SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (16.02.2023)
victorg, Monday 13 February 2023 - 06:38:41 //


Joi, 16 februarie 2023, orele 12–14
Conferențiar: CS III dr. CONSTANTIN C. BRÎNCUȘ (I.F.P.A.R.)
Tema: ”Idealul completitudinii logice”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy


Completitudinea unui sistem formal nu a fost gândită inițial ca un ideal logic. Conceptual, formularea acestei probleme metateoretice nici măcar nu era posibilă în cadrul concepției universaliste asupra logicii, împărtășită atât de către G. Frege cât și de către B. Russell, i.e. nu exista posibilitatea studierii logicii din afara logicii. Primul obiectiv al acestei prezentări este de a distinge între mai multe noțiuni de completitudine (centrală fiind aici distincția dintre o teorie matematică și logica subiacentă acestei teorii) pornind de la ideea Gabelbarkeitssatz. Formularea inițială a Gabelbarkeitssatz-ului de către R. Carnap a motivat rezultatele de incompletitudine ale lui K. Gӧdel, iar acestea fac imposibilă obținerea simultană a completitudinii descriptive a unei teorii matematice, i.e. categoricitatea, și a completitudinii semantice a logicii subiacente acestei teorii. Pornind de la două argumente recente bazate pe ideea de open-endedness, cel de-al doilea obiectiv al prezentării este de a discuta ce noțiune de completitudine ar trebui să țintim.