2022, orele 10–15.30, online


SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R (09.06.2022)
victorg, Thursday 02 June 2022 - 00:00:00 //


Joi, 9 iunie 2022, orele: 11-13
Conferențiar: CONSTANTIN C. BRÎNCUȘ (I.F.P.A.R.)
Tema: Cum îi răspunde un inferențialist lui Gödel

Logical inferentialism maintains that the formal rules of inference fix the meanings of the logical terms. The categoricity problem points out to the fact that the standard formalizations of classical logic do not uniquely determine the intended meanings of its logical terms, i.e., these formalizations are not categorical. This means that there are different interpretations of the logical terms that are consistent with the relation of logical derivability in a logical calculus. In the case of the quantificational logic, the categoricity problem is generated by the finite nature of the standard calculi and one direction in which it can be solved is to strengthen the deductive systems by adding infinite rules (such as the ω-rule), i.e., to construct a full formalization. Another main direction is to provide a natural semantics for the standard rules of inference, i.e., a semantics for which these rules are categorical. My aim in this paper is to analyze some recent approaches for solving the categoricity problem and to argue that a logical inferentialist should accept the infinite rules of inference for the first order quantifiers, since our use of the expressions “all” and “there is” leads us beyond the concrete and finite reasoning, and human beings do sometimes employ infinite rules in their reasoning.


REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Wednesday 13 April 2022 - 15:28:51 //REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Thursday 24 March 2022 - 18:06:57 //REVUE ROUMAINE DE PHILOSOPHIE
victorg, Thursday 20 January 2022 - 21:36:10 //INTERNATIONAL CONFERENCE
victorg, Thursday 20 January 2022 - 11:41:38 //


INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE INSTITUTE FOR PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY
“CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU”, ROMANIAN ACADEMY
pdf_ico.png ON THE OBJECTIVITY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE. MODELS AND THEORETICAL REPRESENTATIONS OF STRUCTURE AND PROGRESS IN SCIENCE. TH. KUHN’S LEGACY

Sept. 29 – 3 Oct. 2022
Organizer: Mircea Dumitru, Ilie Pârvu, Marius Augustin Drăghici
Invited Keynoters (so far): Carlo Rovelli (Université d’Aix Marseille),Alejandro Cassini (University of Buenos Aires), Michael Potter (University of Cambridge), Timothy Williamson (University of Oxford),Paul Boghossian (New York University), Vasso Kindi (University of Athens), Bogdan Suceavă (California State University, Fullerton, CA, United States, Department of Mathematics)

From an epistemological standpoint, guided by Kuhn’s perspective on the structure and the dynamics of scientific revolutions, what stage are we in now? Are we still in the stage of “extraordinary science”, or in that of “normal science”? But in this last case, which is the “official” theory? Could it be the “String Theory”? Brian Greene says yes, Sir Roger Penrose says no (a different theory is expected to provide a more appropriate explanation for the new realities of contemporary science).

Other problems and questions within (the theorizing of) science shape the corresponding epistemological ones: what is the nature and structure of the quantum object? respectively what do we try to know at last – what does our epistemological concept of “reality” actually contain?; “the measure problem” (the role of the “intervention” of the methodological instrument in the referential system) also reveals issues such as the “Quantum Entanglement” and/or “Quantum non-locality” problem, the “Wave function’s collapse” problem, shaping the epistemological ones such as subject-object problem within (scientific) knowledge – where subject ends and where object begins (the problem of object being conditioned by subject), the problem of the category of causality (the reciprocal simultaneity and the temporal direction of causality), etc. 

We invite you to participate with talks related to the above topics but not strictly dependent on them. Beyond these, any attempt to answer some more general questions will be considered, such as: can one still work in the field of epistemology and philosophy of science without knowing and without being close to the instruments and the “laboratory” of sciences? How does the philosophical-epistemological standpoint still weigh in relation to the scientific-epistemological one in the elaboration of contemporary epistemologies? Are the limits of scientific knowledge the same as the limits given by the tools that became necessary to the researcher? What is now the relation between the dynamics of the epistemological conceptions and the evolution of science? What role may epistemological bias play in relation to the explanatory models required by the scientific theories developed today?
Presentations of relatively recently completed projects or arguments in favor of ideas that you are working on are also welcome.

The language of the conference is English. Those interested to participate are invited to send an abstract (250-300 words) to ifilosofie@yahoo.com or mariusdraghiciinstitut@yahoo.com (due-date 31th of August, 2022). The (final) results of the selection process will be announced until 15th of September, 2022. Each presentation will be allotted 50 minutes (35 minutes presentation, 15 minutes debates).


REVISTA DE FILOSOFIE
victorg, Thursday 23 December 2021 - 21:09:12 //SIMPOZIONUL NAȚIONAL CONSTANTIN NOICA, EDIȚIA A XIII-A, DECEMBRIE 2021
victorg, Tuesday 14 December 2021 - 15:57:00 //


Ediția a XIII-a a Simpozionului Național „Constantin Noica” se desfășoară în contextul împlinirii unui an de la trecerea la cele veșnice a celui care a avut inițiativa organizării acestei manifestări științifice și care, acum, este un nume al istoriei filosofiei, Alexandru Surdu. În continuitatea tradiției instituite de inițiator, simpozionul poartă și anul acesta numele unei lucrări a filosofului Constantin Noica, și anume Rugați-vă pentru fratele Alexandru.
Miza teoretică a acestei ediții este legată de considerațiunile lui Constantin Noica privitoare la triumful faustic în lume ca slăbiciune a spiritului și de reflectarea acestei idei în modul în care înțelegea Alexandru Surdu transformarea lumii sau a existenței reale prin intermediul teoriei.

Tematica simpozionului (care poate fi abordată dintr-o varietate de perspective disciplinare sau sistematice ale filosofiei: logică, metafizică, epistemologie, filosofie morală, filosofia istoriei,  filosofie politică etc.) include relația dintre teorie și realitate, potențialul conceptelor de a configura realitatea, destructurarea conștiinței și a eului prin știință și tehnologie, adevărul și post-adevărul, capacitatea istoriografiei de a configura sau denatura faptul istoric, precum și efectele noilor modele filosofice și științifice asupra relației subiect-obiect, mai ales în contextul perspectivei postmoderne și post-postmoderne cu privire la sensul și valoarea cunoașterii.

Cei interesați să participe cu lucrări pe tematica de mai sus sau privitoare la aspecte adiacente acesteia sunt invitați să trimită titlurile comunicărilor pe adresa stefan_geodom@yahoo.com până la data de 28.11.2021, urmând să primească prin e-mail link-ul de participare.
Lucrarile simpozionului se vor desfășura pe data de 14 decembrie 2021, începând cu ora 10:00. Cei interesati să asiste la lucrari pot trimite o solicitare pe adresa de e-mail de mai sus. Predarea materialelor în vederea publicării acestora în volum se va realiza la o dată care se va anunța ulterior.
Go to page       >>