Susținere teză doctorat NIŢĂ DRAGOŞ TIBERIU (postat Joi 27.09.2018)

ANUNŢ

Joi 18.10.2018, ora 12,00 va avea loc în Sala de Consiliu a Departamentului de Filosofie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, susţinerea publică a tezei de doctorat: 
„TRADIŢIE, VALOARE ŞI COMUNICARE INTERCULTURALĂ”
elaborată de domnul drd. NIŢĂ DRAGOŞ TIBERIU – doctorand fără frecvenţă în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, domeniul fundamental de doctorat „Ştiinţe umaniste şi arte”, domeniul „Filosofie” – în vederea obţinerii titlului ştinţific de doctor.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Acad. Alexandru SURDU, Directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marin Aiftincă, C.Ş.I, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”

Referenţi oficiali:
Acad. Alexandru BOBOC, Academia Română
Acad. Gheorghe VLĂDUŢESCU, Universitatea Bucureşti
Prof.univ.dr. Viorel CERNICA, Universitatea Bucureşti

Director,
Acad. Alexandru SURDU                   

Secretar ştiinţific,
Conf.univ.dr. Bogdan DANCIU, C.Ş. II

Teza de doctorat poate fi consultată în format tipărit la secretariatul Departamentului de Filosofie al Institutului de Filosofie şi Psihologie   „Constantin Rădulescu-Motru”

CURRICULUM VITAE