APEL LA CONTRIBUŢII: Tradiţii filosofice în epistemologia contemporană
victorg, Friday 14 May 2021 - 08:58:54 //


Tradiţiile filosofice din interiorul epistemologiei contemporane s-au impus mai ales odată cu reconversiile secolului trecut operate kantianismului fie de către notorii oameni de ştiinţă, epistemologi precum Carl Friedrich von Weizsäcker, fie de către epistemologi constructivişti, continuatori ai tradiţiei kantiene precum Paul Lorenzen. În răspăr cu „lecţia kantiană”, de care a profitat tradiţia transcendentalistă şi/sau aprioristă în epistemologia post-kantiană, cantonarea pozitivismului logic în analiza conceptuală a științei eluda aspecte importante ale reflecţiei filosofice asupra dinamicii științei.
Pe de altă parte, direcția istorică ce avea să se impună în domeniul analizei științei din a doua jumătate a secolului trecut vine tocmai să „corecteze” o direcţie care se cerea adaptată mărturiilor venite dinspre „rezultatele” epistemologice ale ştiinţei.
Ca „epistemologie istorică a ştiinţei”, noua tradiţie avea să-şi propună să edifice o filosofie a științei caracterizată prin punerea accentului pe analiza istorică. Această orientare de sorginte franceză (Gaston Bachelard, George Canguilhem, Alexandre Koyre, Michel Foucault) din analiza științei a fost continuată cu mult succes în spațiul anglo-saxon de gânditori precum Thomas Kuhn și, mai recent, de A.C. Crombie, Ian Hacking sau Lorraine Daston.
Fără limitări la tematica, de altfel, generoasă schiţată mai sus, coordonatorii aşteaptă contribuţiile dvs. pentru volumul din acest an Studii de epistemologie şi de teorie a valorilor (EBSCO), pâna la data de 30 septembrie 2021 (în limbile română sau engleză), la una dintre adresele email: studiideepistemologie@gmail.com, mariusdraghiciinstitut@yahoo.com)