VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

coin_athena_tr.png
S.I.F.R.

sifr-logo.jpg
LEGĂTURI

ar_hp21.png

EAR_logo.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
Dr. ION TĂNĂSESCU, CS II

pdf_ico.png CURRICULUM VITAE


List of publications

A. PhD. Thesis
„Problematica inexistenţei intenţionale la Brentano şi Husserl” (The Problem of Intentional Inexistence by Brentano and Husserl) (Oct. 1998)

B. Published works
B. 1. Monographs
1.    Fiinţă şi reprezentare a fanteziei la Franz Brentano, (Being and phantasy presentation by Brentano), Bucureşti, Ars Docendi, 2011, 213 p., ISBN 978-973-558-445-7, cod CNCSIS 72.
2.    Principiul intenţionalităţii la Franz Brentano (The principle of intentionality by Franz Brentano), Bucureşti, Ars Docendi, 2004, 158 p., ISBN 973-558-156-6

B. 2. Edited books in foreign languages


1.    Franz Brentano´s Metaphysics and Psychology, Bucharest, Zeta Books, 2012, 513 p. (ISBN: 978-606-8266-45-9, CNCSIS categoria B)

2.    The School of Brentano and Husserlian Phenomenology (ed.; with V. Popescu), Bucureşti, Humanitas, 2003, 273 p., ISBN 973-50-0564-6

B. 3. Edited books in Romanian


1.    Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice şi sistematice, (Imagination and Intentionality. Historical-Phenomenological and Systematic Perspectives), Giurgiu, Pelican, 2008, 253 p., ISBN 978-973-1993-02-7

2.    Filosofia austriacă. Origini – Specific – Reprezentanţi, (with C. Stoenescu), (The Austrian Philosophy. Origins – Characteristics – Representatives), (with C. Stoenescu), Giurgiu, Pelican, 2005, 329 p., ISBN 973-86181-7-7
3.    Argumentul ontologic. Perspective tradiţionale şi interpretări moderne (The Ontological Argument. Traditional Perspectives and Modern Interpretations), Giurgiu, Pelican, 2004, 179 p., ISBN 973-86181-6-9
4.    Conceptul de intenţionalitate la Brentano. Origini şi interpretări (The Concept of Intentionality by Brentano. Origins and Interpretations), Bucureşti, Paideia, 2002, 209 p., ISBN 973-596-083-4

B. 4. Contributions to collective volumes


1.    „Das reelle und das rationelle Sein – über die mannigfache/n Bedeutung/en des Seienden bei dem jungen Brentano“, in Brentanos frühe Publikationen (1862 – 1874). Seine Quellen und die Entwicklung seiner philosophischen Positionen, W. Baumgartner, K. Hedwig (Eds.), J. H. Röll Verlag, Dettelbach, 20 p. (forthcoming)

2.    „Franz Brentano’s Dissertation and the Problem of Intentionality”, in Franz Brentano´s Metaphysics and Psychology, Bucharest, Zeta Books, 2012, pp. 154-169.
3.    „Empfindung, äußere Wahrnehmung und physisches Phänomen als Gegenstand der Naturwissenschaft in Brentanos empirischer Psychologie”, in Franz Brentano et la philosophie, (special issue of Revue roumaine de philosophie 1-2 (2011)), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 103-131. (CNCSIS, B+ category)
4.    „Problema reprezentării improprii a fanteziei la Brentano şi raportul ei cu viziunea lui Johannes Müller asupra fanteziei”, in Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice şi sistematice, (“The Problem of Phantasy’s Improper Presentation by Brentano and its Relation with Johannes Müller’s View on Phantasy”, in Imagination and Intentionality. Historical-Phenomenological and Systematic Perspectives), Giurgiu, Pelican, 2008, pp. 67-111, ISBN 978-973-1993-02-7
5.    „Psihologia lui Brentano şi filosofia austriacă”, in Filosofia austriacă. Origini – Specific – Reprezentanţi, (“The Psychology of Brentano and the Austrian Philosophy“ in The Austrian Philosophy. Origins – Characteristics – Representatives), Giurgiu, Pelican, 2005, pp. 17-28, ISBN 973-86181-7-7I
6.    „Problema inexistenţei intenţionale la Franz Brentano. Aspecte tradiţionale şi moderne” in Intenționalitatea de la Plotin la Levinas: Metamorfozele unei idei, (“The Problem of Intentional Inexistence by Franz Brentano. Traditional and Modern Aspects”, in The Intentionality from Plotinus to Levinas), (eds. C. Ciocan, D. Lazea) Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005, pp. 53-73.
7.    „Das Seiende als Wahres und das Sein der Kopula in der Dissertation Brentanos”, in Essays über Carl Stumpf und Franz Brentano (Hrsg. W. Baumgartner u. A. Reimherr) (special issue of Brentano Studien X (2002/2003), pp. 175 – 193, ISBN 3-89754-104-1
8.    „Ist die Empfindung intentional? Der Brentanosche Hintergrund einer Kritik Husserls”, in The School of Brentano and Husserlian Phenomenology (ed. I. Tănăsescu, with V. Popescu), (special issue of Studia Phaenomenologica. Romanian Journal for Phenomenology III, 1-2/2003) Humanitas, pp. 75-97, 2/2003, ISBN 973-50-0564-6
9.    „Asimetria intenţionalului la Brentano”, in Conceptul de intenționalitate la Brentano, (“The Asymmetry of the Intentional by Brentano", in The concept of intentionality by Brentano), Bucureşti, Paideia, 2002, pp. 5-18, ISBN 973-596-083-4
10.    „Das Spiel des Intentionalen bei Brentano”, in Endlich Philosophieren. Spielräume und Grenzen, Eine Tradition fortzusetzen Paul Janssen zum 65. Geburtstag, Hrsg. A. Mones / R. Wahnsing, Köln, Unversagt Verlag, 1999, pp. 177-195, ISBN 3-934443-01-X

C. Studies


1.    „Hat Aristoteles drei Auffassungen von der Wahrheit vertreten? Zu den unterschiedlichen Bedeutungen des veritativen Seienden in Brentanos Dissertation” (34 p.) (under review)
2.    “The Role of Truth-Makers in Franz Brentano’s Dissertation” (9 p.) (under review)
3.    „Die Asymmetrie des Intentionalen bei Brentano“, în Revue Roumaine de Philosophie, 56, 1, 2012, pp. 97–112 (A category journal, ISI indexed)
4.    „Categoriile mereologiei brentaniene” (“Categories of Brentanian Mereology”), in Analele Universitaţii din Craiova – Seria filosofie, nr. 28 (2/2011), pp. 32-47. (ERIH C, CNCS C)
5.    „Locul lui Franz Brentano în cadrul neotomismului german din a doua jumătate a secolului al XIX-lea” (“Franz Brentano’s Place in the Second Half of the 19th Century’s German Neo-Thomism”), in Studii tomiste nr. XI (2011), Conferinta anuala SITA "Toma de Aquino si neotomismul", Sectia romana, Cluj 13-14 mai 2011”, Iasi, Editura Sapientia, pp. 5-23.
6.    „Descrierea ca metodă a psihologiei empirice” (“Description as a Method of Empirical Psychology”), in Revista de filosofie 1 – 2, (2011), p. 75-93 (CNCS categoria C).
7.    „Le concept psychologique de la représentation de la fantaisie chez Brentano et sa réception chez Husserl”, in Studia Phaenomenologica X (2010), pp. 45–75, (A category journal, ISI indexed)
8.     „Das Problem der Beschreibung in Franz Brentanos deskriptiver Psychologie”, in Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia, LV, 2, 2010, pp. 31-39. (CNCSIS, B+ category)
9.    Deducţia categoriilor aristotelice la Franz Brentano şi locul ei în aristotelismul secolului al XIX-lea”, in Studii de teoria categoriilor, (“The Deduction of the Aistotelian Categories by Franz Brentano and its place in the XIX-th Century Aristotelianism”, in Studies in Theory of Categories) vol. II (eds. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, pp. 125-143, ISBN 978-973-27-1876-6
10.    „Problema distingerii modificatoare la Franz Brentano”, in Analele Universitătii Bucuresti, Seria filosofie, (“The Problem of Modifying Distinction by Franz Brentano”), LIX (2010), pp. 159-169.
11.    „Statutul conceptelor cu nucleu intuitiv în cadrul esteticii ca disciplină practică” (“The Status of Intuition-Based Concepts in Aesthetics as a Practical Discipline”, in Studii de istorie a filosofiei universale, XVIII (2010), Bucureşti, Editura Academiei Române, pp. 238-255, ISSN 1583-8536 (editură recunoscută CNCSIS cod 164)
12.    „Psychologie vom empirischen Standpunkt şi proiectul noii ediţii Brentano”, (“Psychologie vom empirischen Stadtpunkt and the Project of a New Brentano Edition”), in Studii de istorie a filosofiei universale, XVII (2009), Bucureşti, Editura Academiei Române, pp. 188 - 203.
13.    „Fantezie şi senzaţie la Johannes Müller”, (“Phantasy and Sensation by Johannes Müller”), in Revista de filosofie, 5–6, (2008), pp. 535 – 547. (CNCSIS, C category)
14.    „Octavian Vuia şi homo existens”, (“Octavian Vuia and homo existens”), in Studii de istorie a filosofiei româneşti, IV (2008), pp. 339 – 344.
15.    „Intenţie şi interpretare. Asupra conceptului de intenţionalitate la Brentano şi Husserl”, (“Intention and Interpretation. On the Concept of Intentionality by Brentano and Husserl”), in Studii de istorie a filosofiei universale, XVI (2008), pp. 96 – 122.
16.    „Kopulatives und existentielles „ist” in der Wahrheitslehre Brentanos”, in Revue roumaine de philosophie, 1-2 (2008), pp. 153-163. (CNCSIS, B+ category)
17.     „Problema senzaţiei şi a reprezentării fanteziei la Franz Brentano”, (“The Problem of Sensation and Phantasy’s Presentation by Franz Brentano”), in Revista de filosofie 1-2 (2008), pp. 377 – 389. (CNCSIS, C category)
18.    „Problema intenţionalităţii senzaţiei şi a percepţiei exterioare în psihologia empirică a lui Brentano”, (“The Problem of Intentionality of Sensation and Exterior Perception in Brentano’s Empiric Psychology”), in Revista de filosofie 5-6 (2007), pp. 561 – 577. (CNCSIS, B category)
19.    „Problematica adevărului în Metafizica V 7, 1017a 31-35 şi VI 4, 1028a 1-3 şi receptarea ei în disertaţia lui Franz Brentano”, (“The Probem of Truth in Metaphysics V 7, 1017a 31-35 and VI 4, 1028a 1-3 and its Receival in Franz Brentano’s Dissertation”), in Revista de filosofie 5-6 (2006), pp. 251-264. (CNCSIS, B category)
20.    „Kasimir Twardowski şi problematica obiectului şi conţinutului reprezentării”, (“Kasimir Twardowski and the Problem of Object and Content of Presentation”), in Studii de istorie a filosofiei universale, XIV (2006), pp. 202- 219.
21.    „Ist die Brentanosche Klassifizierung der psychischen Phänomene einheitlich? Die Skizze einer Infragestellung?”, in Revue roumaine de philosophie, 1-2 (2004), pp. 127-136.
22.     „Intenţionalităţile la Brentano” (“The Intentionalities by Brentano“), in Revista de filosofie 3-4 (2003), pp. 321-327.
23.    „Statutul fenomenului fizic în Psihologia din punct de vedere empiric” (“The Status of the Physical Phenomenon in Psychology from an empirical Standpoint"), in Revista de filosofie 1-2 (2003), pp. 57-66.
24.    „Originile aristotelice ale conceptului de intenţionalitate” (“The Aristotelian Origins of the Concept of Intentionality), in Studii de istorie a filosofiei universale XI (2003), pp. 275-297.
25.    „Intenţionalitatea în exegeza brentaniană. Schiţa unei polemici” (“The Intentionality in Brentanian Interpretation. The Outline of a Debate”), in Studia Phaenomenologica. Romanian Journal for Phenomenology II (2002) 3-4, pp. 143-175.
26.    „Das Sein der Kopula oder was hat Heidegger bei Brentano versäumt”, in Studia Phaenomenologica. Romanian Journal for Phenomenology II (2002) 1-2, pp. 97-125.
27.    „Fiinţa copulei şi fiinţa ca adevăr în disertaţia lui Franz Brentano” (“Being of Copula and Being as True in Franz Brentano’s Dissertation”), in Analele Universităţii Bucureşti, XLIX (2000), pp. 81-90.
28.    „Brentano şi şcoala sa. Perspectivele psihologiei descriptive”, (“Brentano and His School. The Perspectives of the Descriptive Psychology”), in Revista de filosofie 1-2 (2000), pp. 49-64.
29.    „Husserl und Brentano. Zur Rezeption der Brentanoschen Psychologie in Logischen Untersuchungen”, in Studia Universitas Babeş-Bolyai Philosophia, XLIV, 1-2,1999, pp. 87-96.
30.    „Die intentionale Inexistenz. Eine Auseinandersetzung mit der scholastischen Interpretation des Intentionalen bei Brentano”, in New Europe College Yearbook (1997/1998), pp. 489-527.
31.     „Întemeierea cunoaşterii etice la Franz Brentano” (“The Foundation of Ethical Knowledge by Franz Brentano”), in Revista de Teorie Socială, 2 (1999), pp. 89-103.
32.     „Problema inexistenţei intenţionale la Edmund Husserl”, (“The Problem of Intentional Inexistence by Edmund Husserl”), in Analele Universitătii Bucuresti, Seria filosofie, XLVI (1997), pp. 63-72.
33.    „Obiectiv şi intenţional la Brentano. Schiţa unei noi interpretări”, (“Objective and Intentional by Brentano. The Outline of a New Interpretation”), in Revista de filosofie, 5 (1997), pp. 549-556.
34.    „Statutul fiinţei ca adevăr la Brentano”, (“Being as True by Brentano”), in Revista de filosofie, 3-4 (1996), pp. 249-256.
35.     „Inexistenţa intentională – controverse asupra obiectului inexistent la Brentano”, (“Intentional Inexistence – Controversies over the Inexistent Object by Brentano”), in Revista de filosofie, 1-2 (1996), pp. 43-53.
36.    „Un posibil comentariu asupra reducţiei psihologice la Husserl”, (“A Possible Commentary of Husserl’s Psychological Reduction”), in Revista de filosofie, 3-4 (1991), pp. 231-234.


D. Studies in volumes of international conferences

1.    „L’être copule dans la dissertation de Brentano: Aspects catégoriaux et aspects véritatifs”, in vol. La théorie des catégories: Entre logiques et ontologique. (ed. A. Dewalque, B. Leclercq, D. Seron), Liège, Presses  Universitaires de Liège  Sciences humaines, 2011, pp. 25-47, ISBN 978-2-87544-000-6
2.    „Die Frage der Intentionalität der Empfindung in Brentanos Psychologie“, in vol. M. Fürst, W. Gombocz, Ch. Hiebaum (eds.), Analysen, Argumente, Ansätze, Bd. 2, Frankfurt, Ontos Verlag, 2008, pp. 85-94, ISBN 978-3-86838-015-6
3.    „Deus est la Brentano. Marginalii psihologice”, (“Deus est by Brentano. Psychological Remarks“) in vol. Argumentul Ontologic. Perspective traditionale și interpretări moderne, (The Ontological Argument. Traditional Perspectives and Modern Interpretations) (ed.), Giurgiu, Pelican, 2004, pp. 141-158, ISBN 973-86181-6-9
4.    „Der Vorstellungsgegenstand“. Zu Twardowskis Rezeption der Psychologie Brentanos”, in vol. Das Erbe Brentanos. Akten der Konferenz "The Legacy of Brentano" in Kraków (Hrsg. W. Baumgartner) (special issue of Brentano Studien VIII (2000)), Band 8 (1998/1999), J. H. Röll, 2000, pp. 53-66, ISBN 3-89754-161-0


E. Other articles and contributions

I. Translations

Volumes


1.    E. Husserl, „V. Logische Untersuchung”, translation and annotations, in Edmund Husserl, Cercetări logice (Logical Investigations) II, Bucureşti, Humanitas, 2012, 301 pp. 217-470, ISBN 978-973-50-1743-9
2.    B. Waldenfels, Die Skizze einer responsiven Phänomenologie, translation and annotations, Giurgiu, Pelican, 2006, 118 p., ISBN 973-88115-0-3,
3.    Franz Brentano, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, translation and introduction, Bucureşti, Humanitas, 2003, 301 p., ISBN 973-50-0616-2


Studies and interviews

1    „Edmund Husserl und die postmoderne Philosophie”. Interview with Prof. Dr. Paul Janssen”, in Revista de filosofie 5 – 6 (2009), pp. 525-531.
2    Rudolf Haller, Österreichische Philosophie, in Filosofia austrică. Origini – Caracteristici – Reprezentanți, (The Austrian Philosophy. Origins – Characteristics – Representatives), Giurgiu, Pelican, 2005, pp. 245-261, ISBN 973-86181-7-7I
3    Reiner Schubert, „Das Problem der Erkenntnis in Heideggers Sein und Zeit“, in Revista de filosofie 5-6 (2004), pp. 611-624.
4    „Franz Brentano. Die Skizze einer Biographie”, Interview with Wilhelm Baumgartner, in Revista de filosofie, 1-2 (2002), pp. 153-170.
5    Paul Engelhardt, Intentio, translated in Conceptul de intenționalitate le Brantano. Origini și interpretări. (The concept of Intentionality by Brentano. Origins and Interpretations), Bucureşti, Paideia, 2002, pp. 57-77, ISBN 973-596-083-4
6    Franz Brentano, „Von dem Unterschiede der psychischen und physischen Phänomene”, translation of the first chapter of the second book of the Psychologie vom empirischen Standpunkte, in Conceptul de intenționalitate le Brantano. Origini și interpretări. (The concept of intentionality by Brentano. Origins and Interpretations), Bucureşti, Paideia, 2002, pp. 23-55, ISBN 973-596-083-4
7    „Österreichische Philosophie – Eigenart und Gestalt”, Interview with Rudolf Haller, in Revista de filosofie 3-4 (2000), pp. 379-384.

II. Other contributions

1.    “Foreword”, in Franz Brentano´s Metaphysics and Psychology, Bucharest, Zeta Books, 2012, pp. 7-13, ISBN: 978-606-8266-45-9
2.    „Introducere” (“Introduction“, with C. Stoenescu), in vol. Filosofia Austriacă. Origini – Caracteristici – Reprezentanți, (The Austrian Philosophy. Origins – Characteristics – Representatives), Giurgiu, Pelican, 2005, pp. 7-15, ISBN 973-86181-7-7I
3.    „Prefaţă: fiinţa categoriilor şi fiinţa ca adevăr la Brentano” (“Editor`s preface: the being of the categories and the being as true by Brentano“, in vol. Franz Brentano, Despre multipla semnificaţie a fiinţei la Aristotel, (On the Severa Meanings of Being in Aristotle) Bucureşti, Humanitas, 2003, pp. 5-37, ISBN 973-50-0616-2
4.    „Introduction”, in The School of Brentano and Husserlian Phenomenology (eds. with V. Popescu), Bucureşti, Humanitas, 2003, pp. 9-14, ISBN 973-50-0564-6
5.    „Fenomenologia în Revista de filosofie după 1989” (The Phenomenology in Revista de filosofie after 1989”), in A. Botez, M.Popa, V. Popescu (eds.) „Revista de filosofie" la 80 de ani, (The 80th Anniversary of “Revista de filosofie”), Târgu-Mureş, Editura Ardealul, 2004, pp. 162-169, ISBN 973-8406-11-0
6.    „Introduction”, in The School of Brentano and Husserlian Phenomenology (eds. with V. Popescu), Bucureşti, Humanitas, 2003, pp. 9-14, ISBN 973-50-0564-6
7.     „Perspective hermeneutice” (“Hermeneutical Perspectives”), in Revista de filosofie 1-2 (2002), pp. 171-176.
8.    „Filosofia şi contextul ei la Bertrand Russell”, (“Philosophy and its Context in Bertrand Russel”), in Revista de filosofie, 3-4 (1996), pp. 341-344.
9.    „Problema cunoaşterii simbolice în opera husserliană timpurie”, (“The Problem of Symbolic Knowledge in Husserl’s Early Works”), in Analele Universitătii Bucuresti, Seria filosofie, XLV (1996), pp. 249-256.
10.    „Meditaţii carteziene – Însemnări pe marginea unei traduceri din Husserl”, (“Cartesian Meditations – Notes on a Translation from Husserl”), in Revista de filosofie, 2 (1995), pp. 233-239.
11.    „Masaryk şi filosofia austriacă”, (“Masaryk and the Austrian Philosophy”), in Revista de filosofie, 1 (1995), pp. 111-115.

Articles in cultural journals

1.    „Psihologia lui Brentano. 135 de ani de tatonări”, (“Brentano’s Psychology. 135 Years of Trial”) in Idei în dialog, iulie 2009, pp. 24 – 26.
2.    „Filosofia după Noica”, (“Philosophy after Noica”), in Idei în dialog, februarie 2007, pp. 19-21.
3.    „Anglo-saxon şi continental în practica epistemologiei”, (“Anglo-Saxon and Continantal in the Practice of Epistemology”) in Contrapunct, 2 (2000), pp. 16-17.
4.    „Octavian Vuia – un discipol al lui Heidegger”, (“Octavian Vuia – a Disciple of Heidegger”), in Jurnalul literar, martie (1998), p. 10.
5.    „Heidegger şi teoria ştiinţei – o simbioză imposibilă?”, (“Heidegger and the Theory of Science”), in Jurnalul Literar, octombrie (1997), pp. 11-12.
6.    „Necunoscutul Octavian Vuia”, (“The Unknown Octavian Vuia”), in România literară, 22 (1996), p. 11.
7.    „Problematica inexistenţei intentionale la Brentano”, (“The Problem of Intentional Inexistence in Brentano”), in Jurnalul literar, septembrie (1996), p. 11.
8.    „Conştiinţa ca proiecţie a naturii la Herbart şi Carus”, (“Conscience as a Projection of Nature by Herbart and Carus”), in Contrapunct, 8 (1995), p.15.
9.    „Brentano – o familie europeană”, (“Brentano – a European Family”) in România literară, 7 (1995), p. 20.