Conf. univ. dr. Adrian Niţă, CS III


LISTA DE LUCRĂRI
 
1. Cărţi publicate la edituri din străinătate: 
Adrian Nita, La métaphysique du temps chez Leibniz et Kant, Paris, L’Harmattan, 2008.

2. Cărți publicate în țară:  
Adrian Niță, Membranele înțelegerii, Iași, Institutul European (in curs de publicare)

3. Cursuri  
Adrian Niţă, Metodologie, Ars Docendi, Bucureşti, 2005, 155 p.  

4. Traduceri:  
E. Gilson, Tomismul, traducere de Adrian Nita, Humanitas, Bucureşti, 2002.  
Maurice Merleau-Ponty, Întrețeserea-chiasmul, în Revista de filosofie, an LVII, nr. 5-6, 2010, pp. 629-651.  

5. Volume coordonate în străinătate:

6. Volume coordonate în România:
Leibniz, Opere, vol. 11, Scrieri matematice, coord. Adrian Niță, traducere șoi note: Dana Dinu, Adrian Niță, Elena Emilia Ștefan, prefață Bogdan Suceavă, București, Editura Academiei (in curs de publicare).
Leibniz, Opere, vol 6, Noi eseuri asupra intelectului uman, coord Adrian Niță, trad Alexandru Boboc, Mihaela Pop, Delia Șerbescu, introducere Alexandru Boboc, note și revizuirea traducerii Alexandru Boboc, Adrian Niță, București, Editura Academiei (in curs de publicare).

7. Studii în volume publicate în străinătate:
Adrian Nita, Le modèle possibiliste du temps, in Hans Poser (ed.), Nihil sine ratione. VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin, Druckhaus Berlin-Mitte, 2001, pp. 903-906.
Adrian Nita, How composed can a composed substance be?, in H Breger, J Herbst, S Erdner (eds.), Einheit in der Vielheit. VIII Internationaler Leibniz Kongress, Hannover, Hartmann Druckerei, Hannover, 2006, pp. 715-720.  
Adrian Nita, Subject and individual substance at Leibniz, in H Breger, J Herbst (eds.), Nature and Subject. IX International Leibniz Congress, Hartmann Druckerei, Hannover, 2011, pp. 749-755.
Adrian Nita, Introduction. Leibniz`s metaphysics and adoption of substantial forms, in Adrian Nita (ed.), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Dordrecht, Springer Verlag, 2015, pp. 1-9. WOS:000376964400001
Adrian Nita, Substance, unity and identity in early Leibniz's work , in Adrian Nita (ed.), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Dordrecht, Springer Verlag, 2015, pp. 27-42. WOS:000376964400003
Adrian Nita, Leibnz`s quasi-monism, in Wenchao Li (ed.), Für unser Glück oder das Glück anderer”, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 2016, vol 4, pp. 441-452.

8. Studii în volume publicate în România:
Ion Ianoşi (coord.), Dicţionarul operelor filosofice româneşti, Humanitas, Bucureşti, 1997, pp. 78-80, 139-140, 231-233, 237-239.
Adrian Niţă, Compunere şi continuitate, în M. Flonta (coord.), Descartes -Leibniz. Ascensiunea şi posteritatea raţionalismului clasic, Universal Dalsi, Bucureşti, 1998, pp. 148-155.
Adrian Niţă, Timp sacru şi eternitate, în C. Mircea, R. Lazu (coord.), Orizontul sacru, Polirom, Iaşi, 1998, pp. 159-165.
Adrian Niţă, Persoana şi identitatea personală, în Al. Baumgarten (coord.), Îngerul şi persoana, Charmides, Bistriţa, 2000, pp. 82-86.
Adrian Niţă, Existenţă şi realitate la Kant, in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XII, Editura Academiei, Bucureşti, 2004, pp. 483-503.
Adrian Niţă, Despre natura timpului, in Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Pelican, Giurgiu, 2006, pp. 5-18.    
Adrian Niţă, Existenţă şi conştiinţă în filosofia americană (Existence and consciousness in american philosophy), in A. Botez et alii (coord.), Construcţie şi deconstrucţie în filosofia americană contemporană, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 355-374.
Adrian Niţă, Despre individuaţie la Lucian Blaga, in Angela Botez et alii, Lucian Blaga – confluenţe filosofice în perspectivă culturală, Bucureşti, Editura Academiei, 2007, pp. 335-346.
Adrian Niţă, Iubire şi moarte la Isaia Feier, în V Cernica (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 369-374.
Adrian Niţă, Timp şi memorie la Merleau- Ponty, în Al. Boboc, N.I. Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XVI, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 189-201.
Adrian Niţă, Existenţă şi cuantificare la Quine, în Angela Botez, Gabriel Nagâţ (coord.), Tendinţe în filosofia ştiinţelor socio-umane, Filosofia ştiinţei, vol. 5, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 355-368.
Adrian Niţă, Structura timpului la Merleau-Ponty, in Marilena Vlad, Adrian Sandu (ed.), Memoria filozofilor, Bucureşti, Zeta Books, 2007, pp. 175-188.
Adrian Niţă, Identitatea personală şi continuitatea spaţio-temporală, in Emilia Parpală-Afana (ed.), Communication, identity, context, Craiova, Universitaria, 2009, pp. 237-243.
Adrian Niţă, Quine on existence, in Gheorghe Clitan (ed.), Limbaj, concepte, comunicare, Timişoara, Editura de Vest (în curs de apariţie).
Adrian Niţă, Reconstrucţia categorială a existenţei, în Alexandru Surdu, Sergiu Bălan (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol. 3, Bucureşti, Editura Academiei, 2011, pp. 87-114.
Adrian Niţă, Existenţă şi realitate în fizica contemporană, în Angela Botez et alii (coord.), Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei, Bucureşti, Editura Academiei, 2011, pp. 205-230.
Adrian Niţă, Fiinţă şi model la Şora, in Luiza Palanciuc (coord.), Viaţa gândului. In honorem Mihai Şora Iaşi, Eis Art, 2012, pp. 82-105.
Adrian Niţă, Ontologie structurală la Ilie Pârvu, în M Dumitru, M Flonta, V Mureşam (coord.), Metafizică şi ştiinţă, Editura Universităţii Bucureşti, 2012, pp. 113-124.  
Adrian Niță, Cuvânt înainte, la John Searle, Mintea: o scurtă introducere în filosofia minții, trad de Iustina Cojocaru, București, Herald, 2013, pp. 5-12.
Adrian Niță, Unitatea explicativă a lumii în scrierile de tinerețe ale lui Leibniz, în Ion Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXIII, București, Editura Academiei Române, 2015, pp. 36-58. https://www.academia.edu/43579542/Unitatea_explicativ%C4%83_a_lumii_%C3%AEn_scrierile_de_tinere%C8%9Be_ale_lui_Leibniz  
Adrian Niță, Categoria rațiunii la Foucault, in Ion Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXIV, București, Editura Academiei, 2016, pp. 163-183.  
Adrian Niță, Categoria rațiunii la Peter Sloterdijk, în Al. Boboc, Cl. Baciu, S. Bălan, I. Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXV, București, Editura Academiei, 2017, pp. 171-196.  
Adrian Niță, Introducere. Teologia filosofică elaborată de Leibniz, în Leibniz, Opere, vol. 8, Scrieri teologice, coord.
Adrian Niță, Categoria ironiei la Rorty și Patocka, in Al Surdu, Al Boboc, Cl Baciu, S Bălan, I Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXVI, București, Editura Academiei, 2018.
Adrian Niță, Categoria rațiunii discursive la Habermas și Rorty, in Cl Baciu, I Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXVII, București, Editura Academiei, 2019.

9. Studii și articole in reviste indexate (ISI, Scopus etc)
Adrian Nita, Book review of Magdalena Marculescu-Cojocea, Critica metafizicii la Kant și Heidegger, Studia phaenomenologica, vol VI, 2006, pp. 483-487. WOS:000243909200035
Adrian Nita, Book review of Francois Jaran, La metaphysique du Dasein. Heidegger et la possibilite de la metaphysique (1927-1930), Studia phaenomenologica, vol. X, 2010, pp. 403-405. WOS:000288278800027   wAdrian Nita, ,,Mihai Şora’s Philosophy of Dialogue”, Angelaki. Journal of Theoretical Humanities, vol. 15, nr. 3, 2010, pp. 195-198. DOI: 10.1080/0969725X.2010.536026 EID: 2-s2.0-78650661930; WOS:000285352500015
Adrian Niţă, ,,Leibniz on subject and individual substance”, Filozofia nauki, vol. XX, 2(78), 2012, pp. 57-67. EID: 2-s2.0-84862895339; WOS: 000305655500003
Adrian Niţă, ,,Daniel Garber on Corporeal Substances and Monads”, Revue roumaine de philosophie, vol. 56, 1, 2012, pp. 175-181. WOS:000305656100012   wAdrian Nita, ,,Time as a condition of possibility. Reply to Michael Futch”, in The Leibniz Review, vol. 22, 2012, pp. 135-138. DOI: 10.5840/leibniz20122214 EID: 2-s2.0-84879321266;
Adrian Nita, ,,Essays on Theodicy by Leibniz after Three Hundred Years”, Revue roumaine de philosophie, vol. 57, 1, 2013, pp. 149-160. EID: 2-s2.0-84879293796; WOS: 000321939100010
Adrian Nita, Review of Justin EH Smith, Divine machines. Leibniz and the Sciences of Life, Princeton University Press, 2011, in Studia Leibnitiana, Band 46, issue 1, 2014, pp. 111-113. WOS: 000362464000010
Adrian Nită, ,,Leibniz on Spontaneity as a Basic Value”, Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, vol. 11, issue 1, June 2014, pp. 127-140. DOI: 10.5840/cultura20141118; EID: 2-s2.0-84902329984; WOS: 000338386100008
Adrian Nita, ,,Substance and Intelligibility in Leibniz”, Revue roumaine de philosophie, vol. 58, issue 1, 2014, June 2014, pp. 121-126. EID: 2-s2.0-84902662732; WOS: 000338002700008
Adrian Nita, Formele substanțiale între realitate și ficțiune, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 37, nr. 1, 2016, pp. 55-70. EID: 2-s2.0-84992059399   wAdrian Nita, ,,Explaining Nature: Leibniz between Scholastics and Modern Philosophy”, Revue roumaine de philosophie, vol. 61, issue 1, June 2017, pp. 31-42. EID: 2-s2.0-85021691882; WOS: 000403731100003
Adrian Nita, ,,Mind-Body Problem: the Controversy between Leibniz and Pierre Bayle”, Revue roumaine de philosophie, vol. 63, issue 1, June 2019, pp. 189-200. WOS: 000473557900012
Adrian Nita, ,,Leibniz et Kant sur le temps: l’idéalisme conditionnel”, Filosoficky casopis, année 67, hors serie 2019, issue 1,  pp. 128-143. WOS: 000506848700009
Adrian Nita, ,,The membranes of Comprehension in Javier Marias’s Novels”, Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, vol XXVII, nr 2, 2022, pp. 391-406. Doi: 10.26424/philobib.2022.27.2.10

10. Articole şi studii în reviste de specialitate:
Unele semnificaţii filosofice ale utopiilor sociale, Revista de filosofie, XXXIX, 5, 1992, pp. 503-505.
Sensurile termenului Logos în dialogul Parmenide, Revista de filosofie, XLI, 3, 1994, pp. 309-315.
Teoria leibniziană a spaţiului şi timpului, Saeculum, I (III), 3-4 (12), 1995, pp. 16-21
Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz, Revista de filosofie, XLIII, 1-2, 1996, pp. 5-8.
Filosofia minţii, Saeculum, II (IV), 1-4 (16), 1996, pp. 167-169.
Reabilitarea individualului, Revista de filosofie, XLIV, 4, 1997, pp. 401-407. Zur Lage der Philosophie in Rumanien, Zeitschrift für Philosophie, 3/1999, pp. 82-83.
Symposium ,,Mind and Consciousness", Zeitschrift für Philosophie, 4/1999. Tematica modernităţii şi tematica naţională la C. Noica, Revista de filosofie, 5-6/2000, pp. 487-493.
On mental causation, Revue roumaine, anul LV (CL), nr. 375-376, 2000, pp. 159-166. Le paradigme antique du temps, Revue roumaine de philosophie, vol. 44/2000, pp. 395-400.
Abordarea naturalist-biologică a conştiinţei, Academica, anul XIII, nr. 16-17, iulie-august 2003, pp. 60-64.
Liberté et causalité chez Kant et Leibniz, Revue roumaine de philosophie, tome 48, nr. 1-2, 2004, pp. 29-43.  
Argumentele existenţei lui Dumnezeu în filosofia lui Leibniz, Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr. 2 (18), 2004, pp. 5-12.
Modelul funcţional al imaginaţiei, Academica, serie nouă, nr. 35, anul XL, pp. 45-48, februarie 2005.
Russell and Merleau-Ponty on Freedom, Revue roumaine de philosophie, tome 49, nr. 1-2, 2005, pp. 207-211.  
Existenţa ca predicat, Analele Universităţii din Craiova. Seria filosofie, vol. 20, nr. 2, 2007, pp. 81-92.   Conceptul de lume la Merleau-Ponty, Analele Univ. Craiova. Seria filosofie, vol. 21, nr. 1, 2008, pp. 108-117. https://www.academia.edu/76193232/Conceptul_de_lume_la_Merleau_Ponty  
La chair du monde chez Merleau-Ponty, Analele Univ. Craiova. Seria filosofie, vol. 22, nr. 2, 2008, pp. 120-129.   Înţeles şi folosire la Wittgenstein, Revista de filosofie, anul LVI, nr. 3-4, 2009, pp. 301-310.
Individual-general în metafizica lui Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 24, nr. 1, 2009, pp. 49-71.
Instanţele fiinţei la Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 23, nr. 1, 2009, pp. 90-103.   Căutarea universalului în idiomatic la Constantin Noica, Saeculum, serie nouă, anul VIII (X), nr. 1-2 (28), 2009.
Despre individualul formal în concepţia lui Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 26, nr. 2, 2010, pp. 115-139.
Quasi-monismul leibnizian, Revista de filosofie, anul LXIII, nr. 4, iulie- august 2016, pp. 420-430.
Interpretarea teoriei individualității la Constantin Noica, Academica, an XXVII, nr. 4, aprilie 2017, pp. 61-65.
Suflet, rațiune, spirit la Carlos Franz, Academica, 2022  

11. Comunicări prezentate le simpozioane şi sesiuni ştiinţifice internaționale:  
On mental causation, simpozionul ,,Mind and Consciousness“, organizat de Universitatea Mării Negre, Mangalia, 7-11 septembrie 1999.
Le modèle possibiliste du temps, VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin, 10-15 septembrie 2001.
Cauzalité par liberté chez Immanuel Kant, simpozionul ,,Spaţii ale libertăţii în gândirea modernă“, ARCHES, New Europe College, 10 mai 2002.
La place de la subjectivité dans la communication, CIFSIC, X Colloque bilateral franco-roumain, 28 juin - 3 juillet 2003.
Soundness and Pressuposition, The XIIth Congress of Logic, Methodology and the Philosophy of Science, Oviedo, 7-13 August 2003.
Liberté et causalité, The XXIInd World Congress of Philosophy, Istanbul, 10-17 August 2003.
Towards an holist theory of consciousnes, Academia Română, CRIFST, 4 septembrie 2003.
Identité et individuation chez Leibniz, Ecole d`été internationale en philosophie, Macea, 30 august - 13 septembrie 2003.
Forme substantielle et substance corporelle, the 5th seminar on early modern philosophy, The Great Instauration : Science, Philosophy and the Reformation of Knowledge in 17th Century, Bran, 2-7 iulie 2005.
On time travel, 28th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel (Austria), 7-13 august 2005.
How composed can a composed substance be?, VIIIth International Leibniz Congress, Hannover, 24-29 iulie 2006.
Possibility and existence. The ontological argument in Leibniz and Kant, The Second Southeast European Seminar in Early Modern Philosophy, Ankara, 22 August-25 August 2006.
Experiment, hypothesis and principles in Newton and Leibniz, Bucharest-Princeton Seminar in Early Modern Philosophy, 29 July-3 August 2007, Bran.
Quine on existence, Language, concepts and communication International Workshop, West University Timişoara, 24-26 April 2008.
Adrian Niţă, La chaire du monde chez Merleau-Ponty, la simpozionul internaţional Merleau-Ponty: a phenomenology of life, Universitatea din Craiova, 3 octombrie 2008.
Adrian Niţă, Personal identity, communication and continuity, la simpozionul internaţional Communication, identity, context, Craiova, 7-8 Noiembrie 2008.
Solomon`s House between appearance, utopia and reality, la 10th International Conference of the Utopian Studies Society, University of Porto, 1-4 iulie 2009.
Individualité et romantisme: Constantin Noica, une grande figure de la philosophie européene, 9 martie 2011, ora 18, Poitiers, Franţa.
Adrian Niţă, Subject and individual substance at Leibniz, in H Breger, J Herbst (eds.), Nature and Subject. IX International Leibniz Congress, 2011, Hannover
Existence et necessite, Xe Congress de la Societe Kantienne de Langue Francaise, 5-8 octombrie 2011, Luxembourg
The communication of the substances in the philosophy of Leibniz, simpozion internaţioanl Rethinking Politics for the Knowledge Society, International Conference, Iaşi, 30 noiembrie-3 decembrie 2011.
Realité et actualité chez Kant et Leibniz, 23rd World Congress of Philosophy, Atena, 4-10 august 2013.
Conciliation between Aristotle and Moderns: Form and Unity at the Young Leibniz, The second Ibero-American Congress ,,300 Anos de la Monadologia”, Granada, Spain, 3-5 April 2014
Matter and Primary Matter in Leibniz, international colloquium ,,Understanding Matter”, Palermo, Italy, 10-13 April 2014.
Mind-Body Problem: the Controversy between Leibniz and Pierre Bayle, the second Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, Craiova, Romania, May 17, 2014.
Explaining Nature: Leibniz betwenn Scholastics and Modern Philosophy, Italo-Romanian Colloquium ,,Constructionism and naturalism in Leibniz”, Torino, Italy, June 5, 2014.
Organism and organic body in Leibniz's late metaphysics, colocviu internațional ,,IIIrd Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy”, ,,Leibniz's Metaphysics of Life”, Craiova, 22 mai 2015.
Substantial forms between reality and fiction, Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, 22 aprilie 2016. Leibnz`s quasi-monism, X International Leibniz Congress, Hannover, 18-23 iulie 2016.
 Leibniz et Kant sur le temps: l`idealisme conditionnel,  conferință invitată, Praga, 9-10 nov 2018
Leibniz et l`age de l`esprit,  conferință invitată, Sorbona, 6 febr 2019.
Mind and consciousness in Searle, colocviul internațional PHEADE 2019, Universitatea din Suceava, 17-18 octombrie 2019.
Men and robots in Asimov, colocviul internațional EPHES 2019, Universitatea din Suceava, 17-18 octombrie 2019. Adrian Niță, Goodness and happiness in the best of all possible worlds, International conference ,,The European Human Rights Culture. The Right to Happiness”, 8th edition, 9-10 april 2021.
Cercetarea filosofică în era digitală, colocviu internațional ,,Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale”, 15 aprilie 2022, USM Chisinău.
Transparency – norm or desideratum?, simpozion internațional VESA 2022, Universitatea Transilvania Brasov, 5-7 mai 2022.
Man as a spirit, IVR World Congress. Justice, Community and Freedom, 3-8 July 2022, SW 25 Leibniz on law and politics, 8 iulie 2022.
How can someone Aristotelian and Newtonian be? Some considerations on paradigm, International conference ,,On the Objectivity of Scientific Knowledge. Models and Theoretical Representations of Structure and Prograss in Science. Thomas Huhn`s Legacy”, 29 sept – 3 oct. 2022
Omul ca spirit la Leibniz – o interpretare actuală, Academia de Stiinte a Moldovei, 9 decembrie 2022.            

12. Comunicări prezentate la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice naționale
Despre ,,Logos" în dialogul Parmenide, sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, Bucureşti, 15-16 iunie 1993.
Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz, sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, Bucureşti, 9-11 noiembrie 1994.
Leibniz - cum este cu putinţă continuitatea fenomenelor? simpozionul ,,Leibniz-Descartes", Cluj-Napoca, 13 decembrie 1996.
Existenţă şi cuantificare, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 5 mai 1997.
Existenţa ca predicat, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 5-10 iulie 1997. Timp sacru şi eternitate, simpozionul ,,Sacrul“, Timişoara, 16-18 aprilie 1998.
Filosofii ale puterii, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno- Americane, 12 mai 1998.
Argumentul ontologic şi argumentul cosmologic, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 6-12 iulie 1998.
Mecanismele puterii, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 5 mai 1999.
Structura topologică a timpului, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 21-25 iulie 1999.
Cauzalitatea mentală, sesiunea de comunicări a CRIFST, Academia Română, 13 octombrie 1999.
Despre identitatea personală, simpozionul ,,Persoana şi singurătatea îngerului“, saloanele ,,Liviu Rebreanu“, Bistriţa, 20 noiembrie 1999.
Teoria statului minimal, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, mai 2000.
Argumentul ontologic revizitat, simpozionul de filosofie din cadrul Saloanelor ,,Liviu Rebreanu“ de la Bistriţa, 18 noiembrie 2000.
O nouă privire asupra argumentului ontologic, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, 10 decembrie 2000.
Teoria supremaţiei dreptului la Fr. Hayek, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 4 mai 2001.
Trigemenea lui Brâncuşi, simpozionul ,,Brâncuşi, artist-filosof“, Institutul de filosofie, 28 septembrie 2001.
Teoria naturalistă a conştiinţei, sesiunea de comunicări a Institutului de Filosofie, aprilie 2003. Problema libertăţii la Merleau-Ponty, Societatea Română de Fenomenologie, 1 iunie 2004.
Timp şi imaginaţie, simpozionul Kant – 2004, Academia Română, 11-12 iunie 2004. Intenţionalitate  şi  obiecte  nonexistente, simpozionul ,,Problema intenţionalităţii: istorie şi perspective", Societatea Română de Fenomenologie, 21-22 septembrie 2004.
Teoria obiectului inexistent la Meinong, simpozionul ,,Filosofia austriacă : origini, specific, reprezentanţi", Facultatea de Filosofie şi Institutul de Filosofie, 23-24 septembrie 2004.
Consideraţii despre existenţa obiectelor nonexistente, simpozionul CRIFST, Academia Română, 14-15 octombrie 2004.
Despre posibilitatea călătoriei în timp, simpozionul ,,Natura timpului’’, Universitatea ,,Lucian Blaga’’ Sibiu, 20 mai 2005. Individuaţia  la  Blaga, simpozionul ,,110 ani de la naşterea lui Lucian Blaga. Confluenţe culturale în perspectivă filosofică, Academia Română, 15-16 septembrie 2005.
Structura timpului la Merleau-Ponty, Societatea Română de Fenomenologie, Bucureşti, 19-21 septembrie 2005.
Identitatea personală şi continuitatea spaţio-temporală, simpozionul ,,Identitate şi individuaţie“, ULB, 13 mai 2006.
Noi reflecţii despre argumentul ontologic la Leibniz şi Kant, simpozionul ,,Argumentul ontologic”, Sibiu, 20 mai 2007.
Conceptul de lume la Merleau-Ponty, simpozionul ,,Modernism şi posmodernism în filosofie”, Craiova, 16 noiembrie 2007.
Instanţele fiinţei la Noica, simpozionul ,,Gândirea lui Noica astăzi”, Societatea Română de Filosofie, 24-25 aprilie 2009.
Individual-general în metafizica lui Noica, simpozionul internaţional ,,Filosofie şi logică la Noica”, 30 octombrie 2009, Craiova.
Raportul individual – general la Mircea Florian, Simpozion național ,,Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucția datului la ideea recesivității”, 19-20 martie 2010.
Între modernitate și romantism: Noica despre individual, simpozionul național Constantin Noica, ed V, ,,Cum e cu putință ceva nou”, 24-25 mai 2013, Timișoara.
Devenința în calitate de concept deschis, Simpozion național Constantin Noica, ediția a VI-a, ,,Concepte deschise”, Craiova, 23-24 mai 2014.
Specificul  și  natura  metafizicii  monadologice,  colocviul  ,,Unitate  în  diversitate. Monadologia la 300 de ani”, București, 26-27 sept 2014.
Libertate și demnitate la Leibniz, simpozion internațional, Craiova, 6 octombrie 2014
Formă și materie în tematica suflet-corp. Leibniz între Aristotel și Toma de Aquino, Societatea Internațională Toma de Aquino, 15-16 aprilie 2016.
Filosofia și etica cercetării, Colocviul internațional Diaspora în cercetare și învățământ, Universitatea din Timișoara, 25-28 aprilie 2016.
Rațiune și corporalitate, colocviul ,,Rațiune, adevăr, fericire”, organizat de Societatea Leibniz din România, Societatea Română de Filosofie, Facultatea de Filosofie, 14-15 octombrie 2016.
Conceptul de posibilitate în forma leibniziană a argumentului ontologic, colocviul ,,Rațiune și credință”, organizat de Societatea Leibniz din România, Societatea Română de Filosofie, Facultatea de Filosofie, 20 aprilie 2018.
Relația de putere în cuplu la Conferința ,,Pentru un nou inceput”, Solwodi, 6 martie 2019
Leibniz și modernitatea europeană, colocviul ,,Leibniz, Descartes și modernitatea europeană”, Societatea Leibniz din România, Societatea Română de Filosofie, Facultatea de Filosofie, 12 aprilie 2019.
Optimism și irenism. Leibniz și Europa secolului XXI, simpozionul ,,Modernitate și spirit european în gândirea lui Leibniz”, Universitatea Dimitrie Cantemir, 18 noiembrie 2020.
Științele spiritului în perioada Covid, simpozionul ,,Criza Covid și filosofia. Perspective de adaptare la schimbare”, Universitatea din Craiova, 19 noiembrie 2020.
Înțelegere și empatie: Leibniz în epoca spiritului, simpozionul ,,Leibniz și provocările lumii contemporane,” online, 16 aprilie 2021.
Cercetarea filosofică și etica cercetării, la simpozionul Alma Mater Sucevensis, 4-5 martie 2022 Rațiune și spirit în metafizica leibniziană, simpozionul ,,Leibniz și provocările civilizației contemporane”, 8 aprilie 2022.

12 A Varia
Participare la conferința ,,Pentru un viitor sustanabil”, organizată de Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, București, Palatul Victoria, 14 nov. 2017.
Participare la conferința internațională ,,Viitorul Europei este viitorul României. Primul pas spre Sibiu 2019”, Timișoara, 25 nov. 2017
,,Strategia națională pentru dezvoltare durabilă în domeniul educației și cercetării”, seminarul regional București-Ilfov, Pentru un viitor sustenabil, Guvernul României, DDD, 13 martie 2018
Am vorbit la Conferința Națională ,,Educația fără discriminare – soluția durabilă pentru egalitate de șanse și de gen în societatea românească”, 8 mai 2018, Parlamentul României.

13. Articole în reviste de cultură:
Contemporanul, Observator cultural, Timpul, Saeculum, aLtitudini, Cuvântul, Cultura, Euphorion, 22, Ramuri, Zona literară, Vatra, Luceafărul de dimineață, Adevărul, Steaua, Avalon, La Mongolu etc  

14. Recenzii (selecţie):
Ion Dur, Noica - între dandysm și mitul școlii, Eminescu, 1994, în Revista de filosofie, nr 5, 1994, pp. 526-528.
Kant, Antropologia din perspectivă pragmatică, Observator cultural, nr 108, 19-25 martie 2002, pp. 26-27.
J. Guitton, Igor şi Grişka Bogdanov, Dumnezeu şi ştiinţa, Observator cultural, nr. 114, 30 aprilie-6 mai 2002.
V. Protopopescu, Dincolo de seninătate, Revista de filosofie, 1-2, 2003, pp. 272-274. Leibniz, Primae veritates, Observator cultural, nr. 178, 22-28 iulie 2003, p. 29.
Anton Hügli, Poul Lübcke (coord.), Filosofia în secolul XX, Observator cultural, nr. 181, 12-18 august 2003.  

15. Referinţe critice și recenzii făcute cărților mele:  
Florin Grigoraş, Leibniz, Universul cărţii, anul IX, nr. 2 (98), februarie 1999, p. 3. 2.
Costică Brădăţan, ,,Opera dezvăluie ideile autorului şi-l învăluie pe autor“ , Adevărul literar şi artistic, anul VIII, nr. 473, 22 iunie 1999, p. 6.
Ioan N. Roşca, Filosofie modernă, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1999, p. 199.
Mircea Itu, Itinerarii indiene, Braşov, Orientul latin, 1999, p. 349-350.
Sergiu Bălan, Leibniz, Revista de filosofie, tomul XLVII, nr. 3-4, 2000, pp. 409-410.
Marian Panait, O provocare, Observator cultural, nr. 114, 30 aprilie - 6 mai 2002, p. 14.
Dorin Liviu-Bîtfoi, O premieră editorială, România literară, anul XXXV, nr. 18, 8-14 mai 2002, p. 5.
Florian Roatis, Dialog, Observator cultural, nr. 122, 25 iunie-1 iulie 2002.
Al. Boboc, Leibniz, Primae veritates, Bucureşti, Paideia, 2002, p. 259.
Cristina Ciucu, Leibniz. Scrieri filosofice, Observator cultural, nr. 132, 3 -9 sept. 2002.
Mircea Itu, Itinerarii britanice, Braşov, Orientul latin, 2003, p. 64.
Al. Boboc, Leibniz, Noi eseuri asupra intelectului uman, Cluj, Grinta, 2003, pp. 460-461.
Bogdan Suceavă, Motivaţii ale plagiatului, Observator cultural, nr. 198, 9-15 decembrie 2003.
Dan Petrescu, Accente estivale, Ziua, 5 iulie 2005.
Adrian Michiduţă, Filosoful Mircea Florian, Cluj Grinta, 2003, p. 187.
Angela Botez, Un secol de filosofie românească, Bucureşti, Editura Academiei, 2005, pp. 352, 354, 355, 357, 360, 419, 422, 423, 442, 451, 484.
Victor Popescu, Timpul filosofilor. O lectură kantiană a lui Leibniz, Observator cultural, 40(297), 1-7 decembrie 2005, p. 14.
Sorin Lavric, Despre timp, împrună cu Leibniz şi Kant, România literară, nr. 3, 25-31 ianuarie 2006, p. 19.
Alexandru Petrescu, Idealismul condiţional leibnizian şi izvoarele teoretice ale criticismului kantian, Revista de filosofie, tom LIII, nr. 1-2, 2006
Alexandru Boboc, Leibniz şi conceptul modern al idealismului, Revista de filosofie, tom LIII, nr. 1-2, 2006.
Robert Lazu, Două studii filosofice, Adevărul literar şi artistic, 18 martie 2006.
Ion Dur, Înapoi la Kant şi Leibniz, Saeculum, serie nouă, anul V(VII), nr. 1-2(21-22), 2006, pp. 205-206.
Dragoş Andrei Giulea, Travaliile analizei academice, Cultura, 26 iulie 2007.
Laurenţiu Vlădoiu, în Revista de filosofie, nr. 5-6, 2007, pp.  759-761.
Alexandru Boboc, Buchbesprechung in Kant-Studien, 99 Jahrgang, Heft 1, 2008, pp. 126-127.
Virgil Nemoianu, Book review in The Review of Metaphysics, vol 61, nr. 3, martie 2008, pp. 646-647.
Ionuţ Răduică, Cînd adverbele prind viaţă, Mozaicul, serie nouă, anul XII, nr. 10 (132), octombrie 2009, p. 10.
Viorel Cernica, Schiţa unei istorii a filosofiei prin deconstrucţia conceptului existenţei, Revista de filosofie, vol. LVI, nr. 1-2, 2010, pp. 241-246.
Titus Lates, O carte pentru (ne)liniştea noastră, Revista de filosofie, vol. LVI, nr. 1-2, 2010, pp. 247-249.
Delia-Ana Serbescu, Review of ADRIAN NITA, La métaphysique du temps chez Leibniz et Kant, Paris, L’Harmattan, 2008, în Revue roumaine de philosophie, tome 54, nr. 1, 2010, pp. 153-159.
Michael Futch, review of Adrian Nita, La metaphysique du temps chez Leibniz et Kant, in The Leibniz Review, vol. 21, 2011, pp. 171-174.
Cornelia-Adriana Simescu, Individualitate şi romantism la Noica, Ramuri, nr. 3, martie 2011.
Bogdan Drapac, Review of Adrian Niţă, Noica: o filosofie a individualităţii (Noica: a Philosophy of Individuality), Bucureşti, Paidea, 2009, în Revue roumaine de philosophie, tome 55 nr. 1, 2011 pp. 271-274.
Ionuţ Răduică, Polemicele unui deceniu, Ramuri, nr. 3, martie 2012
Ovidiu Pecican, Filosofie înseamnă polemică, Timpul, anul XII, nr. 158, nr. 5, mai 2012, p. 2.
Alin Negomireanu, recenzie la Polemice, Revista de filosofie, nr. 5, sept-oct 2012.
Ionut Raduică, Gassendi, Despre atomi și libertate, Analele Univ Craiova. Seria Filosofie, vol. 49, nr 1, 2022, pp. 197-199.