SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R. (23.02.2023)
victorg, Monday 20 February 2023 - 00:00:00 //


Joi, 23 februarie 2023, orele 12–14
Conferențiar: ALINA NOVEANU (Universitatea „Babeș-Bolyai”)
Tema:  „Celălalt început al lui Heidegger. O introducere în filosofia târzie”
Linkul pentru accesul online:
https://meet.google.com/idm-boup-spy

„Ce fac? Întotdeauna același lucru.” Această afirmație a lui Heidegger (scrisoare adresată Hannei Arendt, 10 octombrie 1954) pare să redea esențialul demersului său filosofic. ‚Același lucru’ despre care Heidegger nu încetează a pune întrebări este ființa. Descoperită cu ocazia unor lecturi timpurii, între care un rol major îi va reveni disertației lui Brentano, ființa devine miza și centrul unei filosofii care va cunoaște, firește, o serie de transformări. Cea mai importantă dintre acestea este cunoscută ca așa-numita Kehre, turnura. Departe însă de a rămâne un moment singular, aceasta poate fi privită și ca o mișcare continuă a gândirii heideggeriene: dinspre fenomenologie înspre hermeneutică, dinspre hermeneutică spre sigetică. Sau dinspre filosofie spre poezie. Partenerii priviliegiați în exercițiul gândirii, Aristotel și Kant, sunt înlocuiți de Hölderlin și de presocratici. Întrebarea privitoare la sensul ființei lasă loc întrebării asupra adevărului acesteia, adevărul trimite la rândul sau către un loc, Ortschaft, iar Heidegger va vorbi despre o topologie a ființei, Topologie des Seyns. Paralel acestor reorientări, în receptarea filosofiei heideggeriene se va contura profilul unui prim Heidegger – cel al celebrelor cursuri despre Aristotel, autor al celebrei Ființă și timp și rival declarat al neokantianismului – și al unui Heidegger al scrierilor târzii, care gravitează în jurul unor termeni dificili ca Seinsgeschichte, Ereignis, Geviert și Ge-stell. Se mai poate vorbi despre ‚același lucru’, în condițiile în care discursul lui Heidegger „de după turnură” se va modifica fundamental? Susținerea unei continuități a demersului heideggerian depinde de posibilitatea de a arăta faptul că, odată ce a fost descoperită, asumată și realizată constant de gândire, turnura va fi înțeleasă de Heidegger și într-un al treilea sens: ca mișcare privilegiată și ca istoricitate a ființei