Dr. Mihai Popa, CS III

pdf_ico.png Curriculum vitae

LISTA DE LUCRĂRI

1. Teza de doctorat

–    Contribuţii ale lui A. D. Xenopol în filosofia istoriei, Insitutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, octombrie, 2006.

2. Cărţi publicate

–  A.D. Xenopol –  filosof al istoriei, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, 216 p., ISBN: 978-973-27-1553-6
Timp şi experienţă istorică, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2009, 154 p., ISBN: 978-973-7633-82-8
Historia sub specie aeternitatis. Ideea de istorie în cultura română  până la 1800, colecţia Filosofie Românească, Seria Reconstrucţii tematice, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 278 p., ISBN: 978-973-27-1964-0
Timp şi istorie. Idei şi concepte din filosofia românească interbelică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 294 p.
Filosofia istoriei la Gh. I. Brătianu. Sinteză şi devenire istorică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 300 p.
Ştiinţă şi reprezentare în arta Renaşterii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 278 p.


3. Volume coordonate

–„Revista de filosofie” la 80 de ani. Caiet aniversar, coord. Angela Botez, Victor Popescu, Mihai Popa, Tg.-Mureş, Editura Ardealul, 2004, 281 p.
– Lucian Blaga – confluenţe filosofice în perspectivă culturală, coord. Angela Botez, Victor Botez, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 552 p., ISBN: (10) 973-27-4; ISBN: (13) 978-973-27-1403-4
– Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coordonatori), Studii de teoria categoriilor, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 300 p.
– Studii de teoria categoriilor, vol. V, cooronatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 264 p.
– Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol. VI, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 260 p.
– Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. X, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 325 p.

4. Studii publicate în volume collective

– Ideal şi vocaţie filosofică. Vitalitatea unei tradiţii, în „Revista de filosofie” la 80 de ani. Caiet aniversar, coord. Angela Botez, Victor Popescu, Mihai Popa, Tg.-Mureş, Editura Ardealul, 2004, p. 84 – 95.
– Abordări ale epistemologiei şi filosofiei istoriei, în „Revista de filosofie” la 80 de ani..., ed. cit., p. 119 – 129.
– Universal şi particular în istorie. Categoria de serie  istorică la A. D. Xenopol, în Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XIII, coord. Al. Boboc, N. I. Mariş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, p. 500 – 514.
– Fiinţa istorică la Blaga – între contingent şi absolut. Istoricitate şi progres la Blaga şi Xenopol, în: Lucian Blaga – confluenţe filosofice în perspectivă culturală, coord. Angela Botez, Victor Botez, Mihai Popa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 159 – 171.
– A.D. Xenopol, V. Pârvan, N. Bagdasar, Gh. I. Brătianu. Teoria seriilor în relaţii conceptuale cu ritmul istoric, teoria reflectării şi sinteza istorică, în Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XIV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 436 – 459.
– A.D. Xenopol – istoric şi filosof al istoriei, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 249 – 262.
– Individul - "prizonier" al istoriei, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. III. Omagiu profesorului Alexandru Surdu, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, p. 165-170.
– Timpul şi ideea de istorie. Timp şi libertate la C. Rădulescu-Motru şi M. Heidegger, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IV, coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, p. 252 – 260.
– Experienţa istorică, în Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XVII, coord., Al. Boboc, N. I. Mariş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 281 – 292.
– A. D. Xenopol în perspectiva celor două „măsuri” noiciene ale filosofiei, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V, Centenar Constantin Noica (1909 –2009), Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates (coordonatori), Mona Mamulea (ediţie îngrijită), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 553 – 560.
– Semnificaţia istorică a recesivităţii timpului în raport cu eternitatea la Mircea Florian, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, coord. Viorel Cernica, Mona Manulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, p. 127 – 133.
– Timp şi istorie la Rădulescu-Motru şi Bergson, în Studii de teoria categoriilor, vol. II, coord. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, p. 269 – 283.
– Unitatea stilistică a artei primitive raportate la sacru, în Repere cultural-filosofice. Omagiu profesorului Vasile Macoviciuc, coord. Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2010, p. 173 – 182.
– Timp şi eternitate la Mircea Florian, în Mircea Florian – reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii, coord. Mihaela Pop, Viorel Cernica, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2010, p. 142 – 148.
– Timp şi creaţie la Constantin Noica, în „Studii de istorie a filosofiei româneşti”, vol. VII, Supliment, Simpozionul Naţional Constantin Noica, Arad, 9 – 10 Septembrie 2010, coord. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Doru Sinaci, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, p. 113 – 117.
– „Timpul cel lung” şi amăgirea istoriei la  Emil Cioran, „Studii de istoria filosofiei româneşti”, coord. Viorel Cernica,  ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, p. 56 – 66.
– Dimensiunea „istorică” a existenţei româneşti la M. Vulcănescu, Gh. I. Brătianu, V. Băncilă, în Viorel Cernica (coord.), Mona Mamulea (îngrijitoare de ediţie), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. VIII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 300 p.
– Historical Imaginary in Dimitrie Cantemir’s Work (9 p.), în volumul Conferinţei internaţionale „Dimensiunea enciclopedică şi universală a operei lui Dimitrie Cantemir”, ediţia a II-a, organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, 26-27 octombrie 2012.
– Ştiinţă şi reprezentare în arta Renaşterii, în Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa, Studii de teoria categoriilor, vol. V, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013 p. 252 – 266.
– Timpul şi istoria în concepţia lui A. D. Xenopol, în Viorel Cernica, Mona Mamulea (coord.), Studii de istoria filosofiei Româneşti, vol. IX, Timp şi spaţiu în gândirea românească, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 164 – 174, 2013.
– Cum e posibil ceva nou în ştiinţa Renaşterii din perspectiva lui C. Noica, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a V-a, Cum e posibil ceva nou, coord. Al. Surdu, ed. îngrijită de Ovidiu Grama şi Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013 (7 p.).
– Existenţă şi trăire estetică la Liviu Rusu, în Viorel Cernica, Mona Mamulea ş.a. (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. X, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, p. 105 – 114.
–  Leonardo da Vinci şi spaţiul renascentist, în Al. Boboc, Claudiu Baciu ş.a. (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, p. 46 – 59.
– Leonardo da Vinci – de la artă la ştiinţă. Studiul naturii şi creaţia artistică, în vol. Viorel Cernica (coord.), P. P. Negulescu. Reconsiderări istorice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014, p. 109 – 117.
– Concepte deschise în estetica Renaşterii, în volumul Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a VI-a, „Concepte deschise”, Universitatea din Craiova, Craiova, 23 – 24 mai 2014, cca 7 p.
– Motive tradiţionale în arta plastică românească modernă. Rol şi semnificaţie estetică, Delia AnaMaria Răchişan, Janeta Ciocan (coord.) vol. Conferinţei naţionale „Contemporanizarea tradiţiei. Identitate şi alteritate”, ediţia I, 30 – 31 octombie 2014, Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Limba Română, Muzeul de Etnografie şi Artă din Baia Mare, p. 210 – 219.

5. Studii şi articole publicate în reviste

– Despre necesitatea reperelor iniţiale în arta contemporană, „Revista de filosofie”, tom. L, nr. 1-2, 2003, p. 171 – 180.
– Cauzalitatea în succesiune şi evoluţia istorică la A. D. Xenopol, „Revista de filosofie”, tom. LI, nr. 1 – 2, 2004, p. 237 – 246.
– Voinţa de formă, capacitatea formativă şi modelul de creaţie, „Revista de filosofie”, tom. LII, nr. 5 – 6, 2005, p. 973 – 983.
– A.D. Xenopol şi V. Conta. Seria istorică şi teoria ondulaţiunii universale, în „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţ» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IV, 2006, p. 313 – 326.
– Izvoare şi contexte istorice pentru "teoria seriilor istorice" la A.D. Xenopol, în "Revista de filosofie" nr. 5-6, 2006, p. 889-907.
– De la teoria „seriilor istorice” la sinteza istorică, „Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale”, tom. IV, nr. 1, 2007, p. 36–42.
– Este istoria fatală filosofiei?, în Analele Universităţii „Spiru Haret”, seria Studii de filosofie, nr. 10, 2008, p. 233 – 236.
– Timp şi  destin  la Rădulescu-Motru, în „Revista  de filosofie”, tomul  LVI,  nr. 6, 2009, p. 639 – 646.
– Evoluţie şi circularitate la Noica, în Analele Universităţii „Spiru Haret”. Studii de filosofie, nr. 11, Bucureşti, 2009, p. 55 – 60.
– Istorie şi eternitate în Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, în Analele Universităţii „Spiru Haret”, Seria Studii de filosofie, nr. 12, 2010, p. 65 – 71.
– Dimitrie Cantemir – individul „prezent” în istorie, în „Cogito – revistă de cercetare pluridisciplinară”, vol. II, nr. 4, decembrie 2010, p. 58 – 63.
– Instituţia domniei de drept divin în Ţările Române, în Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei, coord. Angela Botez, Henrieta Anişoara Şerban, Gabriel Nagâţ, Marius Augustin Drăghici, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, p. 475 – 482.
– Noica sur le rapport culture – nature dans la philosophie roumaine, în „Symposion”, tom. VIII, nr. 2 (16), 2010, p. 327 – 336.
– Unitatea stilistică a artei medievale româneşti, în „Cercetări filosofice-psihologice”, an III, nr. 1, ianuarie-februarie, 2011, p. 135 – 143.
– Emil Cioran despre timp şi istorie, în „Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Filosofie”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p. 154 – 160.
– Historical Synthesis and National Creation at Mihai Eminescu and Gh. I. Brătianu, în „Cogito. Multidisciplinary Research Journal”, vol. IV, No. 3/September, 2012, p. 35-45.
– Ştiinţă şi reprezentare în arta Renaşterii, în „Revista de filosofie”, tomul LXI, nr. 3/2014, p. 235 – 244.
6. Comunicări la conferinţe internaţionale şi naţionale

– Fiinţa istorică blagiană, Sesiunea de comunicări cu participare internaţională „110 de la naşterea   lui  Lucian Blaga”, organizată  de  către  Institutul  de  Filosofie  şi  Psihologie „C. Rădulescu-Motru” şi Academia Română, Bucureşti, Academia Română, 15 – 16 septembrie, 2005.
– Teoria „seriilor istorice” şi sinteza istorică – A. D. Xenopol şi Gh. I. Brătianu, Sesiunea de comunicări „A. D. Xenopol – orientări în filosofia istoriei”, organizată de Institutul de Relaţii Internaţionale al Academiei Române şi Ministerul Afacerilor Externe, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la apariţia lucrării lui A. D. Xenopol, Cauzalitatea în succesiune, Academia Română, 17 noiembrie, 2006.
– Ideea de istorie în opera lui Constantin Rădulescu-Motru, Simpozionul jubiliar „Modernitatea operei lui Constantin Rădulescu-Motru”, organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti, Institutul de Filosofie, 16 iunie 2007.
– Metafizica la Conta: între imaginaţie şi ştiinţă, Colocviul Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice, Institutul de Filosofie şi Psihologie "C. Rădulescu-Motru", 8-9 noiembrie 2007.
– Timp şi istorie la Constantin Noica, Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia I, organizat de către Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA, Societatea Germano-Română de Filosofie, Editura Kron-Art, Fundaţia „Dacia”, Braşov, 16 octombrie 2009.
– A.D. Xenopol, filosof al istoriei, emisiunea radiofonică „Izvoare de filosofie”, Radio România Cultural, 23 mai, 2009.
– Evoluţie şi circularitate la Noica, Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice din Facultatea de  Filosofie, Ştiinţe Politice şi Studii Culturale, Universitatea „Spiru Haret”, 6 mai 2009, Sesiunea I: „Evoluţionismul şi gândirea filosofică contemporană” – 150 de ani de la apariţia Originii speciilor a lui Carles Darwin.
– Experienţă istorică şi comuniune cu divinitatea în Divanul lui Dimitrie Cantemir, Conferinţa internaţională „Dimitrie Cantemir – un simbol al confluenţei civilizaţiilor”, dedicată celebrării a 300 de ani de la înscăunarea în Moldova a lui Dimitrie Cantemir, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 21 – 22 octombrie, 2010.
– Timp şi eternitate la Mircea Florian, Simpozionul naţional „Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii”, Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 20 martie 2010.
–  Timp şi creaţie în Mathesis sau bucuriile simple, Simpozionul naţional „Constantin Noica” – Bucuriile simple, ediţia a II-a, organizat de către Academia  Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Universitatea  de Vest din Timişoara, Universitatea  „Aurel Vlaicu” din Arad, 9 – 10 septembrie 2010.
– Istoria ca formă a eternităţii. Însemnări pe marginea Învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, „Actualitatea filosofiei lui Mircea Florian”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii „Spiru Haret”, 17 iunie 2010.
– Titu Maiorescu – actualitatea discursului critic în context contemporan, Colocviul „Titu Maiorescu – istoria filosofiei în contextul criticii culturii”, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Departamentul de Filosofie Românească, Bucureşti, 8 octombrie 2010.
– Constantin Noica despre arta românească, Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a III-a, Pagini despre sufletul românesc, organizat de Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” şi Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Iaşi 5 – 6 mai 2011.
– Emil Cioran – poziţia faţă de istorie: între revoltă şi împăcare, Simpozionul naţional „Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei”, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 20 mai 2011.
– Durată şi destin istoric în culturile minore la Lucian Blaga, Simpozionul naţional „Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga”, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 9 noiembrie 2011.
– Fiinţa istorică şi conceptul de circularitate. Idei şi concepte din filosofia românească interbelică (Historical being and the concept of circularity. Ideas and concepts in the interwar Romanian Philosophiy), Conferinţă internaţională  organizată de Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” şi Editura Academiei Române, Bucureşti, 29.08.2011.
– Sinteza istorică prin prisma raportului dintre devenire şi conţinut istoric la Constantin Noica (6 p.), în volumul Simpozionul naţional Constantin Noica – „La început a fost cuvântul”, organizat de Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Teologie, mai, 2012.
– Conceptul de cultură naţională la Mihai Eminescu şi Gh. I. Brătianu, în volumul Mihai Eminescu în destinul istoric al României, care cuprinde Comunicările conferinţei cu acelaşi titlu, Piteşti, ianuarie 2012.
– Historical Imaginary in Dimitrie Cantemir’s Work (9 p.), în curs de apariţie în anul 2012, în volumul Conferinţei internaţionale „Dimensiunea enciclopedică şi universală a operei lui Dimitrie Cantemir”, ediţia a II-a, organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, 26-27 octombrie 2012.
– Tradiţia istorică în opera lui Gh. I. Brătianu, Simpozionul internaţional „Mit şi istorie”, organizat de Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Târgovişte, 1-2 iunie 2012.
– Theoretical Models of the Historical Synthesis, comunicare prezentată la Conferinţa internaţională „Unity and Diversity in Knowledge Sociery”, Academia Română, Filiala Iaşi, 27-30 septembrie 2012.
– Ontologia faptului istoric,  Conferinţa internaţională „Experience and Explonation in Knowledge Society”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi şi Universitatea de Nord din Baia Mare, 22-25 Noiembrie 2012.
– Artă şi transfigurare umană la Cioran, comunicare la Colloque International Emil Cioran, XVIIIe édition, Sibiu-Răşinari, du 16 ou 28 mai 2013, organizatori Facultatea de  Litere şi Arte, Universitatea „L. Blaga”, Sibiu.
– Tradiţie şi inovaţie în bibliotecile contemporane, lucrare prezentată la Conferinţa internaţională „Biblioteca ştiinţifică – pilon pentru edificarea societăţii cunoaşterii”, organizată de către Academia de ştiinţă a Republicii Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 28 octombrie – 1 noiembrie 2013.
– Cum e posibil ceva nou în ştiinţa Renaşterii din perspectiva lui C. Noica, Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ed. a V-a, „Cum e cu putinţă ceva nou”, 24 – 25 mai 2013, Universitatea de Vest din Timişoara, organizatori Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Universitatea de Vest din Timişoara.
– Imagine, semn, reprezentare în arta veche românească. Reflecţii despre filosofia stilului, lucrare prezentată la Conferinţa „Hermeneutica ideii de filosofie românească”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Bucureşti, 8 – 9 noiembrie 2013.
– Chipul şi reprezentarea divinităţii în Divanul lui D. Cantemir,  lucrare prezentată la Simpozionul „Teologie şi logică” organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, Arad, 18 – 19 aprilie 2013.
– Concepte deschise în estetica Renaşterii, Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a VI-a, „Concepte deschise”, Universitatea din Craiova, Craiova, 23 – 24 mai 2014.
–  Dumnezeu şi minima moralia a omului de azi, Simpozionul „Şcoala ardeleană”, ediţia a IX-a, 29 – 31 oct. 2014, Oradea, Episcopia Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea, Universitatea Babeş-Bolyai, facultatea de Teologie Greco-Catolică, Inst. de Istorie „G. Bariţiu”, Academia Română.
– Motive tradiţionale în arta plastică românească modernă. Rol şi semnificaţie estetică, conferinţa naţională „Contemporanizarea tradiţiei. Identitatea şi alteritate”, ed. I, 30 – 31 oct. 2014, Baia Mare, Univ. Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Limba Română, Muzeul de Etnografie şi Artă din Baia Mare.

7. Granturi
– „Valori şi idei româneşti integrate în paradigma culturii filosofice europene”, Academia Română, 2005 – 2006, într-o echipă coordonată de către prof. univ. dr. Angela Botez.
–   „Filosofia ştiinţelor umaniste în România”, Academia Română, 2007 – 2008, într-o echipă coordonată de prof. univ. dr. Angela Botez.
– Proiect pentru subvenţionarea lucrărilor ştiinţifice de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, 2010, contract 10025/25.11.2010, în valoare de 65 920,00 lei subvenţie aprobată prin care s-au publicat 20 de lucrări la Editura Academiei Române, vezi Anexa 1 la contract, în copie Xerox.
– Membru în conducerea unor organizaţii naţionale – vicepreşedinte al Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editorilor din România (APLER).