VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

coin_athena_tr.png
S.I.F.R.

sifr-logo.jpg
LEGĂTURI

ar_hp21.png

EAR_logo.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXV, 2018

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png

Tomul LXV
Numărul curent: Nr. 1, 2018

S U M A R
IDEI ŞI CONCEPTE PENTRU SECOLUL AL XXI-LEA
PERSPECTIVE ALE UNEI FILOSOFII SISTEMATICE – FILOSOFIA PENTADICĂ

SERGIU BĂLAN, O perspectivă asupra relaţiei dintre Subsistenţă şi Transcendenţă 
MARIUS DOBRE, Raportul dintre logica matematică şi logica clasică
MONA MAMULEA, Theoria şi speculum sau despre cea de a treia facultate a gândirii la Alexandru Surdu
MIHAI POPA, Pentamorfoza artei. O viziune originală a fenomenului artistic la Alexandru Surdu
VIOREL VIZUREANU, Despre valenţele operative în istoria filosofiei ale triplei poziţionări contemporane privind fundamentele matematicii. Plecând de la scrierile lui Alexandru Surdu


FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
EUGENIU NISTOR, Scriitori, teologi şi filosofi din Transilvania în Evul Mediu şi în „Epoca Luminilor”

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
Sfântul Irineu de Lyon, Împotriva ereziilor. Combatere şi răsturnare a gnozei cu nume mincinos, Cartea a II-a, trad. din greacă şi latină, introducere şi note de Petru Molodeţ, Editura IBMO, Bucureşti, 2017
GELU SABĂU, Irineu de Lyon în limba română

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, Ediţia a II-a, Maiorescu şi maiorescienii, Târgu Mureș, 25–28 octombrie 2017 (Victor Emanuel Gica)

TRADUCERI
IMMANUEL KANT, Cercetarea chestiunii, dacă Pământul în rotaţia lui în jurul axei, prin care produce alternarea zilei şi a nopţii, a suferit vreo schimbare de la primele timpuri ale originii sale şi cum am putea fi siguri de aceasta, temă propusă de Academia Regală de Ştiinţe din Berlin pentru premiul anului în curs (traducere de Alexandru Boboc)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Scrisori din Câmpulung Constantin Noica–Gheorghe Staicu, Ediţie de Ioan Crăciun, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2017, 135 p. (Constantin Stroe)
Constantin Schifirneţ, Modernitatea tendenţială. Reflecţii despre evoluţia modernă a societăţii, Bucureşti, Editura Tritonic, 2016 (Viorel Cernica)