VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

coin_athena_tr.png
S.I.F.R.

sifr-logo.jpg
LEGĂTURI

ar_hp21.png

EAR_logo.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
Dr. Rodica Croitoru, CS I

pdf_ico.png Curriculum vitaerodica_croitoru.jpg

LISTA DE LUCRĂRI

Volume
1. Artă şi societate. Culegere de studii, sinteze, traduceri. Editor Rodica Croitoru, Bucureşti, C.I.D.S.P., 1972, 329p.
2. Im. Kant. Critica facultăţii de judecare. Note şi comentarii, indici de concepte şi autori, bibliografie selectivă de Rodica Croitoru, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 440-570.
3. Rodica Croitoru, Judecata între estetic şi metafizic. Relaţia propedeutic-metafizică a Criticii facultăţii de judecare cu sistemul Criticilor. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, 140 p. abstracte în limbile engleză şi germană. Recenzie  de Marcel Petrişor, Revista de Filosofie, nr. 1, 1984, p. 89-90.
4. Im. Kant. Scrieri moral-politice (Metafizica moravurilor, Spre pacea eternă, Tratat asupra apropiatei instaurări a păcii eterne în filosofie, Despre optimism). Traducere, Studiu asupra traducerii, Studii introductive, note, bibliografie selectivă, indice de autori, indice de concepte german-român, român-german de Rodica Croitoru, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991, 494 p.
5. Kant and the Transcendental Problem. International Symposium of the Romanian Kant Society. Edited by Rodica Croitoru, Bucharest, Faculty of Philosophy, 1991, 213p.
6. Critic and Doctrinal in Kant. The Third International Symposium of the Romanian Kant Society. Edited by Rodica Croitoru, Bucharest, Faculty of Philosophy, 1992, 133p.
7. Jakob Böhme. Aurora sau răsăritul care se întrezăreşte. Traducere revăzută, Studiu introductiv, note, bibliografie selectivă, indici de termeni de Rodica Croitoru, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1993, 442p.
8. Religion and Philosophy (200 years from the Appearance of Kant’s Religion in the Bounds of Mere Reason). The Fourth International Symposium of the Romanian Kant Society. Edited by Rodica Croitoru, Bucharest, Revue Roumaine de Philosophie, 38, nos. 1-2, 1994, 221p.
9. The Critical Philosophy and the Function of Cognition. Proceedings of the Fifth International Symposium of the Romanian Kant Society. Edited by Rodica Croitoru, Bucharest, Editura Diogene, 1995, 236p.
10. Rodica Croitoru, De la metafizica luminii la metafizica moravurilor (Jakob Böhme şi Immanuel Kant), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1996, 220p., abstract în limba engleză. Recenzii: Mihai Vasile, Revista de Filosofie, nr. 2, 1997; Teodor Vidam, Tribuna, nr. 23, 1 iunie 1997.
11. Im. Kant. Metafizica moravurilor. Ediţia a doua revăzută şi adăugită, Traducere, Studiu introductiv, note, bibliografie selectivă, indice de autori. Indice de concepte german-român de Rodica Croitoru,  Oradea, Antaios, 1999, 355p. Ediţia a treia revizuită şi adăugită, Bucureşti, Antet, 2013, 425p.
12. Im. Kant. Antropologia din perspectivă pragmatică. Traducere, Studiu introductiv, note, bibliografie selectivă, index de concepte german-român, index tematic de Rodica Croitoru, Oradea, Antaios, 2001, 327p. Ediţia a doua revizuită şi adăugită, Bucureşti, Antet, 2013, 209 p.
13. Im. Kant. Visurile unui vizionar interpretate pin visurile metafizicii. Lui Sömmerring, Despre organul sufletului. Scrisoare profesorului Hufeland, C.-V.Hufeland, Despre imperiul sufletului asupra sentimentelor maladive stăpânite prin simpla voinţă. Traducere, notă asupra ediţiei, studiu introductiv, studiu asupra traducerii, note, bibliografie selectivă, index de concepte german-român, index tematic de Rodica Croitoru, Editura IRI, Bucureşti, 2003, 166 p. Ediţia a doua revizuită şi adăugită, Bucureşti, Antet, 2013, 127 p.
14. A.D. Xenopol. Principiile fundamentale ale istoriei. Traducere din limba franceză, Studiu introductiv şi bibliografie selectivă de Rodica Croitoru, Edit. Albatros, Bucureşti, 2003, 480 p
15. Evanghelos Moutsopoulos. Muzica în opera lui Platon, Traducere şi Studiu introductiv de Rodica Croitoru, Edit. Omonia, Bucureşti, 2006, 476p.
16. Rodica Croitoru, Datorii morale şi datorii religioase în limitele kantiene ale raţiunii. Abstract în limba engleză, Edit. All, Bucureşti, 2006, 176 p. Emisiune radiofonică, 29 decembrie 2007, „România cultural”, Mihai C.Ionescu, realizator Silvia Blendea. Recenzie de Dukas Kapantais, în Kant-Studien, 99, nr. 1, 2008, p. 127-128 şi Diotima, nr. 39, 2008, p. 173-174.
17. Imm. Kant. Opere, Religia doar în limitele raţiunii, Traducere, Studiu introductiv, Studiu asupra traducerii, Note, Bibliografie selectivă, Index de concepte german-român, Index de concepte de Rodica Croitoru, Bucureşti, Edit. BIC ALL, 2007, 368 p. Recenzie: E. Moursopoulos, În: Diotima, 38, 2007, p. 207-208. Emisiune radiofonică, 29 decembrie 2007, „România cultural”, Mihai C. Ionescu, realizator Silvia Blendea.
18. Imm. Kant. Opere, Critica facultăţii de judecare. Prima Introducere la Critica facultăţii de judecare, Traducere, Studiu Introductiv, Studiu asupra traducerii, Note, Bibliografie selectivă, Index de concepte german-român, Index de concepte de Rodica Croitoru, Bucureşti, Edit. BIC ALL, 2007, 552 p. Recenzie: E. Moutsopoulos, În: Diotima, 38, New Trends in Philosophy, 2007, p. 209.
19. Imm. Kant. Opere. Observaţii asupra sentimentului de frumos şi sublim. Note la Observaţii asupra sentimentului de frumos şi sublim. Traduceri, Studii introductive, Studii asupra traducerii, Bibliografie selectivă, Note, Index de concepte german-român, index de termeni de Rodica Croitoru, Bucureşti, Edit. BIC ALL, 2008, 300 p. Recenzie: E. Moutsopoulos, În: Diotima, 40, 2012, p. 232-234.
20. Imm. Kant, Opere, Spre pacea eternă. Un proiect filosofic, Înştiinţare asupra încheierii apropiate a unui tratat în vederea păcii eterne în filosofie. Încercare asupra unor consideraţii privind optimismul, Ediţia a doua revăzută şi adăugită, Traducere, Studiu introductiv, Studiu asupra traducerii, Note, Bibliografie selectivă Index de concepte de Rodica Croitoru, Bucureşti, Edit. BIC ALL, 2008, 207 p. E. Moutsopoulos, „Kant toujours actuel”, În: Philosophia, 39, 2009, p. 365 (recenzie).
21. Rodica Croitoru, Fericire şi lege morală la Kant, Bucureşti, Edit. BIC ALL, 2008, 190 p. Recenzie: E. Moutsopoulos, „New Approaches to Kantian Morals”, În: Philosophia, 39, 2009, p. 367-368.
22. E. Moutsopoulos, Kairicitate şi libertate, traducere din limba franceză şi studiu introductiv de Rodica Croitoru, Bucureşti, Casa Editorială Floare Albastră, 2011, 190 p.
23. Imm. Kant, Opere. Întemeierea metafizicii moravurilor. Critica raţiunii practice, Traducere, Prefaţă, Studiu introductiv, Studiu asupra traducerii, Note, Bibliografie selectivă, Index de concepte german-român, Index de concepte român-german de Rodica Croitoru, Bucureşti, Edit. Antet, 2013, 264 p.
24. E. Moutsopoulos, Formă şi subiectivitate în estetica lui Kant, Traducere şi Studiu introductiv de Rodica Croitoru 

Studii

1. Rodica Croitoru, „Câteva sugestii şi observaţii (Pe marginea Dicţionarului de estetică generală)”. Revista de Filosofie, nr. 4, 1973, p. 433.
2. Rodica Croitoru, „Locul esteticii în sistemul  filosofic al lui Kant şi al lui Hegel”. Analele Universităţii Bucureşti. Estetică, 22, 1973, p. 117-126.
3. Rodica Croitoru, „Reflecţii asupra artei şi a viitorului său”. Revista de Istorie şi Teorie Literară, nr. 1, 1975, p. 85-92.
4. Rodica Croitoru, „Perspective şi controverse în estetică”. Ştiinţele Sociale şi Politice peste hotare. Direcţii. Tendinţe, nr. 3, 1983, p. 31-36.
5. Rodica Croitoru, „Reflecţii asupra limbajului filosofic al lui Eminescu (Pe marginea traducerii sale din Critica raţiunii pure)”, Revista de Filosofie, nr. 1, 1990, p. 12-22. Autoreferat în Kant-Studien, 84, nr. 4, 1993, p. 474.
6. Rodica Croitoru, „De ce sublimul nu necesită o deducţie”. În: Bicentenarul Criticii facultăţii de judecare. Studii. Timişoara, Tipografia Universităţii, Editor Viorel Colţescu, 1990, p. 65-73.
7. Rodica Croitoru, „Intuiţie sensibilă şi intuiţie intelectuală la Kant şi Böhme“. Revista de Filosofie, nr. 2, 1990, p. 178-182.
8. Rodica Croitoru, „Sensible Intuition and Intellectual Intuition in Kant and Böhme (Anschauung versus Begreiflichkeit)“. În: Akten des Siebenten Internationalen Kant-Kongresses, Kurfürstliches Schloß zu Mainz, 1990, Herausgegeben von Gerhard Funke, Bouvier Verlag, Bonn, 1991, p. 3-9.  
9. Rodica Croitoru, „A Cognitive-Architectonic View on the Transcendental Object”. În: Kant and the Transcendental Problem, International Symposium of the Romanian Kant Society, Edited by Rodica Croitoru, Faculty of Philosophy, Bucharest, 1991, p. 89-94.
10. Rodica Croitoru, „Câteva sinteze culturale în opera lui Tudor Vianu”. Revista de Filosofie, nr. 4, 1992, p. 252-258.
11. Rodica Croitoru, „Critic and Doctrinal in Kant’s Ethics: The Moral Purpose”. În: Critic and Doctrinal in Kant. Edited by Rodica Croitoru, The Third International Symposium of the Romanian Kant Society, Faculty of Philosophy, Bucharest, 1992, p. 85-92.
12. Rodica Croitoru, „Critic and Doctrinal in Kant’s Ethics”. Revue Roumaine de Philosophie, nos. 3-4, 1993, p.   401-405.
13. Rodica Croitoru, „Zascho vizvischenoto y Kant ne se nujdae ot deduktsia?” Philosophia (Sofia), 3, no. 2, 1994, p. 45-50.
14. Rodica Croitoru, „Practical Reason and Moral Self-Consciousness”. Revue Roumaine de Philosophie, 38, nos. 1-2, 1994, p. 115-120.
15. Rodica Croitoru, „Prototype Understanding, System and Teleological Reasoning”. Revue Roumaine de Philosophie, 38, nos. 1-2, 1994, p. 59-65.
16. Rodica Croitoru, „Satisfacţiile conştiinţei de sine de la Kant la Hegel”. Revista de Filosofie, nr. 2, 1994, p. 227-230.
17. Rodica Croitoru, „Kant and the Totalitarianism from the Point of View of the Groundwork of the Metaphysics of Morals. În: Proceedings of the Eighth International Kant Congress, Memphis, 1995, Vol. II, Part 2, Edited by Hoke Robinson, Marquette University Press, Milwaukee, 1995, p. 813-820.
18. Rodica Croitoru, „Mihai Eminescu, teoretician al artei şi literaturii”. Revista de Filosofie, 42, nr. 1-2, 1995, p. 561-566.
19. Rodica Croitoru, „The Representation of the Moral Law in the Groundwork of the Metaphysics of Morals. În: The Critical Philosophy and the Function of Cognition, Edited by Rodica Croitoru, The Fifth International Symposium of the Romanian Kant Society, Diogene, Bucharest, 1995, p. 79-92.
20. Rodica Croitoru, „Normativitatea eticii la Hermann Cohen”. Revista de Filosofie, 43, nr. 1-2, 1996, p. 37-42.
21. Rodica Croitoru, „Interpretări kantiene americane recente”. Revista de Filosofie, 44, nr. 1-2, 1997, p. 173-178.
22. Rodica Croitoru, „Metafizica de la Sf. Toma la Hegel”. Revista de Filosofie, 44, nr. 5-6, 1997, p. 487-491.
23. Rodica Croitoru, „Timp şi fiinţă”. Revista de Filosofie, 44, nr. 3, 1997, p. 329-333.
24. Rodica Croitoru, „Filosofia mentalului în perioada modernă”. Revista de Filosofie, 45, nr. 1, 1998, p. 277-281.
25. Rodica Croitoru, „Interpretarea legii morale kantiene de către Wilhelm Windelband”. Revista de Filosofie, 45, nr. 2, 1998, p. 551-557.
26. Rodica Croitoru, „Subiectivitatea «neimportantă» a kantianismului”, În: Revista de Filozofie, 45, nr. 6, 1998, p. 751-758.
27. Rodica Croitoru, „Teza reciprocităţii despre conceptul kantian de libertate”. Revista de Filosofie, 47, nr. 3-4, 2000, p. 325-334, abstract in English.
28. Rodica Croitoru, „What Could Transmit the Kantian Value to the Communist View on Value”. În: Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX.ten Internationalen Kant-Kongresses. Band 3. Herausgegeben von Volker Gerhard, Rolf-Peter Horstmann und Ralph Schumacher, Walter de Gruyter, Berlin, 2001, p. 166-171.
29. Rodica Croitoru, „Freedom and Responsibility in Kant and Heidegger”. În: Freiheit und Verantwortung. Moral, Recht und Politik. Herausgegeben von Piotr W. Juhacz, Roman Kozlowski. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2002, p. 207-214.
30. Rodica Croitoru, „Normă şi valoare în neo-kantianismul Şcolii de la Heidelberg”. În: Studii de istoria filosofiei universale. XI, Editori: Alexandru Boboc şi N.I.Mariş, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, p. 340-357.
31. Rodica Croitoru, „Deducţia transcendentală şi argumentul transcendental în kantianismul teoretic şi practic contemporan (Henry E.Allison, Paul Guyer, Lewis White Beck)”. În: Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XII, coord. Al. Boboc, N. I. Mariş, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2004, p. 159-188.
32. Rodica Croitoru, „Libertate şi responsabilitate la Kant şi Heidegger”, În: Revista de Filozofie, 51, nr. 3-4, 2004, p. 437-442.
33. Rodica Croitoru, „ Le Ménon : un soutien virtuel de la Métaphysique des moeurs de Kant”. Φιλοσοφια, Athenai, 35, 2005, p. 189-195.
34. Rodica Croitoru, „L’attraction et la répulsion de la Révolution Française dans «Vers la paix perpétuelle»”: În: Kant et la France – Kant und Frankreich, Jean Ferrari, Margit Ruffing, Robert Theis, Mathias Vollet (éds.), Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag, 2005, p. 207-212.
35. Rodica Croitoru, „La rencontre de Kant avec Swedenborg”, În: Les Sources de la philosophie kantienne au XVIIe  et XVIIIe siècles. Sous la direction de Robert Theis et Lukas K. Sosoe, Paris, Librairie Philosophique J.Vrin, 2005, p. 187-192.
36. Rodica Croitoru, „La dualité de l’âme dans le Timée. În: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, Athenai, 36, 2006, p. 154-170.
37. Rodica Croitoru, „Fenomenologia conştiinţei morale la Vladimir Jankélévitch”. În: Studii de istorie a filosofiei universale, XIV, eds., Al. Boboc şi N.I.Mariş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 148-157.
38. Rodica Croitoru, „The Passion: Reason or Desire?”. În: Trafic Ranking, Internet, 2006, şi: Diotima, 40, 2012, p. 49-59.
39. Rodica Croitoru, „Traian Brăileanu – un profil filosofic şi biobibliografic”, În: Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, Coord. V. Cernica, M. Mamulea, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2007, p. 553-547.
40. Rodica Croitoru, „An Outlook on the History of Philosophy in the XXIth Century, În: Perspectives of Philosophy in the 21th Century, Proceedings of the Second Annual Conference of the International Academy of Philosophy, Athens, November 24-26, 2006, Athens, 2007, p. 170-174.
41. Rodica Croitoru, „Le revirement de la sensibilité dans la Métaphysique des mœurs de Kant”. Diotima, 40, 2012, p. 215-230.
42. Rodica Croitoru, „Fenomenologia valorilor la Raymond Polin”, În: Studii de istoria filosofiei universale, vol. XVI, eds. Al. Boboc şi N.I.Maris, Bucureşti, Edit. Acad. R.S.România, 2008, p. 174-188.
43. Rodica Croitoru, „Formal and Teleological Value in Kantian Ethics”, În: Philosophia, 39, 2009, p. 261-278.
44. Rodica Croitoru, „À la recherche du beau en tant que symbole de la moralité dans les Réflexions sur les Observations sur le sentiment du beau et du sublime. În: Les Années 1747-1781. Kant avant la « Critique de la raison pure », ed. Luc Langlois, Paris, Éditions Philosophiques J. Vrin, 2009, p. 217-224.
45. Rodica Croitoru, „Despre ideea kantiană de « tehnică a naturii » în interpretarea lui Constantin Noica“, În : Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V,  Centenar Constantin Noica (1909-2009), ed. Mona Mamulea, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2009, p. 457-462.
46. Rodica Croitoru, „Raţionamentul teleologic kantian şi mediul planetar”, În: Studii de istorie a filosofiei universale, XVII, coord., Al. Boboc şi N.I.Mariş, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2009, p. 127-133.
47. Rodica Croitoru, „Raţionamentul teleologic kantian şi mediul planetar”, În: Studii de istoria filosofiei universale, XVIII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 127-133.
48. Rodica Croitoru, „Categoriile kantiene ale libertăţii”, În: Studii de teoria categoriilor, II, Coord. Al. Surdu şi Sergiu Bălan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2010, p. 115-124.
49. Rodica Croitoru, „The Revaluation of the Kantian Paradigm of the «Kingdom of Ends»”, In: News and Views, 2, n. 2, 2010, 16-23.
50. Rodica Croitoru, „Le moment du devenir dans le couple humain kantien”, În: L’Universel et le devenir humain, Actes du XXXe Congrès International de l’ASPLF, 28 Août-1 Sept., eds. Ali Chenoufi, Taoufik Cherif, Salah Mosbah, Tunis, 2010, p. 261-266.
51. Rodica Croitoru, „The Choice of the Supreme Good and the Necessity of Assuming a Wise Author of the World”, În: Ordre et Liberté: L’Univers cosmique et humain, Actes du XIXe Congrès „Cosmos et Philosophie”, Athènes, 5-7 Octobre 2010, IPR, Athènes, 2011, p. 178-183.
52. Rodica Croitoru, „La science du «ciel étoilé» et la morale du «moi invisible», În: Kant et les sciences. Un dialogue philosophique avec la pluralité des savoirs, Sous la direction de Sophie Grapotte, Mai Lequan et Margit Ruffing, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2011, p. 369-374.
53. Rodica Croitoru, „Devenirea cuplului uman kantian prin triada categorială: adevăr, frumos, bine”, În: Studii de teoria categoriilor, vol. III, Coord. AL. Surdu, S. Bălan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2011, p. 79-85.
54. Rodica Croitoru, „Armonia facultăţilor subintelectuale ale sufletului în proiectul antropologic kantian”, În: Studii de istorie a filosofiei universale, XIX, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2011, p. 124-132.
55. Rodica Croitoru, „Alegerea binelui suveran şi necesitatea supoziţiei unui autor înţelept al lumii”, În: Datoria. Perspectivă multidisciplinară, coord. Ana Bazac, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 27-32.
56. Rodica Croitoru, „Cadrul necesar al categoriilor libertăţii”, În: Studii de teoria categoriilor, vol. IV, Coord. Al. Surdu, S. Bălan, M. Popa, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2012, p. 57-67.
57. Rodica Croitoru, „Armonia lumii prin frumos”, În: Studii de istorie a filosofiei universale, XX, Coor. Al. Boboc, C. Baciu, S. Bălan, I. Tănăsescu, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2012, p. 119-128.
58. Rodica Croitoru, „Holy Grace or Moral Behaviour ?”, În: Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy, vol. 45, 2008, Seoul, p. 95-100.
59. Rodica Croitoru, „Activismul formal al Criticii raţiunii practice”, În: Cercetări filosofico-psihologice, 4, nr. 2, 2012, p. 142-145.

Recenzii
1. Rodica Croitoru: Alain Besançon. „Către o istorie psihanalitică”. Revista de referate şi recenzii. Filosofie, Logică, Sociologie, Psihologie, nr. 6, 1969, p. 892-898.
2. Rodica Croitoru: Pierre Boudot. „Nietzsche şi tărâmul libertăţii”. Revista de referate şi recenzii. Filosofie-Logică, nr. 3, 1971, p. 367-375.
3. Rodica Croitoru: Wladislaw Tatarkiewicz. „Ce este arta?” Revista de referate şi recenzii. Filosofie-Logică, nr. 6, 1971, p. 711-719.
4. Rodica Croitoru: Noémi Blumenkranz-Onimus. „Spirala, temă lirică în arta modernă”. Revista de referate şi recenzii. Filosofie-Logică, nr. 3, 1972, p. 457-463.
5. Rodica Croitoru: Monroe C. Beardsley. „Cum este posibilă critica?” Revista de referate, recenzii şi sinteze. Filosofie-Logică, nr. 5, 1972, p. 715-724.
6. Rodica Croitoru: Thomas Straus. „Arta şi funcţia sa anticipatoare. Idealul şi realul în lumina critică a unei jumătăţi de secol”. În: Artă şi societate. Ed. Rodica Croitoru, C.I.D.S.P., Bucureşti, 1972, p. 127-131.
7. Rodica Croitoru: Wladislaw Tatarkiewicz. „Măreţia şi decăderea ideii de frumos”. Revista de referate, recenzii şi sinteze. Filosofie-Logică, nr. 2, 1973, p. 239-244.
8. Rodica Croitoru: H.-G- Gadamer. „Posibilitatea unei etici filosofice” (traducere). Revista de referate, recenzii şi sinteze. Filosofie-Logică, nr. 1, 1974, p. 74-93.
9. Rodica Croitoru: William A. Galston. „Kant şi problema istoriei”. Cartea Social-Politică. Note de lectură la lucrări apărute peste hotare, nr. 1, 1976, p. 65-71.
10. Rodica Croitoru: Roger Garaudy. „Occidentul nu este un accident”. Cartea Social-Politică. Note de lectură la lucrări apărute peste hotare, nr. 2, 1976, p. 37-45.
11. Rodica Croitoru: N. J. Findlay. „Hermeneutica lucrului în sine”. Ştiinţele Sociale şi Politice peste hotare. Direcţii. Tendinţe,  nr. 3, 1982, p. 35-40.
12. Rodica Croitoru, „Al VI-lea Congres Internaţional Kant, Penn State, 8-12 septembrie 1985”. Ştiinţele Sociale şi Politice peste hotare. Direcţii. Tendinţe, nr. 1, 1986, p. 91-97.
13. Rodica Croitoru, „A 43-a  Întrunire Anuală a Societăţii Americane de Estetică, Louisville, octombrie 1985”. Ştiinţele Sociale şi Politice peste hotare. Direcţii. Tendinţe, nr. 1, 1986, p. 98-103.
14. Rodica Croitoru: Gordon Treash. „Visurile lui Kant şi Critica” (traducere). Revista de Filosofie, nr. 2, 1990, p. 165-173.
15. Rodica Croitoru: Muhammed Yasin Uraibi. „Lucrul în sine la Kant şi Al-Ghazali” (traducere). Revista de Filosofie, nr. 2, 1990, p. 174-177.
16. Rodica Croitoru: „Al VII-lea Congres Internaţional Kant. Mainz, martie 1990”. Revista de Filosofie, nr. 2, 1990, p. 231- 236.
17. Rodica Croitoru, „Critica facultăţii de judecare (200 de ani de la apariţie)” Simpozionul Societăţii Kant din România, Timişoara, 16-17 noiembrie 1990, Revista de Filosofie, nr. 1, 1991.
18. Rodica Croitoru, „Responsabilitatea politică a intelectualilor”. Vieaţa nouă, nr. 4, 1992, p. 117-123.
19. Rodica Croitoru, „Critic şi doctrinal. Al III-lea Simpozion Internaţional al Societăţii Kant din România, Iaşi, septembrie 1990”. Vieaţa nouă, oct.-nov.-dec. 1992, p. 236-237.
20. Rodica Croitoru, „Conceptele raţiunii în epoca modernă. Congresul Internaţional Hegel, Stuttgart, 10-12 iunie 1993”. Revista de Filosofie, nr. 6, 1993, p. 615-617.
21. Rodica Croitoru, Religie şi filosofie. Al IV-lea Simpozion Internaţional al Societăţii Kant din România. Revista de Filosofie, 41, nr. 1, 1994, p. 93-96.
22. Rodica Croitoru: Evandro Agazzi. „Realismul naiv şi antirealismul naiv” (traducere). În: Realism şi relativism în filosofia ştiinţei contemporane. Editor Angela Botez, Editura D.A.R., Bucureşti, 1994, p. 22-37.
23. Rodica Croitoru, „Al VIII-lea Congres Internaţional Kant. Memphis, Tennessee, 1-5 martie 1995”. Revista de Filosofie, 42, nr. 5-6, 1995, p. 634-636.
24. Rodica Croitoru, „Filosofia critică şi funcţia cogniţiei. Al V-lea Simpozion Internaţional al Societăţii Kant din România, 19-21 septembrie 1995”. Revista de Filosofie, 42,  nr. 5-6, 1995, p. 636-637.
25. Rodica Croitoru, „Colocviul Internaţional Jakob Böhme şi idealismul german, Poitiers, 23-24 iunie 1995”. Revista de Filosofie, 43, nr. 1-2, 1996, p. 197-198.
26. Rodica Croitoru, „Colocviul Internaţional Principii epistemologice şi principii teologice în idealismul german, Poitiers, 25-27 aprilie 1996” Revista de Filosofie, nr. 3-4, 1996, p. 362-363.
27. Rodica Croitoru, „The Fifth International Symposium of the Romanian Kant Society. The Critical Philosophy and the Function of Cognition”. Kant-Studien, 87, nr. 2, 1996, p. 254-255.
28. Rodica Croitoru, „Kantian Review, vol 1,2,3, 1997, 1998, 1999. Edited by Howard Williams, University of Wales, Aberystwyth, Graham Bird, University of Manchester, North American Kant Society, Special Edition, University of Wales Press, Cardiff”. Revista de Filosofie, 47,  nr. 3-4, 2000, p. 399-406.
29. Rodica Croitoru, „Al IX-lea Congres Internaţional Kant. Berlin 2000. Immanuel Kant şi Iluminismul de la Berlin”. Revista de Filosofie, 47, nr. 3-4, 2000, p. 394-398.
30. Rodica Croitoru, „Libertate şi responsabilitate. Poznań, 27-29 noiembrie 2000”. Revista de Filosofie, 47, nr. 1-2, 2001, p. 134-135.
31. Rodica Croitoru, „Miklos Vetö, De Kant à Schelling. Les deux voies de l’idéalisme alémand. Vol. I, Grenoble, Jérôme Millon, 1998, 492p.”. Revista de Filosofie, 48, nr. 3-4, 2001, p. 444-448.
32. Rodica Croitoru, Al VI-lea Congres al Societăţii de Studii Kantiene de Limbă Franceză (Luxemburg, 25-28 septembrie 2003). Revista de Filosofie,  60, nr. 1-2, 2004, p. 281-283.
33. Rodica Croitoru, „Colocviul «Kant şi Franţa» (Dijon, Luxemburg, Mainz, 19-24 aprilie 2004)”. Revista de Filosofie, 60, nr. 1-2, 2004, p. 526-528.
34. Rodica Croitoru, „Al VI-lea Congres Internaţional de Filosofie Greacă de Limbă Franceză”. Revista de Filosofie, 51, nr. 5-6, 2004, p. 847-849.
35. Rodica Croitoru, „«PHILOSOPHIA», Anuarul Centrului de Cercetări de Filosofie Greacă, Atena, 34, 2004, 292 p.”. Revista de Filosofie, 51, nr. 5-6, 2004, p. 258-239.
36. Rodica Croitoru, „Cum poate fi masacrat cel mai important filosof clasic: Immanuel Kant”, În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 49, nr. 1-2, 2004, p. 251-253.
37. Rodica Croitoru, „Al X-lea Congres Internaţional Kant. São Paulo, 4-9 septembrie 2005”, Revista de Filosofie, 52 ,nr. 5-6, 2005, p. 1019-1023.
38. Rodica Croitoru, „Conferinţa Internaţională Energia – sursă a existenţei (Novi Sad, 21-23 sept. 2006). Revista de Filosofie, 53, nr. 5-6, 2006, p. 1248-1249.
39. Rodica Croitoru, „A doua Sesiune Anuală a Academiei Internaţionale de Filosofie:  Perspective ale filosofiei în secolul XXI (Atena, 24-26 nov. 2006), Revista de Filosofie, 53, nr. 5-6, 2006, p. 1246-1248.
40. Rodica Croitoru, „Diotima”, Revista de Filosofie, 53, nr. 5-6, 2006, p. 1255-1257.
41. Rodica Croitoru, „Al VIII-lea Congres al Societăţii de Studii Kantiene de Limbă Franceză «Kant înainte de Critica raţiunii pure»”, Revista de Filosofie, 55, nr. 1-2, 2008, p. 217-221.
42. Rodica Croitoru, „A 17a Conferinţă Anuală «Filosofie, ştiinţă, convingeri, finalitate»”, Revista de Filosofie, 55, nr. 1-2, 2008, p. 219-221.
43. Rodica Croitoru, „Al XXXII-lea Congres Internaţional al Societăţilor de Filosofie de Limbă Franceză (Carthagina), 30 aug.-2 sept. 2008”, Revista de Filosofie, 56, nr. 1, 2009.
44. Rodica Croitoru, „Al IX-lea Congres Internaţional al Societăţii de Studii Kantiene de Limbă Franceză, Kant, ştiinţa şi ştiinţele (Lyon, 8-12 septembrie 2009)”, Revista de Filosofie, 57, nr. 1-2, 2010, p. 289-292; Cercetări filosofico-psihologice, 2, nr. 2, 185-190.
45. Rodica Croitoru, „Al XXXIII-lea Congres Internaţional al Asociaţiilor de Filosofie de Limba Franceză. Acţiunea. Gândirea vieţii – activismul gândirii, Veneţia, august 2010”, Revista de Filosofie, 57, nr. 3-4, 2010, Cercetări filosofico-psihologice, 2, nr. 2, 2010, p. 159-162.
46. Rodica Croitoru: E. Moutsopoulos, „Kairicitate şi libertate”, traducere parţială şi prezentare de Rodica Croitoru, Cercetări filosofico-psihologice, II, nr. 2, 2010, p. 141-148. 
47. Rodica Croitoru: E. Moutsopoulos, „Fundamentele kairicităţii”, traducere şi prezentare de Rodica Croitoru, În: Cercetări filosofico-psihologice, 2, nr. 2, 2010, p. 141-148.
48. Rodica Croitoru: E. Moutsopoulos „Despre subiectivitatea funciară a judecăţii estetice”, prezentare şi traducere: Rodica Croitoru, Formă şi subiectivitate în estetica kantiană, Cercetări filosofico-psihologice, III, nr. 1, 2011, p. 157-173.
49. Rodica Croitoru, „Al XI-lea Congres Internaţional Kant, Kant şi filosofia în sens cosmopolit, Pisa, 22-26 mai 2010”, Revista de Filosofie, 58, nr.3-4, 2011, p. 451-456.
50. Rodica Croitoru, „Al X-lea Congres Internaţional al Societăţii de Studii Kantiene de Limbă Franceză: Kant, teologie şi religie (Luxemburg, 5-8 octombrie 2011, p. 133-136.
51. Rodica Croitoru, „La philosophie au sens cosmopolite”, Le XIe Congrès International Kant (Pise, 22-26 mai 2010), În: Philosophia (Athena), 42, 2012, p. 381-384.
52. Rodica Croitoru, „Al XXXIV-lea Congres al Asociaţiilor de Filosofie de Limba Franceză (Louvain-La-Neuve – Bruxelles, 21-25 august 2012)”, În: Cercetări filosofico-psihologice, 4, nr. 1, 2012, p. 95-99.
53. Rodica Croitoru, „E. Moutsopoulos, Valences de l’action, Académie d’Athènes, Centre de Recherches sur la Philosophie Grecque, 2012”, În: Cercetări filosofico-psihologice, 4, nr. 2, 2012, p. 149-153.