CS I dr. Claudiu Dan BaciuCLAUDIU BACIU

PUBLICAȚII  

Cărți:  
1. Claudiu Baciu, Conceptul filosofiei transcendentale: nucleu tematic şi diversitate de perspective, Editura Antaios, Oradea, 2001, ISBN 973-99294-7-8, 209 p. 
2. Claudiu Baciu, Immanuel Kant – Critica raţiunii pure. Prezentare de Claudiu Baciu, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti, 2004, ISBN 973-705-041-X, 94 p. Ediția a II-a, București, 2015, ISBN 9786067480405, 164 p. 
3. Claudiu Baciu, Conceptul de funcţionalizare la Max Scheler şi Heinrich Rombach, Editura Academiei Române, București, 2006, ISBN (10) 973-27-1421-2 (13) 978-973-27-1421-8, 328 p. (Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române, 2008) 
4. Claudiu Baciu, Filosofia idealismului german : repere pentru o nouă modernitate, Editura Academiei Române, București, 2014, ISBN 978-973-27-2402-3, 256 p. 
5. Claudiu Baciu, Funcționalism și ontologie, Editura Academiei Române, București, 2014, 978-973-27-2403-3, 255 p.

Traduceri de cărți (din limba germană):  
1. Max Weber, Sociologia religiei, Editura Teora, Bucureşti, 1998, 270 p., ISBN : 973-601-943-8 ; 
2. Friedrich Nietzsche, Voinţa de putere. Încercare de transmutare a tuturor valorilor (Fragmente postume), Editura Aion, Oradea, 1999, 667 p., ISBN: 973-97662-6-9; 
3. Max Scheler, Cunoaştere şi muncă. Un studiu privind limitele motivului pragmatic în cunoaşterea lumii, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2005, 261 p., ISBN : 973-558-219-8 ; 
4. Hans Lenk, Rațiunea pragmatică. Filosofia între știință și practică, Editura Academiei Române, București, 2016, 172 p., ISBN : 978-973-27-2653-2.

Studii: 
1. Claudiu Baciu, „Timpul ca mediu ireductibil al gândirii la Imm. Kant”, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și teoria valorilor, vol. 1, Editura Academiei Române, 2015, ISBN/ISSN 978-973-27-2606-8, p. 34-42. 
2. Claudiu Baciu, „Libertate și cauzalitate a rațiunii la Kant”, în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istorie a Filosofiei Universale, vol. XXIV, București, Editura Academiei Române, 2016, ISBN/ISSN 1583-8536, p. 71-78. 
3. Claudiu Baciu, „Miorița și extazul posibilului”, în Claudiu Baciu, Marius Dobre (coordonatori), „Miorița” în cumpăna vremurilor. Perspective filosofice, București, Editura Academiei Române, 2016, ISBN/ISSN 978-973-27-2714-0, p. 173-186. 
4. Claudiu Baciu, „Observații privind formalismul moralei kantiene”, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț, (coord.), Studii de epistemologie și teoria valorilor, vol. 2, București, Editura Academiei Române, 2016, ISBN/ISSN 978-973-27-2715-7, p. 159-166. 
5. Claudiu Baciu, „Hegel on the Relational Meaning of the Identity between Being, Nothingness and Becoming”, în Revue Roumaine de Philosophie, Tome 58, Nr. 2, 2014, ISBN/ISSN 1220-5400, p. 197-207. 
6. Claudiu Baciu, "Despre posibilitatea unei deschideri ontologice la Constantin Noica", în „Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a VI: Concepte deschise”, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, pp. 105-108. ISSN:2247-7853; 
7. Claudiu Baciu, „Being and Function in the Philosophy of Immanuel Kant and Constantin Noica”, în Revue Roumaine de Philosophie, Tome 59, Nr. 1, 2015, ISBN/ISSN 1220-5400, p. 85-98. 
8. Claudiu Baciu: „Beyond Logical Diversity - A New Form of Humanism”, în Revue Roumaine de Philosophie, Tome 59, Nr. 2, 2015, p. 383-387. ISSN: 1220-5400. 
9. Claudiu Baciu, „Observații privind conceptul de libertate la Kant și Hegel”, în Filosofie și viață. In honorem Alexandru Boboc, București, Editura Academiei Române, 2015, p. 249-260. ISBN : 978-973-27-2521-4. 
10. Claudiu Baciu, „Aspecte ale libertății ca exteriorizare de sine a persoanei la Hegel”, în Filosofie și economie. Teme și realități contemporane, coordonatori, Loredana Cornelia Boșca, Lucia Ovidia Vreja, București, Editura ASE, 2015. ISBN 978-606-505-869-95; 
11. Claudiu Baciu, "Universalia sunt realia", în „Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a VII - a: Treptele realității”, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea și Ovidiu Grama, Bucureşti, Târgu Mureș, Editura Academiei Române, Editura Ardealul, 2015, p. 81-84. ISSN:2247-7853; 
12. Claudiu Baciu, „Gândire funcțională și metafizică în idealismul german”, în Filosofie şi Economie: Etică şi raţionalitate economică, coord.: Vasile Macoviciuc, Loredana Cornelia Boşca, Lucia Ovidia Vreja. – Bucureşti : Editura ASE, 2016. ISBN 978-606-34-0074-2; 
13. Claudiu Baciu, „On the Processual Character of Being in the Ontology of Constantin Noica”, în Revue Roumaine de Philosophie, Tome 61, Nr. 2, 2017, ISBN/ISSN 1220-5400, p. 229-240. 
14. Claudiu Baciu, Intersubiectivitate și limbaj la Karl-Otto Apel, în Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istoria Filosofiei Universale, vol. XXV, București, Editura Academiei Române, 2017, p. 155-171, (ISSN 1583-8536) 
15. Claudiu Baciu, Gândire dogmatică și gândire funcțională la Lucian Blaga, în Viorel Cernica, Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa (coord), Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XIII, București, Editura Academiei Române, 2017, (ISSN: 2065-4405), p. 19-26. 
16. Claudiu Baciu, „The a priori as Bridge Between Kant’s Theoretical and Practical Philosophy”, în Balkan Journal of Philosophy, vol. 9, issue 2/2017, ISBN/ISSN 1313-888X, p. 127-132. 
17. Claudiu Baciu, Aspecte ale secularizării în gândirea lui Hans Blumenberg, în Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istorie a Filosofiei Universale, vol. XXVI, București, Editura Academiei Române, 2018, (ISSN 1583-8536), p. 147-162. 
18. Claudiu Baciu, Note privind pesimismul german în secolul XIX, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț, Studii de epistemologie și teoria valorilor, vol. 4, București, Editura Academiei Române, 2018, (ISBN 978-973-27-2715-7). 
19. Claudiu Baciu, „Vasile Conta”, în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu, Istoria filosofiei românești. București, Editura Academiei Române, 2018, ISBN 978-973-27-3000-3, pp. 122-126. 
20. Claudiu Baciu, „Sistemul ondulațiunii universale al lui Vasile Conta”, în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu, Istoria filosofiei românești. București, Editura Academiei Române, 2018, ISBN 978-973-27-3000-3, pp. 237-242. 
21. Claudiu Baciu, „Substanțialismul lui Camil Petrescu” în Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu, Istoria filosofiei românești. București, Editura Academiei Române, 2018, ISBN 978-973-27-3000-3, pp. 270-275. 
22. Claudiu Baciu, „Viața ca depășire de sine în gândirea lui Nietzsche”, în Revista de Filosofie, Nr. 4, 2018, pp. 328-337, ISSN: 0034-8260. 
23. Claudiu Baciu, Aforism și experiment la Nietzsche, în Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), „Studii de Istorie a Filosofiei Universale”, vol. XXVII, București, Editura Academiei Române, 2019, p. 93-102, (ISSN 1583-8536) 
24. Claudiu Baciu, Egoism și moralitate la Nietzsche, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț, „Studii de epistemologie și teoria valorilor”, vol. 5, București, Editura Academiei Române, 2019, (ISBN 978-973-27-2715-7) 
25. Claudiu Baciu, Speculaţia privind infinitul şi condiţia sufletului uman în tradiţia filosofică occidentală, în „Revista de Filosofie”, Nr. 2, 2019, pp. 229-236, ISSN: 0034-8260. 
26. Claudiu Baciu, O temă majoră a gândirii filosofice occidentale: elementele opuse ale realităţii şi unitatea acestora, în „Revista de Filosofie”, Nr. 4, 2019, pp. 467-475, ISSN: 0034-8260. 
27. Claudiu Baciu, „Ființa ca rațiune imanentă la Constantin Noica”, în Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a XI - a: Rațiune și credință la Constantin Noica și în școala lui Nae Ionescu, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea și Ovidiu Grama, Bucureşti, Craiova, 2019, Editura Academiei Române, 2019, p. 96-101. ISSN:2247-7853. 
28. Claudiu Baciu, „Interpretarea tragediei antice grecești ca sursă a programului filosofic la Fr. Nietzsche”   în Simpozionul Național Constantin Rădulescu-Motru, Ediţia IV, Tîrgu-Mureş, 2019, coordonatori: Alexandru Surdu, Marius Dobre, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2020, pp. 155-165, ISSN 2601-2316. 
29. Claudiu Baciu, „Human Nature Between History And Perennial Theoretical Difficulties”, în Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț, Studii de epistemologie și teoria valorilor, vol. 6, București, Editura Academiei Române, 2020, (ISBN 978-973-27-2715-7). 
30. Claudiu Baciu, „Reconfigurări conceptuale la A.N. Whitehead”, în Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istorie a Filosofiei Universale, vol. XXVIII, București, Editura Academiei Române, 2020, p. 93-102, (ISSN 1583-8536). 
31. Claudiu Baciu, „Abstractizare și filosofie la A.N. Whitehead”, în Revista de filosofie, Tomul LXVII, Nr. 5, 2020, p. 537-546, ISSN: 0034-8260. 
32. Claudiu Baciu, „Overcoming Aristotle: The Copernican Revolution” în Cercetări filosofico-psihologice, anul XII, Nr 1, București, 2020, ISSN: 2066­7566. „Noica și Whitehead: afinități conceptuale”, în Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a XII - a: Devenirea întru Ființă, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea și Ovidiu Grama, Bucureşti, București, 2020, Editura Academiei Române, 2020, p. 96-101. ISSN:2247-7853. 
33. Claudiu Baciu, „Creativitate și ontologie la Alfred North Whitehead” în Claudiu Baciu, Ion Tănăsescu (coordonatori), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. 29, București, Editura Academiei Române, 2021, ISSN: 1583-8536. 
34. Claudiu Baciu, „Hegel în viziunea lui Rawls”, în Marius Augustin Drăghici, Marian George Panait   (coordonatori)  Studii de epistemologie şi de teorie a valorilor vol. 7, anul 2021, ISSN 2601-1875. 
35. Claudiu Baciu, „Virtue and Substance in Aristotle”, în Revue Roumaine de Philosophie, nr. 2, an 2021, ISSN: 1220-5400. 
36. Claudiu Baciu, „De la filosofia ca Wissenschaft la Kant la filosofia ca Gaya Scienza la Nietzsche”, în Revista de Filosofie, nr. 6, an 2021. 
37. Claudiu Baciu, „Despre exterioritatea față de sine a naturii în concepția lui Hegel” în Studii de Istorie a Filosofiei Universale, București, Editura Academiei Române, 2022, pp. 215, ISBN: 1583-8536. 
38. Claudiu Baciu, „Hegel și Kuhn: afinități cu privire la interpretarea schimbării concepției despre lume” în Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Nr. VIII, București, Editura Academiei Române, 2022, ISSN 2601-1875; ISSN-L 2601-1875. 
39. Claudiu Baciu, „Despre erorile lui Russell în prezentarea filosofiei lui Hegel”, în Probleme de Logică, vol. XXV, București, Editura Academiei Române, 2022, ISSN: 1454-2366. 
40. Claudiu Baciu, „Despre lume și om ca medii necesare ale revelației divine” în Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Nr. 4, 2022, pp. 447-454, ISSN: 0034-8260. 
41. Claudiu Baciu, „Despre premisele filosofiei lui Hegel”, în Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Numarul 5, 2022, pp. 640-646, ISSN: 0034-8260. 
42. Claudiu Baciu, „Despre liberul-arbitru”, în Revista de Filosofie, Tomul LXIX, Numarul 6, 2022, pp. 806-823, ISSN: 0034-8260. 
43. Claudiu Baciu, „Adevăr și istorie la Cioran și Hegel”, în Anca Sîrghie (coordonator), Caiete Cioran, Ediția 2022, Sibiu, Editura D*A*S, 2023, p. 135-144, ISBN 978-606-94920-9-3
44. Claudiu Baciu, ‘Feeling’ And Metaphysics in Whitehead, în Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXXI, 2023, Coordonatori: Claudiu Baciu, Tinca Prunea-Bretonnet, Ion Tănăsescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2023, ISSN 1583-8536; ISSN (online): 3008-2129, pp. 59-70,  DOI 10.59277/SIFU.2023.04 (Volum cuprinzând lucrări ale conferinței internaționale Exploring the Metaphysics of A. N. Whitehead: Process, Actual Occasions, and the Divine, București, România, Octombrie 31, 2023 - Noiembrie 1, 2023, organizator Institutul de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române. http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?157)
45. Claudiu Baciu, „John Stuart Mill’s Failed Thought Experiment”, în Acad. Mircea Dumitru, Marius Dobre, Viorel Vizureanu, Ștefan-Dominic Georgescu (Coordonatori), Probleme de logică, vol. XXVI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2023, pp. 79-85, ISSN 3008-2870 ISSN-L 1454- 2366 
46. Claudiu Baciu, „Despre conceptul unui „idealism absolut””, în Revista de Filosofie, nr. 1, 2023, Editura Academiei Române, București, p. 75-82, ISSN: 0034-8260 
47. Claudiu Baciu, „Liberul arbitru între fapt și posibilitate”, în Revista de Filosofie, nr. 3, 2023, Editura Academiei Române, București, p. 265-274, ISSN: 0034-8260
48. Claudiu Baciu, „Virtute, contemplație și libertate la Aristotel”, în Revista de Filosofie, nr. 5, 2023, Editura Academiei Române, București, p. 515-522, ISSN: 0034-8260 
49. Claudiu Baciu, „Caracterul substanțialist al „lucrului în sine” kantian, în Revista de Filosofie, nr. 6, 2023, Editura Academiei Române, București, p. 591-600, ISSN: 0034-8260
50. Claudiu Baciu, „Reason, Totality and Freedom in Kant”, în Marius Augustin Drăghici, Marian George Panait (coordonatori), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, vol. IX, București, Editura Academiei Române, 2023, ISSN 2601-1875 ISSN-L 2601-1875 
51. Claudiu Baciu, „De la lucrul în sine kantian la Voința lui Schopenhauer”, în Revista de Filosofie, nr. 61, 2024, Editura Academiei Române, București, p. 91-105, ISSN: 0034-8260

Coordonator: 
1. Membru în colectivul de coordonatori al seriei Studii de istorie a filosofiei universale, publicată de Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” la Editura Academiei Române, ISBN/ISSN 1583-8536 (Din anul 2011 și până în prezent). 
2. Claudiu Baciu, Marius Dobre (coordonatori), „Miorița” în cumpăna vremurilor. Perspective filosofice, București, Editura Academiei Române, 2016, ISBN/ISSN 978-973-27-2714-0, p. 173-186.

Traduceri de studii:  
1. Oswald Spengler, Declinul Occidentului (fragment), în volumul Cultura Egiptului antic al revistei Secolul 20, ed. de Uniunea Scriitorilor din România, Nr.4-5-6/1995, p. 27-34. 
2. Capitolele „Raţiunea” şi „Adevărul”, în H. Schnädelbach and E. Martens (editori), Filozofie – curs de bază, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1999, p. 61-90, respectiv 91-138. 
3. Paul Valery, „Note despre Nietzsche”, în volumul „Paul Valery“ al revistei Secolul 20, Nr. 7-12/1995, p. 184-223. - 
4. Peter Koslowski, „Tragedia modernităţii”, în volumul „Ernst Jünger“ al revistei Secolul 20, Nr. 10-12/2000, p.165-187. 
5. Wolfhart Henckmann, „Teoria lui Scheler privind concepţia naturală despre lume”, în Revista de filosofie, Nr. 1-2/2004, p. 5-26. 
6.Helmuth Vetter, “Poarta de intrare a spiritului. Locul fanteziei în filosofia târzie a lui Scheler”, în Revista de filosofie, Nr. 1-2/2004, p. 51-63, ISSN: 0034-8260. 
7. Helmuth Vetter, „Heidegger în contextul filosofiei dialogului – cu o privire asupra lui Eberhard Grisebach”, în Revista de filosofie, Nr. 5-6/ 2004, p. 581-596, ISSN: 0034-8260. 
8.Christian Damböck, Wolfgang Stegmüller si „traditia continentală”: despre apariția și concepția „Curentelor principale ale filosofiei contemporane”, în Revista de Filosofie, Nr. 2/2012, p. 237-253, ISSN: 0034-8260. 
9. Johann Wolfgang von Goethe, Pagini despre ştiinţă, în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istorie a Filosofiei Universale, vol. XXIII,  București, Editura Academiei Române, 2015, ISSN 1583-8536, p. 314-335 
10. Alexius Meinong, Experimentul de gândire în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de Istorie a Filosofiei Universale, vol. XXII,  București, Editura Academiei Române, 2014, ISSN 1583-8536, p. 258-265.

Comunicări la conferințe (2019-2024): 
1. Claudiu Baciu, „Ființa ca rațiune imanentă la Constantin Noica”, comunicare prezentată la Simpozionul naţional Constantin Noica, ediţia a XI-a: „Rațiune și credință la Constantin Noica și în școala lui Nae Ionescu” , 30 mai–1 iunie 2019. Organizatori: Academia Română (Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” Bucureşti), Universitatea din Craiova (Facultatea de Teologie Ortodoxă), Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”. 
2. Claudiu Baciu, „Nietzsche în viziunea lui C. Rădulescu-Motru”, comunicare prezentată la Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, Ediţia a IV-a, 19–22 septembrie 2019, TÂRGU-MUREŞ. Organizatori: Academia Română (Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” Bucureşti), Primăria Municipiului Târgu-Mureş, UMFST Târgu-Mureş – Facultatea de Ştiinţe şi Litere „Petru Maior”, Societatea Scriitorilor Mureşeni – Editura Ardealul. 
3. Claudiu Baciu, „Noica și Whitehead: Afinități conceptuale”, comunicare prezentată la Simpozionul naţional Constantin Noica, ediţia a XII-a: „Devenirea Întru Ființă”, 16 octombrie 2020. Organizatori: Academia Română (Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” Bucureşti). 
4. Claudiu Baciu, „From Kantian Philosophy as Wissenschaft to Nietzschean Philosophy as Gaya Scienza”, comunicare susținută la conferința internațională The Idea of Philosophy as Science within 19th Century Thinking, 16 – 17 September 2021, organizată de Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru”, Online via Google Meets 5.Claudiu Baciu, „Rawls despre Hegel / Rawls on Hegel”, comunicare susținută la Tribute Colloquium to John Rawls, 10 – 11 September 2021, colocviu organizat de Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru”, Online via Google Meets 
6. Claudiu Baciu, „Hegel and Kuhn on Changes of Worldview”, comunicare susținută la conferinta internațională On The Objectivity Of Scientific Knowledge. Models And Theoretical Representations Of Structure And Progress In Science. Th. Kuhn’s Legacy, 29.09.2022-03.10.2022, organizator Institutul de Filosofie și Psihologie al Academiei Române 7.Claudiu Baciu, „On Russell’s Misunderstanding of Hegel”, comunicare susținută la conferința internațională "RUSSELL 150" organizata de Facultatea de Filosofie a Universității din București și Institutul de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române, 4-5 Noiembrie, 2022, București 
8.Claudiu Baciu, „Ideea de istorie la Cioran și Hegel” comunicare susținută la Colocviul Internațional Emil Cioran - ediția a XXVIII-a, Rășinari 1-3 Iulie 2022, Rășinari, Județul Sibiu, România. Organizatori: Primăria Rășinari, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu, Liga Culturală Sibiu, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Asociația Rășinari Confluențe Europene 
9. Claudiu Baciu, „Despre sentimentul paraguayan al ființei: un posibil dialog cu Emil Cioran în jurul ideii de sistem filosofic”, comunicare susținută la Colocviul Internațional „Emil Cioran. Ediția XXIX-a, 2023”, Rășinari, Județul Sibiu, România, 5-7 mai, 2023. Organizatori: Comuna Rășinari, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu, Liga Culturală Sibiu, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Asociația pentru Promovarea Artelor Spectacolului Fringe. 
10. Claudiu Baciu, „On the Premises of John Stuart Mill's Ethics”, comunicare susținută la conferința internațională John Stuart Mill and the Positive Philosophy of the Nineteenth Century. On the 150th Anniversary of Mill's Death, 19-20 October 2023, organizator Institutul de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române.  Online via Google Meets 
11. Claudiu Baciu, „Feelings and Metaphysics in Whitehead” comunicare susținută la conferința internațională Exploring the Metaphysics of A. N. Whitehead: Process, Actual Occasions, and the Divine, București, România, Octombrie 31, 2023 - Noiembrie 1, 2023, organizator Institutul de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române. Online via Google Meets 
12. Claudiu Baciu „Kantian A Priori Laws of Nature and Quantum Discontinuity” comunicare susținută la conferința internațională  Kant 300. Celebrating the 300th Anniversary of Kant’s Birth, București, România, Aprilie, 22-26, 2024, organizator Institutul de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române. Online via Google Meets