SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (19.01.2023)
victorg, Sunday 15 January 2023 - 17:03:33 //


Joi, 19 ianuarie 2023, orele 12–14
CS II dr. MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI (I.F.P.A.R.)
Tema: ”Programul lui Lucian Blaga din filosofia științei”

Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy

În această comunicare mă concentrez pe o perspectivă diferită asupra epistemologiei lui Blaga și a relației particulare a acesteia cu metafizica cunoașterii; pentru a realiza acest lucru, pe de o parte, voi relua elementele reconstrucţiei concepției lui Blaga asupra posibilității, structurii și dinamicii științei, înțeleasă ca o anticipare extraordinară a tendinței istoriste din filosofia științei inaugurate de Th. Kuhn (partea 1); pe de altă parte, mai ales din perspectiva metodologică asupra științei (dezvoltată cu precădere în Experimentul și spiritul matematic), propun o nouă lectură și analiză ale conceptului de „matrice stilistică”, unde „suprametoda” va juca un rol central (partea 2). Această interpretare își propune să evidențieze noi dimensiuni ale reflecțiilor lui Blaga asupra științei, altele decât cele care prefigurează curentul istorist din filosofia științei inaugurat de Th. Kuhn, care ar putea pleda pentru o interpretare a epistemologiei lui Blaga dincolo de simpla etichetă de „relativism” istoric (de care Kuhn însuși a fost acuzat după prima ediție a Structurii revoluțiilor științifice – 1962). În acest sens, încerc să arăt cum programul lui Blaga în filosofia științei include și depășește miezul ideatic al unora dintre lucrările sale, considerate ca prefigurând Structura… (1962), printr-o paralelă cu punctul de vedere al lui Kuhn din răspunsurile la criticii săi, punct de vedere care propune de asemenea depășirea așa-zisului relativism al primei ediții a „eseului” prin reconfigurarea propriei sale poziţii în special în ceea ce privește conceptul de paradigmă. La sfârșitul analizei încerc să arăt o similitudine profundă între poziţiile epistemologice ale celor doi.