TEOLOGIE ŞI ANALIZĂ

teologiesianaliza_coperta.pngcoordonatori: Nicolae Brânzea (Filosofie), Mihaela Minulescu (Psihologie), Ion Popescu (Teologie)
Editura Academiei Române, Bucuresti, 2007

Editor: Mihai D. Vasile

Autorii: Claudiu Baciu, Alexandru Boboc, Nicolae Brânzea, Florin Buzatu, Cãtãlin Chiru, Mona Constantinescu, Marius Dobre, Mona Mamulea, Corina Matei, Mihaela Minulescu, Ion Popescu, Vasile Sorescu, Alexandru Surdu, Vasile Cãtãlin Tudora, Mihai D. Vasile, Sanda Alina Vasile, Gheorghe Vlãduţescu

CUPRINS

Argument
Alexandru Surdu, Forma universalităţii în cultură

I. Psihoterapia în dezbatere teologică

Ion Popescu, Psihologia religioasă la Fericitul Augustin si la Carl Gustav Jung
Nicolae Brânzea, Teologia analitică a misterului creştin
Cătălin Chiru, Situarea inconştientului în religiozitatea creştină şi în creaţia spirituală umană
Vasile Sorescu, Patristică şi psihanaliză
Vasile Cătălin Tudora, Creştinismul şi psihologia. Radiografia unui mariaj ratat
Florin Buzatu, Psihanaliză şi psihologie religioasă
Nicolae Brânzea, Les deux Testaments et leur complémentarité

II. Fiinţa religiei ca resursă analitică
Mihaela Minulescu, Conştiinţa ca lumină divină
Mihaela Minulescu, Funcţia religioasă a psihicului
Mihaela Minulescu, Simboluri ale sinelui: mandala
Mona Constantinescu, Piatra, între om şi Dumnezeu
Sanda Alina Vasile, Violenţă şi analiză

III. Căile spre transcendenţă

Alexandru Surdu, Problema transcendenţei – de la filosofie şi teologie la psihologie
Claudiu Baciu, Aspecte ale interpretării jungiene a operei lui Fr. Nietzsche Aşa grăit-a Zarathustra
Mona Mamulea, Visul în culturile exotice: de la experienţa sacrului la analiza inconştientului
Corina Matei, Inconştient şi structură
Marius Dobre, Logica religiei la J. M. Bochenski
Alexandru Boboc, Ideea de transcendenţă: perspectivă metafizică şi viziune teologică
Mihai D. Vasile, Cultură şi analiză
Mihai D. Vasile, Le problème des libertés dans la théologie roumaine
Gheorghe Vlăduţescu, Mit şi filosofie
Autorii
Rezumat în limba engleză