ISTORIA LOGICII ROMÂNEŞTI

istoria-logicii-romanesti.jpgISTORIA LOGICII ROMÂNESTI
Bucureşti, Editura Tehnica, 2006
coordonatori: Alexandru Surdu şi Dragos Popescu

Istoria logicii româneşti este rezultatul activității întreprinse de cercetătorii Institutului de Filosofie şi Psihologie "C. Radulescu-Motru" al Academiei Române în colaborare cu specialiști în domeniul logicii de la instituții universitare şi culturale de prestigiu din România. Scopul elaborării prezentei Istorii a logicii românești a fost de a înfățișa publicului interesat contribuțiile logicienilor români la dezvoltarea disciplinei, începând de la primele scrieri care s-au păstrat şi până azi.

Cele șapte părți ale lucrării cuprind date despre începuturile investigației logice şi fixarea terminologiei de specialitate românești, dezvoltarea învățământului logic universitar românesc până la cel de-al doilea război mondial, contribuțiile esențiale din logica matematica, logica dialectica, logica sistematica şi istoria logicii, rezultatele cercetării din domeniul logicii ale unor autori proeminenți contemporani, precum şi prezentarea câtorva contribuții românești în logica juridică.

Fiecare material din aceasta lucrare este însoțit de câte o bibliografie cuprinzând atât opera autorului prezentat, cât şi opinii formulate în decursul timpului despre aceasta, astfel încât cei interesați sa aibă posibilitatea, continuând pe cont propriu investigația, de a-şi forma o imagine cât mai coerentă despre valoarea fiecăreia.

Autorii lucrării de fata au pus accentul pe prezentarea obiectivă a contribuțiilor românești în domeniul logicii, limitând pe cât posibil opiniile personale cu privire la semnificația acestora.


Abstract
The present paper represents the result of the work of scientific researchers at the Romanian Academy 's Institute of Philosophy and Psychology "Constantin Radulescu-Motru" in cooperation with specialists in the field of logic from prestigious university and cultural institution of Romania. The main goal of the present History of Romanian Logic was to disclose to interested public the Romanian logicians' contributions to the development of this domain, starting with the first writings that were preserved until present day.

The seven parts of the book comprise data about the beginnings of logical investigation and setting up Romanian specialized terminology, the development of Romanian university instruction in the field of logic until the Second World War, the main contributions in mathematical logic, dialectic logic, systematic logic and history of logic, the results of research in the field of logic of important contemporary authors, and also the presentation of some Romanian contributions within juridical logic.

Each text of this paper contains a bibliography that presents both the works of the respective author and his/hers opinions expressed along time, such that the interested lecturer has the possibility, continuing the investigation on his/her own, to set up a coherent image about each author's importance.

The authors of the present paper focused on an objective presentation of the Romanian contributions within the field of logic, limiting as much as possible the personal opinions regarding their significance. 


Autorii
Coordonatori: Alexandru Surdu (Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru", Bucuresti), Dragoş Popescu (Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru", Bucuresti),

Sergiu Balan (Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru", Bucuresti), Elena Bondor, Calin Candiescu (Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru", Bucuresti), Lucian Cherata (Universitatea din Craiova), Marius Dobre (Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru", Bucuresti), Dumitru Gheorghiu (Universitatea "Titu Maiorescu", Bucuresti), Ştefan Dominic Georgescu (Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru", Bucuresti), Victor Emanuel Gica (Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru", Bucuresti), Petru Ioan (Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi), Titus Lates (Institutul de Filosofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru", Bucuresti), Şerban Nicolau (Universitatea din Craiova), Liviu Pandele (Universitatea "Sextil Puscariu", Brasov), Cezar Roşu (Universitatea din Craiova), Magdalena Spulber, Viorel Iulian Tănase (Universitatea "Titu Maiorescu", Bucuresti), Viorel Vizureanu (Universitatea Bucuresti), Florin Vladoi (Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", Bucuresti). 

Cuprins