HEGEL – 250

Hegel-250.jpgHEGEL – 250
Coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Ștefan-Dominic Georgescu
Editura Academiei Române , București, 2020


CUPRINS 

În loc de prefață

I. CONCEPTE ȘI CATEGORII FILOSOFICE FUNDAMENTALE 
Alexandru Surdu, Noțiunea clasică și conceptul hegelian 
Alexandru Surdu, Predicația clasică și triada hegeliană
Ioan Biriș, Totalitatea ca adevăr al identității și diferenței la Hegel 
Ștefan-Dominic Georgescu, Considerații asupra conceptului hegelian de Aufhebung 
Sergiu Bălan, Concepte și norme. Gândirea hegeliană într-o interpretare analitică

II. DESCHIDERI ALE DIALECTICII HEGELIENE 
Alexandru Surdu, Absolutizarea dialecticii triadice la Hegel 
Mircea Arman, Dialectica hegeliană ca imaginativ poietic rațional 
Nicu Gavriluță, Dialectica hegeliană a obiectivării spiritului în magie

III. PERSPECTIVE ISTORICE ȘI CULTURALE 
Nicolae Râmbu, Hegel și filosofia interculturală 
Alexandru Surdu, Hegel despre credință și revelație la Jacobi
Ion Tănăsescu, Idealismul german și Hegel – perspectiva lui Franz Brentano 
Cristian Iftode, Conceptul de metaforă la Hegel și Nietzsche 
Viorel Vizureanu, Zevedei Barbu și o încercare de depășire a dialecticii hegeliene
Cezar Roșu, Modelul ființei ca model dinamic. Triunghiul logic la Hegel și Noica 
Alexandru Surdu, Hegel și filosofia indiană

IV. CONCEPTUL LIBERTĂȚII: ABORDĂRI FUNDAMENTALE ȘI SOCIALE 
Claudiu Baciu, Aspecte ale libertății ca exteriorizare de sine a persoanei la Hegel 
Viorel Cernica, Schița paradigmei statal-universaliste la G.W.F. Hegel

V. ORIZONTURI INTERPRETATIVE 
Sebastian Grama, Nimic sub acoperire 
Constantin Vică, Exerciții negative în dialectica digitală și o reconstrucție hegeliană