SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R (16.06.2022)
victorg, Monday 13 June 2022 - 00:00:00 //


Joi, 16 iunie 2022, orele: 11-13
Conferențiar: TINCA PRUNEA (I.F.P.A.R.)
Tema: Despre fenomenalismul moderat al lui J.B. Merian

Această prezentare va analiza rolul experienţei în filosofia eclectică elaborată de Jean-Bernard Mérian între 1749 şi 1797, cu precădere în disertaţiile Discurs despre metafizică (1765) şi Despre fenomenalismul lui David Hume (1793). Voi încerca să arăt cum Mérian, plecând de la poziţii lockeiene şi newtoniene, a îmbinat teze empiriste şi speculative pentru a trasa o „cale de mijloc” (sau „o a treia cale”) între sistemele dogmatice ale vremii, pe de-o parte, şi concepţii empiriste radicale şi sceptice, pe de altă parte. Mai exact, voi examina teoria apercepţiei elaborată de Mérian, relaţia dintre metafizică şi filosofia naturală în gândirea lui, critica scepticismului lui Hume şi a ceea ce Mérian consideră a fi „fenomenalismul generalizat” al acestuia. Această prezentare îşi propune să ofere analiza unei concepţii eclectice tipice pentru filosofia propusă în cadrul Academiei din Berlin şi să o înscrie între curentele de gândire iluministe ale celei de-a doua jumătăţi a sec. al XVIII-lea.