Conf. dr. Viorel Cernica, CS III

pdf_ico.png Curriculum vitae

LISTA DE LUCRĂRI  

I. Cărţi
:
A. Monografii filosofice (unic autor)
:
1.a.
Exerciţii fenomenologice asupra filosofiei româneşti interbelice, Casa de Presă şi Editură “Mihai Dascal Editor”, Bucureşti, 1999.      
1.b.
Ediţia a II-a, revizuită: Filosofie românească interbelică. Perspectivă fenomenologică, Iaşi, Editura Institutul European, 2006.
2.a.
C. Rădulescu-Motru şi proiectul antropologic kantian, Casa de Presă şi Editură “Mihai Dascal Editor”, Bucureşti, 2000. (Teza de doctorat)      
2.b.
Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită: Filosofia umanului. Personalism energetic şi antropologie kantiană, Iaşi, Editura Institutul European, 2008.
3.
Topos-ul formal şi istoric al silogisticii, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003.
4. Fenomenul şi nimicul. Proiectul fenomenologic – concept şi aplicaţii, Editura Paideia, Bucureşti, 2005.
5.
Cetatea sub blocada ideii. Schiţă fenomenologică a istoriei gândirii politice, Editura Institutul European, Iaşi, 2005.
6. Situaţiile existenţiale, Bucureşti, Editura Paideia, 2007.
7.
Judecată şi timp. Fenomenologia judicativului, Iaşi, Editura Institutul European, 2013.

B. Volume de studii filosofice (unic autor)
:
8. Căutarea de sine şi chemările tradiţiei, Casa de Presă şi Editură “Mihai Dascal Editor”, Bucureşti, 2002.
9.
Proiectele filosofiei kantiene, Editura Institutul European, Iaşi, 2004.

C. Volume cu eseuri filosofic-literare (unic autor)
:
10.
Răstiri către sine. Încercări de ideologie polifonică, Bucureşti, Editura Paideia, 2006.
11.
Răstiri către cei de-o seamă cu sine. Încercări noi de ideologie polifonică, Editura Paideia, Bucureşti, 2009.
12.
Rezervaţii naturale. Poeme şi noeme în cheia ideologiei polifonice, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2013.

D. Volume de poezii:
13.
Urechea tăcerii, Ploieşti, Editura Premier, 2005.  

II. Capitole în cărţi
:
- „Logica judicativului şi filosofia”, în vol. Alexandru Surdu – itinerarii logico-filosofice, Bucureşti, Editura Paideia, 2003.
- „Statutul filosofic al judicativului”, în vol. Strategii cognitive şi integrare europeană, Bucureşti, Editura Politehnica Press, 2003.
- „O abordare filosofică a operei lui Nichifor Crainic”, în Ion Pogorilovschi (coord.), Mona Mamulea (editor), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006.
- „Schiţa unei metodologii a istoriei filosofiei: Ion Banu”, în Ion Pogorilovschi (coord.), Mona Mamulea (editor), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006.
- „Schiţa unei chrono-logii. Reflecţii vechi şi noi asupra timpului”, în Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Editura Pelican, 2006.
- „Paradigme ale filosofiei politice moderne”, în vol. col. Paradigme în actualitate, Bucureşti, Editura Milena Press, 2006.
- „Asupra filosofiei lui Mircea Vulcănescu: interpretare meontologică”, în Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (editor),  Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007.
- „Marin Ştefănescu: un model de ‘filosofie creştină’ ”, în Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (editor),  Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007.
- „Mitic şi filosofic în rostirea despre om. Antropologie apofatică şi antropologie catafatică”, în N. Mariş, Al. Boboc (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, XV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007.
- „Note metodologice asupra istoriei filosofiei româneşti”, în Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (editor),  Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. III, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.
- „Principiul de construcţie a ipotezei personalismului energetic”, în Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (editor),  Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.
- „Despre construcţia filosofică a lui I. D. Gherea”, în Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (editor),  Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.
- „Proiectul unei fenomenologii a judicativului”, în N. Mariş, Al. Boboc (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, XVI, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.
- „Reducţie fenomenologică şi reducţie postmetafizică”, în vol. Argumentare, comunicare, educaţie. Noi controverse în filosofia contemporană, Bucureşti, Editura Printech, 2008.
- „Modelul ontologic noician: sensuri, aplicaţii, aporii”, în Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates (coord.), Mona Mamulea (editor),  Studii de istorie a filosofiei româneşti. Centenar Constantin Noica, vol. V, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009.
- „Analitică, dialectică şi judicativ constitutiv la Aristotel, Kant şi Heidegger”, în N. Mariş, Al. Boboc (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, XVII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009.
- „Argument” la vol. col. Constantin Noica în filosofia românească, Editura Printech, Bucureşti, 2009.
- „Observaţii asupra dialecticii noiciene”, în vol. col. Constantin Noica în filosofia românească, Editura Printech, Bucureşti, 2009.
- „Note asupra modalităţilor proiective ale filosofiei româneşti”, în vol. col. Ontologie şi hermeneutică. Volum omagial Gheorghe Vlăduţescu, Editura Aius, Craiova, 2010.
- „Forma filosofică a teoriei datului recesiv”, în Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (editor),  Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VI, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010.
- „Schiţă de interpretare a modelului heideggerian de reconstrucţie a umanului”, în N. Mariş, Al. Boboc (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, XVIII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010.
- “Sensuri ale postmodernităţii filosofice”, în vol. Cultura postmodernă. Orizonturi de interpretare. Bucureşti: Editura Printech, 2010. - „Aspecte formale ale teoriei datului recesiv”, în Mihaela Pop şi Viorel Cernica (coord.), Mircea Florian. Reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.
- „Despre un sens hermeneutic al „Convorbirilor” cu Cioran”, în Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (editor), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011.
- „Metode de filosofare şi proiecte culturale. Maiorescianismul astăzi”, Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (editor), în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011.
- „Tehnici hermeneutice noiciene”, în Alexandru Surdu, Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (editor),  Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII. Supliment Simpozionul Naţional Constantin Noica „Bucuriile simple”, Arad, 9-10 sept. 2010, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011.
- „Constituirea fenomenală a dimensiunii existenţei”, în Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (editor), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VIII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012.
- „Eficacitatea istorică a antinomiei transfigurate blagiene”, în vol. Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga”, Bucureşti, Editura Printech, 2012.
- „Notă filosofică asupra fantasticului eminescian”, în Mihai D. Vasile (Ed.), Mihai Eminescu în destinul istoric al României, Bucureşti, Editura Paideia, 2013. - „Realitate temporală şi fiinţă fictivă la I. D. Gherea”, în Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (editor), Titus Lates (aparat bibliografic), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IX, Timp şi spaţiu în gândirea românească, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013.
- „Categoria sacrului la Rudolf Otto”, în Mihai Popa şi Sergiu Bălan (coord.), Studii de teoria categoriilor, Vol. V, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013.  

III. Articole/studii
:
- „Silogistica: bibliografie selectivă românească”, în Revista de filosofie, nr. 2/1986.
- „Proiectul antropologic kantian şi personalismul energetic”, în Revista de filosofie, nr. 3-4/1996.
- „Cetăţean, conducător şi rânduială politică în ‘Republica’ lui Platon”, în Revista Română de Sociologie, nr. 5-6/2002. (cap. din Cetatea sub blocada ideii)
- „Conceptul de om în teoria personalist energetică a culturii”, în Revista Română de Sociologie, nr. 3-4/2003. - „Gândirea politică, între puterea Zeului şi puterea Omului”, în Revista Română de Sociologie, nr. 5-6/2003. (cap. din Cetatea sub blocada ideii)
- „Însemnare despre nimic, neant şi nefiinţă”, în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, vol. LVI, Seria Ştiinţe Umaniste Nr. 5/2004, Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice.
- „Filosofia: Weltanschauung sau ştiinţă?”, în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, vol. LVI, Nr. 5/2004. - „Mircea Vulcănescu – schiţa unei meontologii afective”, în Revista Română de Sociologie, nr. 1-2/2004.
- „Notă despre transcendental”, în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Vol. LVII. Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, Nr. 2/2005. - „Poziţia conceptului „finalităţii” în filosofia lui Imm. Kant”, în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Vol. LVII. Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, Nr. 2/2005. - „O posibilă reconstrucţie a conceptului kantian al finalităţii”, în Revista de filosofie, nr. 5-6/2005.
- „The Icon as a Revelation of the Divine”, în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, Vol. LVIII, No 1 / 2006; varianta în limba română
- “Icoana” ca revelare a divinului, în Contemporanul, nr. 29 (326)/18 iulie 1996.
- „Note asupra istoricităţii filosofiei contemporane”, în „Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie”, Anul LVI; 2007.
- „Ideea de neant şi argumentul cosmologic”, în Revista de filosofie, nr. 5-6/2008.
- „Energetismul şi personalismul energetic – două ipostaze ale filosofiei lui C. Rădulescu-Motru?”, în Analele Ştiinţifice ale Institutului de Studii Europene ‘Ştefan Lupaşcu’
– Iaşi. Seria Secvenţe Semio-logice
, tom X, nr. 1-2, 2008.
- „Models of reconstruction of the human. The philosophical anthropology
- Max Scheler”, în Buletinul UPG Seria Ştiinţe Socio Umane şi Juridice, Nr. 2 / 2009.
- „Modelul de filosofare al ontologiei noiciene”, în „Revista de filosofie”, nr. 5-6/2009.
- „Reducţia fenomenologică husserliană”, în Revista de filosofie, Nr. 3-4 / 2010.
- „The outline of a philosophical reconstruction of the culture”, în Buletinul UPG, Seria Ştiinţe Socio Umane şi Juridice, No. 1 / 2010, Vol. LXII.
- „Algoritmul operaţional al dedomenologiei recesive”, în Revista de filosofie, Nr. 5-6 / 2010.
- „Despre două sensuri originare ale gândirii cioraniene”, în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Anul LX; 2011.
- „The Cioranian „fragment” and the structure of Gnostic representations”, in Annals of the Academy of Romanian Scientists. Series on Philosophy, Psychology, Theology and Journalism, Vol. III, Nr. 1-2/2011, Bucureşti, The Publishing House of the Academy of Romanian Scientists.
- „Două sensuri ale originii gândirii cioraniene”, în Revista de filosofie, Nr. 1 / 2012.  

IV. Studii apărute în volume ale unor conferinţe internaţionale:
- „Prezenţa rostirii despre om în filosofia lui Lucian Blaga”, în Angela Botez, Victor Botez, Mihai Popa (coord.),
- Lucian Blaga – Confluenţe filosofice în perspectivă culturală, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007. (Publicat, iniţial, în „Revista de filosofie”, nr. 1-2/2006; varianta în limba engleză
– „The Presence of Speech about Man in Lucian Blaga’s Philosophy”, în Revue Roumaine de Philosophie, nr. 1-2 / 2006.)
- „The limits of the judicative. Nonjudicative senses at Noica and Levinas”, în Philosophical relevance of the contemporary challenges, Bucharest, Editura Printech, 2008.
- „The Philosophy of Anthim Ivireanul’s Sermon”, în vol. Georgia and the European World-Philosophical-Cultural Dialogue, Vol. I, Tbilisi State University, 2009.
- „The beginning of the history of Romanian philosophy and the religious phenomenon”, in The Annals of the University of Buchares. Philosophy Series), Anul LXI, No II, July-December 2012.
- „Religion and philosophy in the contemporary culture
– Case study”, in Bogdana Todorova (Ed.), The Balkans as reality. Cultural Policy and Religious Communities in the Balkans: Present Condition and Future Development, Proceedings of the Third International Workshop, 5-7 October 2012, Publishing House „St. Ivan Rilski” – University of Mining and Geology, Sofia, 2013.  

V. Studii republicate în volumele personale de studii:
- „Kantianism şi conştiinţă meontologică”, în N. Mariş, Al. Boboc (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, XII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2004. (în vol. Proiectele filosofiei kantiene)
- „Modele de reconstrucţie a umanului”, în Revista de filosofie, nr. 3/1997. (în vol. Căutarea de sine şi chemările tradiţiei)
- „Les fondements de l’existence humaine et le sens actuel du sacrifice”, în Revue Roumaine de Philosophie, nr. 1-2/1997. (Varianta în limba română – Fundamentele existenţei umanului şi sensul actual al sacrificiului – publicată în vol. Căutarea de sine şi chemările tradiţiei)
- „Proiectul antropologic kantian – cadru formal şi descriere”, în Revista de filosofie, nr. 6/1998. (în vol. Căutarea de sine şi chemările tradiţiei)
- „Formele nietzscheene ale excelenţei umane”, în Revista de filosofie, nr. 3-4/1999. (în vol. Căutarea de sine şi chemările tradiţiei)
- „Emil Cioran – “Arheologia spaimelor” sau hermeneutica semnelor mântuirii”, în Revista de filosofie, nr. 5-6/1999. (în vol. Căutarea de sine şi chemările tradiţiei)
- „C. Rădulescu-Motru – posteritatea formulei filosofice personalist energetice”, în Revista de filosofie, nr. 5-6/1999. (în vol. Căutarea de sine şi chemările tradiţiei)
- „Kantianismul – filosofie a proiectelor”, Revista de filosofie, nr. 3-4/2000; varianta în limba engleză, „Kantianism – a Philosophy of Projects”, Revue Roumaine de Philosophie, Tome 46, nr.1-2, 2002. (în vol. Căutarea de sine şi chemările tradiţiei)
- „Statutul judicativului la Wittgenstein”, Revista de filosofie, nr. 3-4/2001. (în vol. Căutarea de sine şi chemările tradiţiei) - „Relevanţa hermeneutică a metodei în istoriografia filosofiei”, Revista de filosofie, nr. 5-6/2001. (în vol. Căutarea de sine şi chemările tradiţiei)  

VI. Recenzii
:
- Mircea Florian, Filosofie generală (Editura Garamond, 1992), în Revista de filosofie, nr. 1/1998.
- Florica Diaconu şi Marin Diaconu, Dicţionar de termeni filosofici ai lui Lucian Blaga. Introducere prin concepte (Editura Univers Enciclopedic, 2000), în Revista de filosofie, nr. 5-6/2001.
- Marin Diaconu, C. Rădulescu-Motru. Biobliografie (Editura Institutului de Teorie Socială, 2000), în Revista de filosofie, nr. 3-4/2001.
- Constantin Schifirneţ, Geneza modernă a ideii naţionale. Psihologie etnică şi identitate românească (Editura Albatros, 2001), în Revista română de sociologie, nr. 5-6 / 2004.
- Constantin Schifirneţ, C. Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale (Editura Albatros, vol. I 2003; vol. II 2004), în Revista română de sociologie, nr. 1-2 / 2005.
- „Consideraţii asupra unui volum despre filosofia tehnicii”, despre vol. Perspectivă filosofică asupra tehnicii (Bucureşti, Editura Printech, 2006; coord. G. G. Constandache), în Revista de filosofie, nr. 3-4 / 2006.
- Ion Pogorilovschi, Sophrosyne or Wisdom of the Earth – Brancusi / Brâncuşi – Sophrosyne sau Cuminţenia pământului (Universalia Publishers, New York, 2005), în Symposion, Tomul IV, Nr. 2 (8), 2006.
- „Schiţa unei istorii a filosofiei prin deconstrucţia conceptului existenţei”, despre volumul Adrian Niţă, Deşertul interogaţiilor (Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007), în Revista de filosofie, Nr. 1-2 / 2010.  

VII. Prefeţe:
- „Argument”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, Editura Academiei Române, 2007.
- „Argument”, în „Studii de istorie a filosofiei româneşti”, vol. III, Editura Academiei Române, 2008.
- „Argument”, în „Studii de istorie a filosofiei româneşti”, vol. IV, Editura Academiei Române, 2008.
- „Argument”, în vol. col. Constantin Noica în filosofia românească, Editura Printech, Bucureşti, 2009.
 - „Cuvânt înainte la o colecţie de filosofie românească”, în Mihai Popa, Historia sub specie eternitatis, Editura Academiei Române, 2010; reluat în Constantin Aslam, Constantin Noica – spre un model neoclasic de gândire, Editura Academiei Române, 2010.
- „Argument”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VI, Editura Academiei Române, 2010.
- „Argument”, în vol. Mircea Florian – reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.
- „Introducere”, în vol. Cultura postmodernă. Orizonturi de interpretare, Editura Printech, Bucureşti, 2010.
- „Poziţia lui Blaga în filosofia românească. „Scolasticism şi creaţie filosofică, Introducere” la vol. Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Printech, 2012.  

VIII. Prezentări:
- Constantin Noica în filosofia românească (Despre Simpozionul naţional dedicat centenarului naşterii filosofului Constantin Noica, organizat de Catedra de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii Politehnica din Bucureşti şi de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 27 III 2009.), în „Revista de filosofie”, nr. 5-6 / 2009.
- Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii (Despre Simpozionul naţional dedicat operei lui Mircea Florian, organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi de Societatea Română de Filosofie; 19-20 III 2010), în „Revista de filosofie”, Nr. 5-6 / 2010.
- Simpozionul naţional „Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei (Despre Simpozionul dedicat centenarului naşterii lui Emil Cioran, organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi de Institutul de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române; 20 mai 2011), în „Cercetări filosofico-psihologice” / „Philosophisch-Psychologische Untersuschungen”, Nr. 1 / 2011.  

IX. Articole pentru Enciclopedia de filosofie românească (on-line):
Ion BANU; Mircea FLORIAN, Ioan D. GHEREA, Ludwig GRUNBERG, Grigore POPA, Eufrosin POTECA, Alexandru TĂNASE.  

X. Articole pentru „Vocabularul filosofiei europene”
, coord. Barbara Cassin, coordonarea ediţiei în limba română: Anca Vasiliu, Iaşi, Polirom, 2012; termenii: „Dat” şi „Recesivitate”. (În curs de apariţie)   XI. Cursuri publicate:
- Filosofia contemporană. Interogaţii şi concepte semnificative, Bucureşti, Editura Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, 2000. Ediţia a doua, 2001: Filosofia contemporană. Modele de filosofare.
- Politici publice, Bucureşti, Editura Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, 2002.
- (1) Istoria gândirii politice I (Epoca antică şi medievală), Bucureşti, Editura Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, 2003. (2) Istoria gândirii politice II (Epoca modernă), Bucureşti, Editura Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, 2003.
- Introducere în filosofie. Note de curs, Bucureşti, Editura Universităţii Politehnica din Bucureşti, 2005.  

XII. Volume colective coordonate
:
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007.
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. III, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009.
- Constantin Noica în filosofia românească, Editura Printech, Bucureşti, 2009.
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VI, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010.
- Mircea Florian. Reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010. - Cultura postmodernă. Orizonturi de interpretare, Editura Printech, Bucureşti, 2010.
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011.
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VII, Supliment „Simpozionul Naţional Constantin Noica, Ediţia a II-a”, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011.
- Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Anul LX, vol. I – 2011.
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VIII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012. - Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Printech, 2012.
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IX, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013.
- Filosofia lui P. P. Negulescu. Reconsiderări istorice, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. (În curs de apariţie)
- Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. X, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014. (În curs de apariţie) 

XIII. Traduceri şi ediţii critice:
- Marin Ştefănescu, Le dualisme logique. Essai sur l’importance de sa réalité pour le problème de la connaissance / Dualismul logic. Eseu asupra importanţei realităţii sale pentru problema cunoaşterii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012. (În curs de apariţie)
- Marin Ştefănescu, Essai sur le rapport entre le dualisme et le théisme de Kant. Contribution à l’Intelligence de laCritique de la Raison Pure” / Eseu asupra raportului dintre dualismul şi teismul lui Kant. Contribuţie la înţelegerea „Criticii raţiunii pure”, în vol. cit.