EPISTERO

Contribuții filosofice românești la reconfigurarea conceptual-categorială din epistemologie

Proiect al Institutului de Filosofie și Filosofie Constantin-Rădulescu-Motru al Acadmiei Române, în cadrul Granturilor Academiei Române, Contribuţii filosofice româneşti la reconfigurarea conceptual-categorială din epistemologie (acronim EPISTERO) se desfăşoară pe durata a doi ani (2019 – 2021) şi presupune două componente principale: elaborarea unei lucrări colective de teorie a cunoaşterii şi epistemologie românească, de tipul unui compendiu, şi a unui grupaj de texte care să vizeze, în primul rând, o actualizare și o integrare ale contribuțiilor de teoria cunoaşterii şi epistemologie de la noi în contextul epistemologiei în general.

Obiectivul principal al proiectului: sistematizarea și valorificarea contribuțiilor autorilor români la domeniul epistemologiei. Prin aceasta se vizează cristalizarea unei perspective de ansamblu asupra specificului disciplinei epistemologiei și teoriei cunoașterii de la noi precum și diseminarea la nivel național și internațional a performanțelor unor autori români în acest domeniu. Se va urmări obținerea unei imagini cât mai obiective cu privire la reprezentarea disciplinei epistemologiei românești prin reliefarea contribuțiilor relevante în acest domeniu. 

Despre proiect
pdf_ico.png Justificare proiect
pdf_ico.png Utilitate

Activități
pdf_ico.png Ședințe de lucru
pdf_ico.png Seminarii
pdf_ico.png Workshop-uri
pdf_ico.png Conferință

Rezultate
pdf_ico.png Metodologia cercetării
pdf_ico.png Structură compendiu
pdf_ico.png Structură articole compendiu (template)
-   Cercetări de sinteză și actualitate (grupaj articole științifice) - etapa a II-a proiect

Diseminare
- Emisiuni radio și TV (etapa a II-a proiect)
- Materiale informative
- Pagină rețele sociale

Dezbateri