Conf. univ. dr. Adrian Niţă, CS III

pdf_ico.png Curriculum vitae


LISTA DE LUCRĂRI
 
1. CĂRŢI PUBLICATE LA EDITURI DIN STRĂINĂTATE:
Adrian Nita, La métaphysique du temps chez Leibniz et Kant, Paris, L’Harmattan, 2008.

2. CAPITOLE ÎN CĂRŢI PUBLICATE LA EDITURI DIN STRĂINĂTATE:
Adrian Niţă, Preface, in Désiré Nolen, La critique de Kant et la métaphysique de Leibniz, Paris, L²Harmattan, 2006, pp. I-XXV.

3. CĂRŢI PUBLICATE LA EDITURI RECUNOSCUTE DE CNCSIS:
Adrian Niţă, Noica: o filosofie a individualităţii, Bucureşti, Paideia, 2009.
Adrian Niţă, Deşertul interogaţiilor, Cluj Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007.
Adrian Niţă, Timp şi idealism. Metafizica timpului la Kant şi Leibniz, Bucureşti, Paideia, 2005.
Adrian Niţă, Leibniz, Bucureşti, Paideia, 1998.

4. CURSURI PUBLICATE:
Adrian Niţă, Metodologie, Bucureşti, Ars Docendi, 2005.

5. CĂRŢI COORDONATE:   
Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Giurgiu, Pelican, 2006.

6. TRADUCERI:
Maurice Merleau-Ponty, Întreţeserea-chiasmul, traducere de Adrian Niţă, in Revista de filosofie, an LVII, nr. 5-6, 2010.
E. Gilson, Tomismul (traducere), Bucureşti, Humanitas, 2002.
G.W. Leibniz, Scrieri filosofice (traducere, studiu introductiv, notiţe introductive şi note), Bucureşti, All, 2001.

7. STUDII ÎN VOLUME:
Adrian Niţă, Existenţă şi realitate în fizica contemporană, în Angela Botez et alii (coord.), Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei, Bucureşti, Editura Academiei, 2011, pp. 205-230.
Adrian Niţă, Iubire şi moarte la Isaia Feier, în V Cernica (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 369-374.
Adrian Niţă, Timp şi memorie la Merleau-Ponty, în Al. Boboc, N.I. Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XVI, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 189-201.
Adrian Niţă, Existenţă şi cuantificare la Quine, în Angela Botez, Gabriel Nagâţ (coord.), Tendinţe în filosofia ştiinţelor socio-umane, Filosofia ştiinţei, vol. 5, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 355-368.
Adrian Niţă, Despre individuaţie la Lucian Blaga, in Angela Botez et alii, Lucian Blaga – confluenţe filosofice în perspectivă culturală, Bucureşti, Editura Academiei, 2007, pp. 335-346.
Adrian Niţă, Despre posibilitatea călătoriei în timp, in Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Giurgiu, Pelican, 2006, pp. 187-196.
Adrian Niţă, Despre natura timpului, in Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Giurgiu, Pelican, 2006, pp. 5-18.
Adrian Niţă, Existenţă şi conştiinţă în filosofia americană, in A. Botez, A. Şerban, M. Drăghici (coord.), Construcţie şi deconstrucţie în filosofia americană contemporană, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 355-374.
Adrian Niţă, Despre predicaţie, in Al. Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol XIII, Bucureşti,  Editura Academiei, 2005, pp. 120-140.
Adrian Niţă, Existenţă şi realitate la Kant, in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XII, Bucureşti, Editura Academiei, 2004, pp. 483-503.
Adrian Niţă, Timp sacru şi eternitate, în C. Mircea, R. Lazu (coord.), Orizontul sacru, Iaşi, Polirom, 1998, pp. 159-165.
Adrian Niţă, Compunere şi continuitate, în M. Flonta (coord.), Descartes-Leibniz. Ascensiunea şi posteritatea raţionalismului clasic, Bucureşti, Universal Dalsi, 1998, pp. 148-155.
Ion Ianoşi (coord.), Dicţionarul operelor filosofice româneşti, Bucureşti,  Humanitas, 1997, pp. 78-80, 139-140, 231-233, 237-239.

8. ARTICOLE ŞI RECENZII PUBLICATE ÎN REVISTE ISI
Adrian Niţă, Mihai Şora’s Philosophy of Dialogue, Angelaki. Journal of Theoretical Humanities, vol. 15, nr. 3, 2010.
Adrian Niţă, Compte rendu : François Jaran, La métaphysique du Dasein. Heidegger et la possibilité de la métaphysique (1927-1930), Studia phaenomenologica, vol. X, 2010, pp. 403-405
Adrian Niţă, Compte rendu: Magdalena Mărculescu-Cojocea, Critica metafizicii la Kant şi Heidegger (La critique de la métaphysique chez Kant et Heidegger), in Studia phaenomenologica, an VI, 2006, pp. 483-487.

9. ARTICOLE ŞI STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DIN STRĂINĂTATE:
Adrian Niţă, Symposium ,,Mind and Consciousness", Zeitschrift für Philosophie, 4/1999.
Adrian Niţă, Zur Lage der Philosophie in Rumanien, Zeitschrift für Philosophie, 3/1999, pp. 82-83.

10. ARTICOLE ŞI STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE:
Adrian Niţă, Despre individualul formal în concepţia lui Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 26, nr. 2, 2010, pp. 115-139.
Adrian Niţă, Înţeles şi folosire la Wittgenstein, Revista de filosofie, anul LVI, nr. 3-4, 2009, pp. 301-310.
Adrian Niţă, Instanţele fiinţei la Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 23, nr. 1, 2009, pp. 90-104.
Adrian Niţă, Individual-general în metafizica lui Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 24, nr. 2, 2009, pp. 49-71.
Adrian Niţă, Conceptul de lume la Merleau-Ponty, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 21, nr. 1, 2008, pp. 108-117.
Adrian Niţă, La chair du monde chez Merleau-Ponty, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 22, nr. 2, 2008, pp. 120-129.
Adrian Niţă, Funcţie şi imaginaţie la Kant, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 19, 2007, pp. 119-131.
Adrian Niţă, Existenţa ca predicat, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 20, nr. 2, 2007, pp. 81-92.
Adrian Niţă, Individuaţia la Blaga, Revista de filosofie, anul LIII, nr. 1-2, 2006, pp. 173-186.
Adrian Niţă, Individuation chez Blaga, Revue roumaine de philosophie, tome 50, nr. 1-2, 2006, pp. 33-45.
Adrian Niţă, Libertate şi intenţionalitate la Merleau-Ponty, Revista de filosofie, anul LII, nr. 1-2, 2005, pp. 79-86.
Adrian Niţă, Russell and Merleau-Ponty on Freedom, Revue roumaine de philosophie, tome 49, nr. 1- 2, 2005, pp. 207-211.
Adrian Niţă, Liberté et causalité chez Kant et Leibniz, Revue roumaine de philosophie, tome 48, nr. 1-2, 2004, pp. 29-43.
Adrian Niţă, Ontologia structurală şi ontologia analitică, Revista de filosofie, anul LI, nr. 3-4, 2004, pp. 515-520.
Adrian Niţă, Teoria naturalistă a conştiinţei, in Revista de filosofie, nr. 3-4, 2003, pp. 345-355.
Adrian Niţă, Tematica modernităţii şi tematica naţională la C. Noica, Revista de filosofie, 5-6/2000, pp. 487-493.
Adrian Niţă, Le paradigme antique du temps, Revue roumaine de philosophie, vol. 44/2000, pp. 395-400.
Adrian Niţă, Reabilitarea individualului, Revista de filosofie, XLIV, 4, 1997, pp. 401-407.
Adrian Niţă, Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz, Revista de filosofie, XLIII, 1-2, 1996, pp. 5-8.
Adrian Niţă, Sensurile termenului Logos în dialogul Parmenide, Revista de filosofie, XLI, 3, 1994, pp. 309-315.
Adrian Niţă, Unele semnificaţii filosofice ale utopiilor sociale, Revista de filosofie, XXXIX, 5, 1992, pp. 503-505.

11. ARTICOLE SI STUDII IN REVISTE CNCSIS C SI D
Adrian Niţă, Căutarea universalului în idiomatic la Constantin Noica, Saeculum, serie nouă, anul VIII (X), nr. 1-2 (28), 2009.
Adrian Niţă, Modelul funcţional al imaginaţiei, Academica, serie nouă, nr. 35, anul XL, februarie 2005, pp. 45-48.
Adrian Niţă, Leibniz. Argumentele existenţei lui Dumnezeu, Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr.1 (17), 2004, pp. 25-35.
Adrian Niţă, Timp şi continuitate, Academica, serie nouă, nr. 26, mai 2004, anul XIV, nr. 163, pp. 37-39.
Adrian Niţă, Argumentele existenţei lui Dumnezeu în filosofia lui Leibniz, Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr. 2 (18), 2004, pp. 5-12.
Adrian Niţă, Despre existenţa obiectelor nonexistente, Noema, vol. III, nr. 1, 2004.
Adrian Niţă, Abordarea naturalist-biologică a conştiinţei, Academica, anul XIII, nr. 16-17, iulie-august 2003, pp. 60-64.
Adrian Niţă, On mental causation, Revue roumaine, anul LV (CL), nr. 375-376, 2000, pp. 159-166.
Adrian Niţă, Filosofia minţii, Saeculum, II (IV), 1-4 (16), 1996, pp. 167-169.
Adrian Niţă, Teoria leibniziană a spaţiului şi timpului, Saeculum, I (III), 3-4 (12), 1995, pp. 16-21.

12. ARTICOLE ŞI STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE
Adrian Niţă, Subject and individual substance at Leibniz, in H Breger, J Herbst (eds.), Nature and Subject. IX International Leibniz Congress, 2011, Hannover
Adrian Niţă, Quine on existence, in Gheorghe Clitan (ed.), Limbaj, concepte, comunicare, Timişoara, Editura de Vest (în curs de apariţie).
Adrian Niţă, Identitatea personală şi continuitatea spaţio-temporală, in Emilia Parpală-Afana (ed.), Communication, identity, context, Craiova, Universitaria, 2009, pp. 237-243.
Adrian Niţă, Solomon`s House between appearance, utopia and reality, la 10th International Conference of the Utopian Studies Society, University of Porto, 1-4 iulie 2009 (abstract). 
Adrian Niţă, How composed can a composed substance be?, in H Breger, J Herbst, S Erdner (hrsg.), VIIIth International Leibniz Congress, Hannover, 2006, pp. 715-720.
Adrian Niţă, Possibility and existence. The ontological argument in Leibniz and Kant, The Second Southeast European Seminar in Early Modern Philosophy, Ankara, 22 August-25 August 2006 (abstract)
Adrian Niţă, On time travel, 28th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel (Austria), 7-13 august 2005.
Adrian Niţă, La place de la subjectivité dans la communication, CIFSIC, X Colloque bilateral franco-roumain, 28 juin - 3 juillet 2003 (abstract).
Adrian Niţă, Soundness and Pressuposition, The XIIth Congress of Logic, Methodology and the Philosophy of Science, Oviedo, 7-13 August 2003 (abstract).
Adrian Niţă, Liberté et causalité, The XXIInd World Congress of Philosophy, Istanbul, 10-17 August 2003 (abstract).
Adrian Niţă, Le modèle possibiliste du temps, in H Poser (hrsg.), Nihil sine ratione, VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin, 2001, pp. 903-906.

13. ARTICOLE ŞI STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE
Adrian Niţă, Structura timpului la Merleau-Ponty, in Marilena Vlad, Adrian Sandu (ed.), Memoria filozofilor, Bucureşti, Zeta Books, 2009, pp. 175-188.
Adrian Niţă, Intenţionalitate şi obiecte nonexistente, in Cristian Ciocan, Dan Lazea (coord.), Intenţionalitatea de la Plotin la Levinas, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2005, pp. 63-70.
Adrian Niţă, Teoria obiectului inexistent la Alexius Meinong, in Constantin Stoenescu, Ion Tănăsescu (ed.), Filosofia austriacă: origini, specific, reprezentanţi, Giurgiu, Pelican, 2005, pp. 46-55.
Adrian Niţă, Posibilitate şi existenţă. Argumentul ontologic la Leibniz şi Kant, în Ion Tănăsescu (ed.), Argumentul ontologic, Giurgiu, Pelican, 2003, pp. 102-113.
Adrian Niţă, Trigemenea lui Brâncuşi, în I. Pogorilovscki (coord.), Brâncuşi, artist-filosof, Târgu-Jiu, Editura Fundaţiei ,,Constantin Brâncuşi", 2001, pp. 111-115.
Adrian Niţă, Persoana şi identitatea personală, în Al. Baumgarten (coord.), Îngerul şi persoana, Bistriţa, Charmides, 2000, pp. 82-86

14. COMUNICĂRI PREZENTATE LA SIMPOZIOANE ŞI SESIUNI ŞTIINŢIFICE:
Subject and individual substance at Leibniz, IX International Leibniz Congress (vezi prima circulară, vezi Modificarea datei; a doua circulară), 26 septembrie – 1 octombrie 2011, Hanovra.
Individualité et romantisme: Constantin Noica, une grande figure de la philosophie européene, 9 martie 2011, ora 18, Poitiers, Franţa (vezi afişul conferinţei).
Raportul individual – general la Mircea Florian, SIMPOZIONUL NAŢIONAL Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii, 19-20 martie 2010.
Metafizică şi experienţă. Proiectul metafizicii inductive la Mircea Florian, simpozionul naţional ,,Realism şi raţionalism în opera lui Mircea Florian”, Universitatea din Craiova, 05 noiembrie 2010.
Instanţele fiinţei la Noica, simpozionul ,,Gândirea lui Noica astăzi”, Societatea Română de Filosofie, 24-25 aprilie 2009.
Solomon`s House between appearance, utopia and reality, la 10th International Conference of the Utopian Studies Society, University of Porto, 1-4 iulie 2009. 
Individual-general în metafizica lui Noica, simpozionul internaţional ,,Filosofie şi logică la Noica”, 30 octombrie 2009, Craiova.
Quine on existence, Language, concepts and communication International Workshop, West University Timişoara, 24-26 April 2008.
La chaire du monde chez Merleau-Ponty, la simpozionul internaţional Merleau-Ponty: a phenomenology of life, Universitatea din Craiova, 3 octombrie 2008.
Personal identity, communication and continuity, la simpozionul internaţional Communication, identity, context, Craiova, 7-8 Noiembrie 2008.
Experiment, hypothesis and principles in Newton and Leibniz, Bucharest-Princeton Seminar in Early Modern Philosophy, 29 July-3 August, Bran.
Conceptul de lume la Merleau-Ponty, la simpozionul ,,Modernism şi posmodernism în filosofie”, Craiova, 16 noiembrie 2007.
Identitatea personală şi continuitatea spaţio-temporală, simpozionul ,,Identitate şi individuaţie“, ULB, 13 mai 2006.
How composed can a composed substance be?, VIIIth International Leibniz Congress, Hannover, 24-29 iulie 2006.
Possibility and existence. The ontological argument in Leibniz and Kant, The Second Southeast European Seminar in Early Modern Philosophy, Ankara, 22 August-25 August 2006. Vezi galerie foto
Noi reflecţii despre argumentul ontologic la Leibniz şi Kant, simpozionul ,,Argumentul ontologic”, Sibiu, 20 mai 2007.
Despre posibilitatea călătoriei în timp, simpozionul ,,Natura timpului’’, Universitatea ,,Lucian Blaga’’ Sibiu, 20 mai 2005.
Forme substantielle et substance corporelle, the 5th seminar on early modern philosophy, The Great Instauration : Science, Philosophy and the Reformation of Knowledge in 17th Century, Bran, 2-7 iulie 2005.
On time travel, 28th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel (Austria), 7-13 august 2005.
Individuaţia la Blaga,  simpozionul ,,110 ani de la naşterea lui Lucian Blaga. Confluenţe culturale în perspectivă filosofică, Academia Română, 15-16 septembrie 2005.
 Structura timpului la Merleau-Ponty, Societatea Română de Fenomenologie, Bucureşti, 19-21 septembrie 2005.
Problema libertăţii la Merleau-Ponty, Societatea Română de Fenomenologie, 1 iunie 2004.
Timp şi imaginaţie, simpozionul Kant – 2004, Academia Română, 11-12 iunie 2004.
Intenţionalitate şi obiecte nonexistente, simpozionul ,,Problema intenţionalităţii : istorie şi perspective", Societatea Română de Fenomenologie, 21-22 septembrie 2004.
Teoria obiectului inexistent la Meinong, simpozionul ,,Filosofia austriacă : origini, specific, reprezentanţi", Facultatea de Filosofie şi Institutul de Filosofie, 23-24 septembrie 2004.
Consideraţii despre existenţa obiectelor nonexistente, simpozionul CRIFST, Academia Română, 14-15 octombrie 2004.
Teoria naturalistă a conştiinţei, sesiunea de comunicări a Institutului de Filosofie, aprilie 2003.
La place de la subjectivité dans la communication, CIFSIC, X Colloque bilateral franco-roumain, 28 juin - 3 juillet 2003.
Soundness and Pressuposition, The XIIth Congress of Logic, Methodology and the Philosophy of Science, Oviedo, 7-13 August 2003.
Liberté et causalité, The XXIInd World Congress of Philosophy, Istanbul, 10-17 August 2003.
Towards an holist theory of consciousnes, Academia Română, CRIFST, 4 septembrie 2003.
Identité et individuation chez Leibniz, Ecole d`été internationale en philosophie, Macea, 30 august - 13 septembrie 2003.
Cauzalité par liberté chez Immanuel Kant, simpozionul ,,Spaţii ale libertăţii în gândirea modernă“, ARCHES, New Europe College, 10 mai 2002.
Teoria supremaţiei dreptului la Fr. Hayek, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 4 mai 2001.
Le modèle possibiliste du temps, VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin, 10-15 septembrie 2001.
Trigemenea lui Brâncuşi, simpozionul ,,Brâncuşi, artist-filosof“, Institutul de filosofie, 28 septembrie 2001.
Teoria statului minimal, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, mai 2000.
Argumentul ontologic revizitat, simpozionul de filosofie din cadrul Saloanelor ,,Liviu Rebreanu“ de la Bistriţa, 18 noiembrie 2000.
O nouă privire asupra argumentului ontologic, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, 10 decembrie 2000.
Mecanismele puterii, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 5 mai 1999.
Structura topologică a timpului, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 21-25 iulie 1999.
On mental causation, simpozionul ,,Mind and Consciousness“, organizat de Universitatea Mării Negre, Mangalia, 7-11 septembrie 1999.
Cauzalitatea mentală, sesiunea de comunicări a CRIFST, Academia Română, 13 octombrie 1999.
Despre identitatea personală, simpozionul ,,Persoana şi singurătatea îngerului“, saloanele ,,Liviu Rebreanu“, Bistriţa, 20 noiembrie 1999.
Timp sacru şi eternitate, simpozionul ,,Sacrul“, Timişoara, 16-18 aprilie 1998.
Filosofii ale puterii, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 12 mai 1998.
Argumentul ontologic şi argumentul cosmologic, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 6-12 iulie 1998.
Existenţă şi cuantificare, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 5 mai 1997.
Existenţa ca predicat, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 5-10 iulie 1997.
Leibniz - cum este cu putinţă continuitatea fenomenelor? simpozionul ,,Leibniz-Descartes", Cluj-Napoca, 13 decembrie 1996.
Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz, sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, Bucureşti, 9-11 noiembrie 1994.
Despre ,,Logos" în dialogul Parmenide, sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, Bucureşti, 15-16 iunie 1993.

15. PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE PE BAZĂ DE CONTRACT/GRANT
8. 2008 şi 2009, membru în cadrul proiectului ,,Filosofia ştiinţelor umaniste în România”, Academia Română, director Angela Botez
7. 2008 împreună cu dna. Adriana Neacşu am realizat proiectul ,,Explicaţia în ştiinţă şi teologie”, Asociaţia pentru dialogul dintre ştiinţă şi religie din România, program SORE.
6. 2004 participare în echipa condusă de Angela Botez la proiectul finanţat de CNCSIS cu tema ,,Neopragmatism, mentalism, liberalism. Orientări în filosofia americană contemporană. Influenţe asupra societăţii româneşti”;
5. 2003-2004 participare în echipa condusă de Vlad Alexandrescu la proiectul finanţat de CNCSIS cu tema ,,Ramificaţiile conceptului modern de lege. Aspecte metafizice, politice, ştiinţifice, morale şi juridice cuprinse în programul de reformă a cunoaşterii din secolul al XVII-lea” ;
4. iunie – noiembrie 2002 am obţinut prin competiţie internaţională, în calitate de director de proiect, o bursă derulată la Universitatea din Poitiers cu tema ,,Problema timpului la Leibniz şi Kant ;
3. iulie - decembrie 1997 bursă obţinută prin competiţie internaţională, în calitate de director de proiect, oferită de guvernul francez, la Universitatea Poitiers (Franţa), cu tema ,,Le problème du temps chez Leibniz” (Problema timpului la Leibniz);
2. iunie - iulie 1996 grant Tempus la New College Oxford (Anglia) cu tema ,,Existenţă şi predicaţie”;
1. martie - mai 1995 grant Tempus la Institut für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie München (Germania) cu tema ,,Problema continuităţii la Leibniz”.

16. ARTICOLE, RECENZII ŞI OPINII ÎN REVISTE DE CULTURĂ:
Istorie şi adevăr, Contemporanul, anul X, nr 9, 2 martie 2000, p. 6.
Cunoaşterea - între ştiinţă şi filosofie, Contemporanul, anul X, nr 12, 23 mart. 2000, p. 6.
Fărâme filosofice (I), Contemporanul, anul X, nr 16, 20 aprilie 2000, p. 10.
Fărâme filosofice (II), Contemporanul, anul X, nr. 17, 27 aprilie 2000, p. 10.
Despre lămurirea unor confuzii, Contemporanul, anul X, nr. 23, 8 iunie 2000, p. 11.
Gazetarul Noica, Contemporanul, anul X, nr 25, 22 iunie 2000, p. 6.
Fărâme filosofice (III), Contemporanul, anul X, nr. 30-33, august 2000, p. 33
Filosofia în cultura română, Contemporanul, anul XI, nr. 15, 19 aprilie 2001, p. 9.
Filosofia ca un palimpsest, Observator cultural, nr. 72, 10-16 iulie 2001.
Filosofie şi literatură, Observator cultural, nr. 110, 02 - 09 aprilie 2002, p. 11.
Discipline filosofice, Observator cultural, nr. 113, 23-29 aprilie 2002.
De la Husserl la Levinas, Observator cultural, nr. 153, 28 ian.-03 feb. 2003, p. 14.
Filosofia transcendentală, Observator cultural, nr. 160, 18-24 mart. 2003, p. 26.
Realismul integral al lui Ernest Bernea, Observator cultural, nr. 173, 17-23 iunie 2003.
Conceptul de intenţionalitate la Brentano, Observator cultural, nr. 185, 9-15 septembrie 2003.
Performanţă şi dialog, Observator cultural, nr. 190, 14 oct. - 20 oct. 2003, p. 10.
Către o ştiinţă a timpului, Observator cultural, nr. 206, 3-9 februarie 2004.
Ontologia structurală, Observator cultural, nr. 211, 9-15 martie 2004, p. 11.
Arta care seduce se duce, Observator cultural, nr. 214, 30 martie – 05 aprilie 2004.
Alexandru Dragomir sau refuzul sistemului, Observator cultural, nr. 230, 20-26 iulie 2004.
Cum să faci lucruri cu vorbe, Observator cultural, nr. 244, 26 octombrie – 1 noiembrie 2004.
Utopia raţiunii pure, Observator cultural, nr. 256, 18-24.01.2005, p. 13.
Pledoarie pentru asumarea trecutului, Cultura, anul II, nr. 2(43), 19-25.01.2005, p. 7.
Reconstrucţia teoretică a Criticii raţiunii pure, Observator cultural, nr. 272, 9-15.06.2005, p. 16
Dl Mihăieş şi libertatea de opinie, Timpul, an VI, nr 78, iunie 2005, p. 16.
Marea instauraţie din secolul al XVII-lea,  Observator cultural, nr. 279, 28.07-03.08.2005, p. 6
Elementaritatea actului moral, Saeculum, serie nouă, anul IV(VI), nr. 1(19), 2005, pp. 161-163
Filosofie şi politică, Saeculum, serie nouă, anul IV(VI), nr. 1(19), 2005, pp. 163-165
Un debut promiţător, Observator cultural, nr. 282, 18-25.08.2005, p. 12
Interpretarea ondulatorie a ontologiei lui Noica, Observator cultural, nr. 286, 15-21 sept 2005, p. 14
Explicaţii conceptuale, Observator cultural, nr. 287, 22-28 sept 2005, p. 13.
Inapoi la Kant, Cuvântul, anul XI(XVI), nr. 11(341), nov 2005, p. 16.
Utopie şi iraţionalism, Timpul, anul VII, nr. 85, ianuarie 2006, p. 19.
Amicus Lavric sed magis amica philosophia, Cultura, serie nouă, anul II, nr. 8(60), joi 9 febr 2006, p. 21.
Cazul Noica şi cazul Ianoşi, aLtitudini, anul I, nr. 2, aprilie 2006, p. 13.
Nevoia de maeştri, aLtitudini, anul I, nr. 3, mai 2006, p. 24.
Un volum pe jumătate reuşit, Cuvântul, anul XII, nr. 6(348), 15 iunie-15 iulie 2006, p. 17.
Poezia matematicii, aLtitudini, nr. 5, iulie 2006, p. 27.
Terorismul sau uitarea raţiunii, Cuvântul, anul XII(XVII), nr. 8(350), 15 aug-15 sept 2006, p. 21.
Mentalităţile elitei, Timpul, an VII, nr. 94, octombrie 2006, p. 4.
Lecţia lui Sartre, Timpul, an VII, nr. 95, noiembrie 2006, p. 7.
Paradigma modernităţii, Timpul, an VII, nr. 96, decembrie 2006, p. 9.
Condiţia intelectualului, Altitudini, anul II, nr. 11-12, ianuarie-februarie 2007, p. 31.
Care este identitatea Europei?, Timpul, anul VIII, nr. 97, ianuarie 2007, p. 5.
La ce bun filosofii în vremuri de restrişte?, Timpul, an VIII, nr. 98, februarie 2007, p. 5.
Eroarea lui Damasio, Altitudini, anul II, nr. 13, martie 2007, p. 34.
Reflecţii despre inventarea modernităţii, Timpul, an VIII, nr. 99, martie 2007, p. 3.
Interpretarea procesualistă a lui Noica, Cultura, nr. 65, 29 martie 2007.
Despre istorie şi participare cu Noica şi Ianoşi, Timpul, anul VIII, nr. 100, aprilie 2007, p. 3.
Subiectul suveran, Timpul, anul VIII, nr. 101, mai 2007, p. 3.
Semiotică şi semiosferă la Lotman, Timpul, anul VIII, nr. 103, iunie-iulie 2007, p. 3.
Primum vivere, deinde philosophari, Timpul, anul VIII, nr. 104, august 2007, p. 3.
Cotidianul pe divan, Timpul, anul VIII, nr. 105, septembrie 2007, p. 5.
Vocaţie sau talent, Timpul, anul VIII, nr. 106, octombrie 2007, p. 9.
Polemici cordiale versus injurii, Cultura, nr. 90, 27 sept 2007.
Antitradiţionalismul lui Noica, Timpul, anul VIII, nr. 107, noiembrie 2007, p. 7.
Istoria logicii româneşti, Timpul, anul VIII, nr. 108, decembrie 2007, p. 6.
Natura autorităţii, Timpul, anul IX, nr. 109, ianuarie 2008, p. 7.
Fenomenologia sportului, Timpul, anul IX, nr. 110, februarie 2008, p. 7.
Realismul modal, Timpul, anul IX, nr. 111, martie 2008, p. 4.
Unicitatea matematicianului, Timpul, anul IX, nr. 112, aprilie 2008, p. 18.
Generaţia filosofică nouăzecistă, Observator cultural, anul IX, nr 161 (419), 17-23 aprilie 2008, p. 18.
Raţiune şi modernitate la Noica, 22, anul XV (948), 6-11 mai 2008, p. 18.   
Puterea ştiinţei şi ştiinţa puterii, Timpul, anul IX, nr. 113, mai 2008, p.5.
Tiparniţa preşedintelui şi doctoratele, Observator cultural, anul IX, nr 165 (424), 22 mai 2008.
Lecţia lui Richard Rorty, Timpul, anul IX, nr. 115, iunie-iulie 2008, p. 7.
Decesul intelectualilor români, Observator cultural, anul IX, nr. 176 (434), 31 iulie-6 august 2008, p. 7.
Originea răului, Timpul, anul IX, nr. 116, august 2008, p. 7.    
Virusul Antohi, Observator cultural, nr. 181 (439), 4 septembrie 2008.
Criza filosofiei?, Timpul, anul IX, nr. 117, septembrie 2008, p. 7.
Reflecţii despre valoare, Euphorion, anul XIX, nr. 7-8, iulie-august 2008, p. 8.
Lacheii istoriei, Timpul, anul IX, nr. 118, octombrie 2008, p. 7.
Vasile Tonoiu despre dialogul ca dialog, Timpul, anul IX, nr. 119, noiembrie 2008, p. 7.   
Cariatidele lui Ion Dur, Timpul, anul IX, nr. 120, decembrie 2008, p. 7.
Caracterul nealgoritmic al conştiinţei, Timpul, anul X, nr. 121, ianuarie 2009, p. 6.
De ce există nimicul şi nu mai degrabă ceva?, Timpul, anul X, nr. 122, februarie 2009, p. 6.
Despre secret, Timpul, anul X, nr. 123, martie 2009, p. 22.
Revoluţia ca restauraţie, Observator cultural, anul IX, nr. 208 (466), 19-25 martie 2009, p. 18.
Scrisoare deschisă adresată Primului-Ministru, Parlamentului României şi Preşedintelui României, Timpul, anul X, nr. 124, aprilie 2009, p. 2.
Lachei, politicieni şi ţesători, Timpul, anul X, nr. 125, mai 2009, p. 6.    
Structura opiniilor, Observator cultural, anul IX, nr. 480, 25 iunie 2009.
Nasuri şi nazuri, Timpul, anul X, nr. 126-127, iunie-iulie 2009.
Filosofia puterii şi puterea filosofiei, Timpul, anul X, nr. 128, august 2009, p. 22.   
Dumnezeu la Bruxelles, Timpul, anul X, nr. 129, septembrie 2009, p. 4.
O carte despre paradoxalul Cioran, Timpul, anul X, nr. 130, octombrie 2009, p. 4.   
Despre teoria răului cel mai mic, Observator cultural, nr. 499, 5 noiembrie 2009.
Centenarul Noica, Timpul, anul X, nr. 131, noiembrie 2009, p. 20.
Prima carte despre Şora, Timpul, anul X, nr. 132, decembrie 2009, p. 6.
Sîrbu, Leibniz, Voltaire, Timpul, anul XI, nr. 133, ianuarie 2010.
Identitatea culturala, Timpul, anul XI, nr. 134, februarie 2010.
Despre natura timpului cu Solomon Marcus, Timpul, anul XI, nr. 135, martie 2010, p. 6.
Noua lege a învăţămîntului sau dorinţa Ministerului Educaţiei ca filosofia să devină exotică, Timpul, anul XI, nr. 136, aprilie 2010, p. 5.
Filosofia – o dramă naţională, Observator cultural, nr. 262, 15-21 aprilie 2010.
Dialogul libertăţii şi libertatea dialogului la Mihai Şora, Observator cultural, nr. 522, 29 aprilie-5 mai 2010.
Foucault și ordinea lucrurilor, Timpul, anul XI, nr. 137, mai 2010, p. 7.
Criza crizei, Timpul, anul XI, nr. 138, iunie 2010, p. 7.
Wittgenstein, gînditorul singuratic, Observator cultural, nr. 528, 11 iunie 2010.
Adrian Niţă, Adrian Marino – un autor pierdut printre recenzii, Observator cultural, nr. 535, 28 iulie 2010.
Interpretare şi metafizică la Nietzsche, Timpul, anul XI, nr. 139, iulie-august 2010.
Imaginaţie şi intenţionalitate, Timpul, anul XI, nr. 139, septembrie 2010, p. 7.
Istoria filosofiei antice, Timpul, anul XI, nr. 140, octombrie 2010, p. 7.    
Din nou despre Legea educaţiei naţionale, Timpul, anul XI, nr. 141, noiembrie 2010, p. 7.
Despre patriotism, Timpul, anul XI, nr. 142, decembrie 2010, p. 7.
Provocările lui Thomas Nagel, Timpul, anul XI, nr. 143, ianuarie 2011, p. 9.
Hegel, celebrul necunoscut, Observator cultural, nr. 558, 14 ianuarie 2011.
O lucrare despre Cercul de la Viena, Observator cultural, nr. 559, 21 ianuarie 2011.   
Ce se poate îmbunătăţi în învăţămîntul românesc?, Observator cultural, nr. 560, 28 ianuarie 2011.
Haos în Egipt?,  Observator cultural, nr. 562, 11 februarie 2011.
Statul român şi idealurile Revoluţiei, Timpul, anul XI, nr. 144, februarie 2011, p. 4.
Despre identitatea personală, Timpul, anul XI, nr. 145, martie 2011, p. 4.
Noica şi Galimberti, Observator cultural, nr. 569, 1 aprilie 2011.
Religia în tranziţie, Timpul, anul XI, nr. 146, aprilie 2011.
Nae Ionescu docudramatizat, Timpul, anul XI, nr. 147, mai 2011, p. 5.
Nae Ionescu şi funcţia epistemologică a iubirii, Observator cultural, nr. 576, 27 mai 2011.   
Şcoala lui Nae Ionescu, Timpul, anul XI, nr. 148, iunie 2011.

17. RECENZII (SELECŢIE):
Kant, Antropologia din perspectivă pragmatică, Observator cultural, nr 108, 19-25 martie 2002, pp. 26-27.
J. Guitton, Igor şi Grişka Bogdanov, Dumnezeu şi ştiinţa, Observator cultural, nr. 114, 30 aprilie-6 mai 2002.
V. Protopopescu, Dincolo de seninătate, Revista de filosofie, 1-2, 2003, pp. 272-274.
Leibniz, Primae veritates, Observator cultural, nr. 178, 22-28 iulie 2003, p. 29.
Anton Hü gli, Poul Lü bcke (coord.), Filosofia în secolul XX, Observator cultural, nr. 181, 12-18 august 2003.
Gottfried Wilhelm Leibniz, Characteristica universalis şi alte scrieri, traducere, note, postfaţă şi anexe de Alexandru Boboc, Cluj-Napoca, Grinta, 2008, 184 p. în Revista de filosofie, an LVIII, nr. 1-2, 2011.
 
18. REFERINŢE CRITICE ŞI BIBLIOGRAFICE:
Ioan N. Roşca, Filosofie modernă, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1999, p. 199.
Mircea Itu, Itinerarii indiene, Braşov, Orientul latin, 1999, p. 349-350.
Florian Roatis, Dialog, Observator cultural, nr. 122, 25 iunie-1 iulie 2002.
Al. Boboc, Leibniz, Primae veritates, Bucureşti, Paideia, 2002, p. 259.
Mircea Itu, Itinerarii britanice, Braşov, Orientul latin, 2003, p. 64.
Al. Boboc, Leibniz, Noi eseuri asupra intelectului uman, Cluj, Grinta, 2003, pp. 460-461.
Bogdan Suceavă, Motivaţii ale plagiatului, Observator cultural, nr. 198, 9-15 decembrie 2003.
Dan Petrescu, Accente estivale, Ziua, 5 iulie 2005.
Adrian Michiduţă, Filosoful Mircea Florian, Cluj Grinta, 2003, p. 187.
Angela Botez, Un secol de filosofie românească, Bucureşti, Editura Academiei, 2005, pp. 352, 354, 355, 357, 360, 419, 422, 423, 442, 451, 484.
Dragoş Andrei Giulea, Travaliile analizei academice, Cultura, 26 iulie 2007.
Luigi Bambulea, Adio, Europa !: radiografie preliminară, in Verso, anul IV, nr. 71, 16-31 octombrie 2009, p. 16.
Delia-Ana Şerbescu, în Revue roumaine de philosophie, tome 54, nr. 1, 2010, pp. 153-159.        
Bogdan Drapac, în Revue roumaine de philosophie, tome 55 nr. 1, 2011 pp. 271-274.
Bogdan Drapac, în Revista de filosofie, vol. LVII, nr. 3-4, 2011.
Cornelia Adriana Simescu, Individualitate şi romantism la Noica, Ramuri, nr. 3, martie 2011, p. 8.
Ionuţ Răduică, Cînd adverbele prind viaţă, Mozaicul, serie nouă, anul XII, nr. 10 (132), octombrie 2009, p. 10.
Viorel Cernica, Schiţa unei istorii a filosofiei prin deconstrucţia conceptului existenţei, Revista de filosofie, vol. LVI, nr. 1-2, 2010, pp. 241-246.
Titus Lates, O carte pentru (ne)liniştea noastră, Revista de filosofie, vol. LVI, nr. 1-2, 2010, pp. 247-249.
Victor Popescu, Timpul filosofilor. O lectură kantiană a lui Leibniz, Observator cultural, 40(297), 1-7 decembrie 2005, p. 14;
Sorin Lavric, Despre timp, împreună cu Leibniz şi Kant, România literară, nr. 3, 25-31 ianuarie 2006, p. 19;
Robert Lazu, Două studii filosofice, Adevărul literar şi artistic, nr. 810, 18 martie 2006, p. 6;
Valentin Protopopescu, Literaţi şi filosofi, Cultura, serie nouă, anul II, nr. 7(59), 2 februarie 2006, p. 4;
Alexandru Boboc, Leibniz şi conceptul modern al idealismului, Revista de filosofie, tom LIII, nr. 1-2, 2006, pp. 347-352;
Alexandru Petrescu, Idealismul condiţional leibnizian şi izvoarele teoretice ale criticismului kantian, Revista de filosofie, tom LIII, nr. 1-2, 2006, pp. 353-358;
Ion Dur, Înapoi la Kant şi Leibniz, Saeculum, serie nouă, anul V(VII), nr. 1-2(21-22), 2006, pp. 205-206;
Alexandru Boboc, Buchbesprechung in Kant-Studien, 99 Jahrgang, Heft 1, 2008, pp. 126-127.
Virgil Nemoianu, Book   review in The Review of Metaphysics, vol 61, nr. 3, martie 2008, pp. 646-647.
Costică Brădăţan, ,,Opera dezvăluie ideile autorului şi-l învăluie pe autor“ , Adevărul literar şi artistic, anul VIII, nr. 473, 22 iunie 1999, p.6.
Florin Grigoraş, Leibniz, Universul cărţii, anul IX, nr. 2 (98), februarie 1999, p. 3.
Sergiu Bălan, Leibniz, Revista de filosofie, tomul XLVII, nr. 3-4, 2000, pp. 409-410.
Laurenţiu Vlădoiu, in Revista de filosofie, nr. 5-6, 2007, pp.  759-761.
Marian Panait, O provocare, Observator cultural, nr. 114, 30 aprilie - 6 mai 2002, p. 14.
Dorin Liviu-Bîtfoi, O premieră editorială, România literară, anul XXXV, nr. 18, 8-14 mai 2002, p. 5.
Cristina Ciucu, Leibniz. Scrieri filosofice, Observator cultural, nr. 132, 3 -9 sept. 2002.