Susținere publică teză doctorat ȘERBAN NICOLAU (postat Miercuri, 03.04.2019)Miercuri 24.04.2019, ora 10,00 va avea loc în Sala de Consiliu a Departamentului de Filosofie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, susţinerea publică a tezei de doctorat:  „FORME LOGICE CLASICO-TRADIŢIONALE ÎN TRATATUL ARISTOTELIC DE CAELO”, elaborată de domnul drd. NICOLAU ŞERBAN – doctorand cu frecvenţă în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, domeniul fundamental de doctorat „Ştiinţe umaniste şi arte”, domeniul „Filosofie” – în vederea obţinerii titlului ştinţific de doctor.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: conf. univ. dr. Bogdan DANCIU, C.Ş. II, Secretar ştiinţific al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
Conducător ştiinţific: acad. Alexandru SURDU, Directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
Referenţi oficiali: acad. Alexandru BOBOC, Universitatea Bucureşti; prof. univ. dr. Nicolae GEORGESCU, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, prof. univ. dr. Viorel Iulian TĂNASE, Universitatea ”Titu Maiorescu”, Bucureşti.
* Teza de doctorat poate fi consultată în format tipărit la secretariatul Departamentului de Filosofie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”.

Curriculum vitate
pdf_ico.png Drd. Șerban NICOLAU

postat la data: 03.04.2019