SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (8.06.2023)
victorg, Sunday 04 June 2023 - 00:00:00 //


Joi, 8 iunie 2023, orele 12–14
Conferențiar: CS I dr. MARIUS DOBRE (I.F.P.A.R.)
Tema: „Probleme filosofice în opera lui Emil Cioran”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy


Ca modalitate de expunere a ideilor, Emil Cioran practică o filosofie de tip eseistico-literar, nesistematică, aforistică, el mărturisind a fi un adept convins al gândirii anti-sistem. Opera sa abordează o multitudine de probleme, din sfera culturii până în sfera vieții cotidiene, așa încât o încercare de sistematizare completă este foarte dificilă. O abordare tematică este totuși indicată în cazul operei cioraniene, urmărind acele probleme pentru care gânditorul a vădit o mai mare preferință – probleme precum viața, moartea, nașterea, sinuciderea, Dumnezeu și religia, istoria, utopia.