TENDINŢE ÎN FILOSOFIE ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE

tendintecoperta.jpgcoord. Angela Botez, Gabriel Nagâţ,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008 (514 p.)

CUPRINS
Cuvânt înainte (Gabriel Nagâţ)
Introducere: Despre filosofia ştiinţelor socio-umane (Angela Botez)
PERSPECTIVE ACTUALE
David Bloor (Universitatea din Edinburgh, Marea Britanie), Reprezentările colective (trad. de Oana Vasilescu)
Roger Trigg (Universitatea Warwick, Marea Britanie), Bazele filosofice ale ştiinţei sociale (trad. de Gabriel Nagâţ)
Alexandru Boboc, Cunoaştere şi comprehensiune. Hermeneutica în reconstrucţia metodologică modernă
Gabriel Nagâţ, Consideraţii privind întemeierea epistemică în ştiinţele sociale
Ana Bazac, Provocarea filosofiei pentru ştiinţele sociale
Marius Augustin Drăghici, Specificitatea raportului ştiinţe exacte - ştiinţe umaniste
Gheorghiţă Geană, Complexul problematic emic-etic. Aspecte antropologice şi implicaţii filosofice
Mihail Radu Solcan, Probleme filosofice ale analizei economice a instituţiilor
Radu Neculau, (Universitatea Windsor, Canada), Sinele în lupta pentru recunoaştere: de la o teorie a identităţii ca aculturaţie la o analiză fenomenologică a traumei morale
Victor Popescu, „ Eroarea naturalistă " în perspectivă fenomenologică
Dan Robert Bişa, Despre posibilitatea formulării unei explicaţii ştiinţifice a conştiinţei fenomenale
Henrieta Anişoara Şerban, „Cotitura" în filosofia ştiinţelor comunicării
Mona Mamulea, Tipurile epistemologice şi problema identităţii culturale. De la substanţial la cognitiv
ORIENTĂRI CLASICE
Teodor Dima, Auguste Comte şi problema evoluţiei în cunoaşterea ştiinţifică
Angela Botez, Concepţia lui Georges Gurvitch despre sociologie şi filosofie
Georges Gurvitch, Conceptul de structură socială (trad. de Angela Botez)
Roger Trigg (Universitatea Warwick, Marea Britanie), Wittgenstein şi ştiinţele sociale (trad. de Elena Gheorghe)
Richard Wolin (CUNY, Universitatea din New York, SUA), Agnes Heller: O teorie despre viaţa de zi cu zi (trad. de Henrieta Şerban)
Cătălina Daniela Răducu, Situaţia filosofiei, psihologiei şi sociologiei în cultura britanică la început de secol XX: cazul Bertrand Russell
Adrian Niţă, Existenţă şi cuantificare la Quine
R. T. Allen (Revista „Appraisal", Marea Britanie), Dincolo de liberalism. Din gândirea politică a lui F. A. Hayek şi Michael Polanyi (trad. de Henrieta Şerban)
Dana Ţabrea, R. G. Collingwood. Hermeneutică şi istorie
Nicu Ghinăraru, Michel Foucault - despre relaţia putere-cunoaştere
Mihai Popa, Tema circularităţii — un mod de a recupera istoria?
A. D. Xenopol, Expunere pe scurt a principiilor fundamentale ale istoriei
Mihai Bădescu, Concepţia lui Mircea Djuvara în cadrul fllosofiei juridice interbelice
Mircea Djuvara, Filosofia dreptului
Henrieta Anişoara Şerban, Coordonate româneşti ale ştiinţelor social-politice. Evaluări actuale
Viorella Manolache, Sociologia şi ştiinţele sociale. Repere (post)moderne româneşti