Dr. Sergiu Bălan, CS II

pdf_ico.png Curriculum vitae

LISTA DE LUCRĂRI

Articole publicate:
– O reconsiderare a triadei hegeliene în viziunea lui Al. Bogza, în „Revista de filosofie”, tom XLIV, nr. 1-2, 1997, pp. 53-62, ISSN 0034-8264.
– Al. Bogza despre modelul evoluţiei la Aug. Comte, în „Revista de filosofie, tom XLIV, nr. 3, 1997, pp. 223-234, ISSN 0034-8264.
– Al. Bogza despre modelul evoluţiei la Herbert Spencer, în „Revista de filosofie”, tom XLIV, nr. 5, 1997, pp. 557-568, ISSN 0034-8264.

– Al. Bogza, un mare anonim al filosofiei româneşti, în “Astra”, nr. 2, 1999, ISSN 1221-8286.
– Al. Bogza – Despre esenţa religioasă a muzicii, ediţie selectivă, în „Astra”, nr. 4, 1999, pp. 74-76, ISSN 1221-8286.
– Filosofie şi istorie în opera lui R.G. Collingwood, în „Revista de filosofie”, tom XLVIII, nr. 1-2, 2001, pp. 91-100, ISSN 0034-8264.Ideea de metafizică la R.G. Collingwood, în „Revista de Filosofie”, tom XLIX, nr 1-2, 2002, pp. 79-86, ISSN 0034-8264.   
– Alchimia şi conştiinţa contemporană în viziunea lui Petre Ţuţea, în „Gracious Light”, New York, nr. 2, aprilie-iunie 2002, pp. 13-19, ISSN 1086-2366.
– Problema istorismului în neo-hegelianismul italian, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie, nr. 4. 2002, pp. 67-75, ISSN 1454-9506.
    – R.G. Collingwood şi hermeneutica contemporană, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie”, nr. 5, 2003, pp. 101-106, ISSN 1454-9506.
    – Rolul istoriei filosofiei în contextul dialogului filosofic contemporan, în „Revista de filosofie contemporană”, nr. 2, 2003, pp. 81-86, ISSN 1583-5391.
    – Problematica ideologiei în filosofia contemporană, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie”, nr. 6, 2004, pp. 75-81, ISSN 1454-9506.
    – Argumentul limbajului privat la Wittgenstein, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie”, nr. 7, 2005, pp. 81-88, ISSN 1454-9506.
    – Conceptul de istorism şi criza istorismului, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie”, nr. 9, 2007, pp. 85-104, ISSN 1454-9506.
– Concepţia lui Gilbert Ryle cu privire la obiectul şi sarcina filosofiei, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de filosofie, nr. 10, 2008, pp. 223-234, ISSN 1454-9506.
– Raportul dintre filosofie, istorie şi celelalte forme ale experienţei în scrierile de tinereţe ale lui Collingwood, în „Revista de filosofie”, tom LVI, nr. 3-4, 2009, pp. 323-337, ISSN 0034-8264.
    – Darwinismul şi ştiinţele sociale contemporane: sociobiologia, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de filosofie, nr. 11, 2009, pp. 7-14, ISSN 1454-9506.
    – Viaţa religioasă şi comportamentul economic, în „Cogito. Revistă de cercetare ştiinţifică multidisciplinară”, Vol. II, nr, 1, martie 2010, pp. 69-78, ISSN 2066-7094.
    – Religious Life and Economic Behaviour, în “Cogito. Multidisciplinary Research Journal”, Vol. II, no. 1, March, 2010, pp. 92-99, ISSN 2068-6706.
    – Concepţia lui M. Foucault asupra relaţiilor de putere, în „Cogito. Revistă de cercetare ştiinţifică multidisciplinară”, Vol. II, nr, 2, iunie 2010, pp. 110-117, ISSN 2066-7094.
    – M. Foucault’s View on Power Relations, în “Cogito. Multidisciplinary Research Journal”, Vol. II, no. 2, June, 2010, pp. 55-61, ISSN 2068-6706.   
    – Obiectul ştiinţei religiilor în viziunea lui Mircea Eliade, în „Cogito. Revistă de cercetare ştiinţifică multidisciplinară”, Vol. II, nr, 4, decembrie 2010, pp. 71-77, ISSN 2066-7094.
– Conceptul de civilizaţie la A. Toynbee, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de filosofie, nr. 12, 2010, pp. 221-232, ISSN 1454-9506
    – Ancient and Modern Perspectives in the Theory of Categories, în „Balkan Journal of Philosophy”, Vol. 2, No. 2, 2010, pp. 175-177, ISSN 1313-888X.

Studii în volume colective:

 • Artă şi dialectică în viziunea lui Alexandru Surdu, în vol. colectiv Alexandru Surdu: itinerarii logico-filosofice, coord. Marius Dobre, Dragos Popescu, Bucureşti, Editura Paideea, 2003, pp. 23-34, ISBN 973-596-137-7.
 • Aspecte metodologice în filosofia istoriei la Arnold J. Toynbee, în vol. Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XI, coord. Alexandru Boboc, Nicolae I. Mariş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, pp. 409-431, ISBN 973-27-0924-3.
 • Interpretarea metafizică a Analiticii principiilor în viziunea lui R.G. Collingwood, în vol. Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XII, coord. Alexandru Boboc, Nicolae I. Mariş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2004, pp. 464-482, ISBN 973-27-0924-3.
 • Problema presupoziţiilor la R.G. Collingwood, în vol. Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XIV, coord. Alexandru Boboc, Nicolae I. Mariş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, pp. 351-364, ISSN 1583-8536.
 • Logica dialectico-speculativă pentadică a lui Al. Bogza, în vol. Istoria logicii româneşti, coord. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Bucureşti, Editura Tehnică, 2006, pp. 418-442, ISBN 973-31-2283-1.
 • O problemă din filosofia târzie a lui Wittgenstein, în vol. colectiv Semiotică şi filosofie. Profesorul Alexandru Boboc la 75 de ani, Editura Vergiliu, 2006, pp. 99-126, ISBN 973-7600-26-6.
 • Alexandru Bogza şi construirea pancalismului critic, în vol. Studii de istorie a filosofiei româneşti, Vol. 2, coord. Viorel Cernica, Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, pp. 493-499, ISBN 973-27-1354-2.
 • Câteva aspecte ale problematicii istorismului, în vol. Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XVI, coord. Alexandru Boboc, Nicolae I. Mariş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, pp. 370-388, ISSN 1583-8536.
 • Dialectica formelor filosofiei în scrierile de tinereţe ale lui R.G. Collingwood, în vol. Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XVII, coord. Alexandru Boboc, Nicolae I. Mariş, Bucureşti, Editura Academiei Române,pp. 251-280, 2009, ISSN 1583-8536.
 • Natura filosofiei şi logica limbajului la Gilbert Ryle, în vol. Probleme de logică, vol. XII, coord. Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, pp. 77-102, ISSN 1454-2366.
 • Categoriile hegeliene într-o interpretare analitică, în vol. Studii de teoria categoriilor, vol. I, coord. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, pp. 241-252, ISBN 978-973-27-1877-3.
 • Concepţia lui Descartes privind raportul dintre minte şi corp, în vol. Repere cultural-filosofice. Omagiu profesorului Vasile Macoviciuc, coord. Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2010, pp. 61-74, ISBN 978-973-7633-4.

   
Traduceri:
    – B. Russell, Idealurile politice. Puterea (Political Ideals. Power), traducere din lb. engleză şi note de S. Bălan, Oradea, Editura Antaios, 2002. ISBN 973-99294-8-6, 349 p.
    – A. Licinio, Corpul polisemic şi experienţa lui Leibkörper în fenomenologia lui Husserl, traducere din lb. italiană Ana-Maria Lucescu şi Sergiu Bălan, în “Vox Philosophiae”, vol. I, nr. 3, 2009, pp. 105-128 ISSN 2100-0069.Cărţi:

A. Cărţi de autor:   
– Introducere în filosofia contemporană, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008, ISBN 978-973-163-106-6, 277p.
– Între istorie şi filosofie. Sistemul lui R.G. Collingwood, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, ISBN 978-973-27-1777-6, 202p.

B. Ediţii critice:
– Al. Bogza, Logica Realismului critic, ediţie selectivă, studiu introductiv şi note de S. Bălan, Cuvânt înainte de acad. Alexandru Surdu, Editura Academiei Române, 2005, ISBN 973-27-1210-4.

C. Volume coordonate:
– Studii de teoria categoriilor (coordonatori Al. Surdu, S, Bălan), vol. I, Editura Academiei Române, 2009, ISBN 978-973-27-1877-3, 297p.
– Studii de teoria categoriilor (coordonatori Al. Surdu, S, Bălan), vol. II, Editura Academiei Române, 2010, ISBN 978-973-27-1975-6, 299p.

D. Cursuri şi manuale:
– Filosofie modernă. Sinteze şi texte alese (în colab.), Editura Fundaţiei “România de mâine”, 2003, ISBN 973-582-798-0, 312p.
– Filosofie. Tematizări contemporane (în colab., coord. V. Macoviciuc), Bucureşti, Editura A.S.E., 2010, ISBN 978-606-505-305-2, 673p.

Comunicări susţinute la sesiuni ştiinţifice:
– „Filosofia istoriei în neo-hegelianismul italian” – comunicare la Sesiunea anuală de comunicării ştiinţifice a Facultăţii de filosofie şi jurnalism al Universităţii “Spiru Haret”, 28 aprilie 2001, publicată în “Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie, nr. 4. 2002, pp. 67-75.
– „R.G. Collingwood despre rolul filosofului în lumea contemporană” – comunicare la Sesiunea anuală de comunicării ştiinţifice a Facultăţii de filosofie şi jurnalism a Universităţii “Spiru Haret”,  16 aprilie 2003.
    – “R.G. Collingwood şi hermeneutica religioasă contemporană” – comunicare la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de filosofie şi psihologie “C. Rădulescu-Motru”, 27 iunie 2004.
    – “Problematica ideologiei în filosofia contemporană” – comunicare la Sesiunea anuală de comunicării ştiinţifice a Facultăţii de filosofie şi jurnalism a Universităţii “Spiru Haret”, 29 aprilie 2004, publicată în “Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie”, nr. 6, 2004, pp. 75-81.
    – “Conceptele de Fiinţă şi Nefiinţă în lucrarea lui Sartre L’Etre et le Neant”, comunicare la Sesiunea anuală de comunicării ştiinţifice a Facultăţii de filosofie şi jurnalism a Universităţii “Spiru Haret”, 21 aprilie 2005.
    – „Ideea popperiană de teorie ştiinţifică şi ştiinţele istorice”,  comunicare la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de filosofie şi psihologie “C. Rădulescu-Motru”, 20 septembrie 2005.
    – “Concepţia despre alchimie a lui Mircea Eliade”, comunicare la Sesiunea anuală de comunicării ştiinţifice a Facultăţii de filosofie şi jurnalism a Universităţii “Spiru Haret”, 12 mai 2006.
    – “Aspecte ale problemei clasificării conceptelor la R.G. Collingwood”, comunicare la Sesiunea anuală de comunicării ştiinţifice a Facultăţii de filosofie şi jurnalism al Universităţii “Spiru Haret”, 12 mai 2006.
    – „Despre istorism şi istoricism”, comunicare la Sesiunea anuală de comunicării ştiinţifice a Facultăţii de filosofie şi jurnalism al Universităţii “Spiru Haret”, 20 aprilie 2007, publicată în “Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie”, nr. 9, 2007, pp. 85-104.
– „Problema raportului minte-corp la Gilbert Ryle”, comunicare la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Filosofie, Ştiinţe politice şi Studii culturale, 15 mai 2008, publicată sub formă revăzută în volumul „Probleme de logică”, vol XII, Editura Academiei Române, 2009, pp. 77-102.
– „Darwinismul în ştiinţele sociale contemporane”, comunicare la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Filosofie, Ştiinţe politice şi Studii culturale, 6 mai 2009, publicată în “Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie”, nr. 11, 2009, pp. 7-14.
–  „Conceptul de civilizaţie la A. Toynbee”, comunicare la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Filosofie, Ştiinţe politice şi Studii culturale, 17 iunie 2010, publicată în “Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de Filosofie”, nr. 12, 2010, pp. 221-232

Referinţe critice:
Ilie Pintea, O reconstrucţie a filosofiei contemporane, în “Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de filosofie, nr. 10, 2008, pp. 289-291.
Mircea Itu, De la istorie la filosofie prin metafizică, în “Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de filosofie, nr. 11, 2009, pp. 269-270.
Loredana Boşca, O versiune britanică a istorismului de inspiraţie croceeană, în “Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de filosofie, nr. 11, 2009, pp. 265-268.
Ilie Pintea, O pledoarie pentru farmecul filosofiei contemporane, în “Revista de filosofie”, tom LVI, nr. 5-6, 2009, pp. 697-699.
Ştefan Dominic Georgescu, Filosofia contemporană. Între unitatea conceptuală şi diversitatea de perspective, în “Revista de filosofie”, tom LVI, nr. 5-6, 2009, pp. 689-696.