SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (7.03.2024)
victorg, Monday 04 March 2024 - 00:00:00 //


Joi, 7 martie 2024, orele 12-14
Conferențiar:  MARIAN GEORGE PANAIT (I.F.P.A.R.)
Tema: „De la virtuți la valori – un drum care trece și prin opera lui David Hume”
Linkul pentru accesul online:


Aceste idei au pornit de la utilizările pe care le dă Hume expresiilor virtuți naturale, virtuți artificiale, virtuți tradiționale, virtuți călugărești. Am găsit în ele un pretext pentru a dezvolta câteva gânduri pe care le hrănesc mai de mult și despre care consider că ar putea să aducă unele lămuriri în privința motivelor pentru care astăzi are loc o vie dezbatere de idei în jurul finalizării rupturii de fundamentele clasice ale culturii contemporane. În ce mă privește, consider că trecerea de la virtuți la valori, care s-a săvârșit în secolele XVIII și XIX, este fundamentală nu doar pentru starea culturii, ci și a individului și societății. Prezint întâi o analiză a ceea ce înțelegeau grecii și apoi creștinii prin virtuți; apoi o schiță a ceea ce înțelege Hume prin sintagmele menționate; introduc o tipologie a valorilor; închei descriind două sau trei consecințe ale acestui parcurs istoric, de la virtuți la valori, care parcurs trece prin opera lui Hume, așa cum trece și prin a altora. Nu vreau să mă înscriu în bogatele dispute care au loc pe seama stării contemporane a culturii, individului și societății. Am ambiții mult mai mici, să încerc să descriu neutru evoluția istorică pe care am menționat-o. Las fiecăruia interpretarea spuselor mele. Interpretarea mea este aceasta: nimic din ceea ce prețuim – democrație, drepturi – nu poate exista fără responsabilitatea pe care o solicită de la fiecare dintre noi virtuțile clasice. Aceste virtuți clasice (cele cardinale ale antichității și cele teologale ale creștinismului) au un caracter ontologic și de generalitate; ele sunt realități care presupun un principiu metafizic.