VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

coin_athena_tr.png
S.I.F.R.

sifr-logo.jpg
LEGĂTURI

ar_hp21.png

EAR_logo.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
PROBLEME DE LOGICĂ


 

PROBLEME DE LOGICĂView   Order by   Sort  
Name Date Author Size DL's Rating Get
ŞERBAN N. NICOLAU, Teoria logico-clasică a raţionamentului în opera aristotelică04 Feb : 11:36236.83 kB874Not rated
MIRCEA DUMITRU, "Expresiile obişnuite nu au o logică exactă si sistematică"04 Feb : 11:34393.42 kB146Not rated
TITUS LATES, Primele manuale de logică în limba română şi logica din primele manuale (până la 1918)04 Feb : 11:31556.9 kB195Not rated
ANTOINE ARNAULD, PIERRE NICOLE, Logica sau arta de a gândi (Fragment)04 Feb : 11:31663.86 kB161Not rated
Abstracts, Probleme de logica, vol. XXI, 201804 Feb : 11:02585.3 kB402Not rated
Cuprins / Contents, Probleme de logică, vol. XXI, 201831 Jan : 11:37353.05 kB357Not rated
MARIUS DOBRE, Argumentarea prin analogie. Puncte de vedere logice si retorice31 Jan : 11:36691.86 kB772Not rated
IONEL NARIŢA, Cuantificarea31 Jan : 11:34449.83 kB118Not rated
IULIAN GRIGORIU, Filosofia matematicii şi eşecul logicist în Tractatus logico-philosophicus31 Jan : 11:33698.24 kB126Not rated
GABRIEL ILIESCU, Funcţiile de adevăr ale logicii bivalente clasice şi echivalarea lor prin eveniment31 Jan : 11:33864.36 kB140Not rated
DRAGOŞ POPESCU, Structură categorială şi transformări de structuri categoriale în sisteme speculativ31 Jan : 11:32764.76 kB116Not rated
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Aspecte ale gândirii speculative la Kant, Fichte şi Schelling31 Jan : 11:32457.43 kB134Not rated
AL. SURDU, Teoria generală a sistemelor13 Jan : 10:52182.32 kB762Not rated
ALEXANDRU BOBOC, Limbă și gândire în concepția lui W. von Humboldt13 Jan : 10:40209.79 kB850Not rated
MIRCEA DUMITRU, Este mintea umană complet algoritmică?13 Jan : 10:39211.58 kB458Not rated
MARIUS DOBRE, Trei modele de neosofistică13 Jan : 10:38231.63 kB519Not rated
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Antitetică și dialectică în perioada idealismului german13 Jan : 10:38230.57 kB396Not rated
IONEL NARIȚA, Silogismul generalizat13 Jan : 10:37211.23 kB667Not rated
IULIAN GRIGORIU, Tractatus logico-philosophicus – contradicții și probleme de traducere13 Jan : 10:36380.39 kB670Not rated
ȘERBAN N. NICOLAU, Demonstrații în tratatul aristotelic De caelo13 Jan : 10:35385.85 kB391Not rated
CEZAR ROȘU, Expansiunea logică. Momentul logic originar al gândirii (I)13 Jan : 10:35186.59 kB391Not rated
DRAGOȘ POPESCU, Demonstrația matematică și demonstrația speculativă. Linii de orientare13 Jan : 10:34246.22 kB589Not rated
TITUS LATES, Logica lui Titu Maiorescu in focus13 Jan : 10:34320.23 kB626Not rated
Abstracts, Probleme de logică, vol. XX, 201713 Jan : 10:28185.53 kB365Not rated
Cuprins, Probleme de logică, vol. XIX, 201624 Nov : 20:02289.61 kB652Not rated
TEODOR DIMA, Strategii euristice24 Nov : 19:58393.46 kB1571Not rated
ALEXANDRU BOBOC, Cunoaştere şi limbaj în Critica raţiunii pure24 Nov : 19:57616.5 kB1103Not rated
MIRCEA DUMITRU, Modele şi reguli. Controverse în fundamentele semanticii contemporane24 Nov : 19:57395.1 kB756Not rated
VIOREL VIZUREANU, Logica, logica matematică şi principiile logicii în viziunea lui L.E.J. Brouwer24 Nov : 19:56454.86 kB989Not rated
IONEL NARIŢA, Calculul extensional24 Nov : 19:55554.15 kB729Not rated
GABRIEL ILIESCU, Subcontrarietate ca opoziţie nonclasică între premisele inferenţelor clasice24 Nov : 19:54578.31 kB676Not rated
MARIUS DOBRE, Despre convingere, adevăr şi sofism în discursul publicitar24 Nov : 19:51359.03 kB1182Not rated
DRAGOŞ POPESCU, Termenul mediu în logica clasică şi în logica speculativă24 Nov : 19:50188.81 kB688Not rated
ŞERBAN N. NICOLAU, Reducerea aristotelică a silogismelor şi expresia lor lingvistică24 Nov : 19:49158.23 kB1028Not rated
VICTOR EMANUEL GICA, Aspectul judicativ al non-contradicţiei24 Nov : 19:48485.63 kB708Not rated
CEZAR ROŞU, Semnificaţia judicativă a krinamenului24 Nov : 19:45326.89 kB665Not rated
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Preliminarii ale logicii lui Hermes: situaţia logică şi câmpul logic24 Nov : 19:44329.09 kB717Not rated
TITUS LATES, Tabloul receptării Scrisorilor despre logica lui Hermes24 Nov : 19:42429.55 kB868Not rated
Abstracts, Probleme de logică, vol. XIX, 201624 Nov : 19:39219.37 kB641Not rated
Cupins, Probleme de logică, vol. XVIII25 Nov : 20:5778.38 kB984Not rated
ALEXANDRU BOBOC, Semantică și interpretare. Conceptul semantic de adevăr25 Nov : 20:25199.62 kB2204Not rated
MIRCEA DUMITRU, Noi perspective asupra compoziționalității25 Nov : 20:24127.75 kB926Not rated
IOAN BIRIȘ, Logicismul lui Hintikka. De la teoria semantică a jocurilor la logica IF25 Nov : 20:22278.78 kB1033Not rated
IONEL NARIȚA, Metafora25 Nov : 20:22163.59 kB910Not rated
FLOREA LUCACI, Temeiul logic al cunoașterii catafatice și apofatice în patristica orientală25 Nov : 20:21203.62 kB1091Not rated
GABRIEL ILIESCU, Evenimente și negații25 Nov : 20:20245.94 kB828Not rated
VICTOR EMANUEL GICA, Non-contradicția și terțul exclus în logicile polivalente și logicile modale25 Nov : 20:19308.98 kB1Not rated
MARIUS DOBRE, Repere intuiționiste în logica românească25 Nov : 20:19159.11 kB838Not rated
TITUS LATES, Proiecții ale logicilor antice din perspectiva filosofiei comparate la Aram M. Frenkian25 Nov : 20:17236.39 kB934Not rated
DRAGOȘ POPESCU, Subiectul în logica clasică și în logica speculativă25 Nov : 20:15180.56 kB901Not rated
33848 download(s) from 50 files
Return to Category List