VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

coin_athena_tr.png
S.I.F.R.

sifr-logo.jpg
LEGĂTURI

ar_hp21.png

EAR_logo.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXIV, 2017

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png

Tomul LXIV
Numărul curent: Nr. 3, 2017

S U M A R

ETICĂ ŞI ESTETICĂ
MARIN AIFTINCĂ, Opera de artă – simbol estetic
CONSTANTIN STROE, Samuil Micu şi filosofia cea lucrătoare (etica)
HORIA VICENŢIU PĂTRAŞCU, Revalorizarea scepticismului în opera franceză a lui E.M. Cioran
HENRIETA ANIŞOARA ŞERBAN, O lectură a imaginii noocratului, un conducător etic
VIORELLA MANOLACHE, K.A. Appiah is coming to dinner: cosmopolitism & etică
RAMONA ARDELEAN, Eul ca structură a alterităţii originare
CARLA-FRANCESCA SCHOPPEL, Oniric şi oracular: funcţii ale divinaţiei onirice

TRADUCERI
IMMANUEL KANT, Falsa subtilitate a celor patru figuri silogistice (traducere de Alexandru Boboc)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE Nr. 2, 2017

S U M A R

ISTORIA ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
DRAGOŞ BÎGU, Disputa dintre teoria oxigenului şi teoria flogistonului: o perspectivă bazată pe valori cognitive
VICTOR EMANUEL GICA, Structura silogistică a cunoaşterii şi non-contradicţia
DRAGOŞ POPESCU, Progresul cantitativ infinit în Ştiinţa logicii de Hegel

COMEMORARE GHEORGHE ENESCU (1932–1997)
IANCU LUCICA, Profesorul Gheorghe Enescu

INEDITE
GHEORGHE ENESCU, Jurnal intim, Caietele 1 şi 2 (1962–65) – fragmente

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
The Global Lives of Things: The material culture of connections in the early modern world, edited by Anne Gerritsen and Giorgio Riello
VIOREL VIZUREANU, Sensuri ale globalului în discursul istoric contemporan

În obiectiv:
Teodor Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2017
VASILE MACOVICIUC, Şansele filosofiei morale
GABRIEL HASMAŢUCHI, Soluţii pentru un reviriment al eticii în gândirea românească


TRADUCERI
IMMANUEL KANT, Încercare de a introduce în filosofie conceptul de mărimi negative (traducere de Alexandru Boboc)
JAN ŁUKASIEWICZ, Logica şi problema fundamentelor matematicii (traducere de Iancu Lucica)


REVISTA REVISTELOR
„Studia Politica. Romanian Political Science Review”, nr. 2, 2016 (Monica Marinescu)

REPERE BIBLIOGRAFICE
In Fiction We Trust, volum coordonat de Cătălin Partenie şi Alfred Bulai, Editura Polirom, Iaşi, 2016, 240 p. (D.P.)
Manuel García Morente, Faptul extraordinar. Experienţa mistică a unui filozof contemporan, volum alcătuit, tradus şi prefaţat de Cristian Bădiliţă, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2015, 156 p. (N. Drăguşin)
Oana Şerban, Capitalismul artistic. Consumul operei de artă în patru paşi: Marcuse, Baudrillard, Debord şi Lipovetsky, Piteşti, Paralela 45, 2016, 277 p. (Diana Ghinea)
Teodor Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016 (N. Turcan)

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE


Nr. 1, 2017

S U M A R

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ
CONSTANTIN STROE, Feţe din şi prin Prefeţe, la apogeul Iluminismului românesc (primele trei decenii ale secolului al XIX-lea)
DIMITRIE CANTEMIR – CITITOR AL LUI JAN BAPTIST VAN HELMONT
TITUS LATES, Prima pagină filosofică despre adevăr în limba română
DRAGOŞ POPESCU, Dimitrie Cantemir şi „izvoditoriul” Van Helmont


RESTITUIRI
DIMITRIE CANTEMIR, Encomium in I.B. van Helmont et virtutem physices universalis doctrinæ eius

FILOSOFIE UNIVERSALĂ
RODICA CROITORU, Dumnezeu şi lumea în Opus postumum. Ecouri platonice
CORNEL-FLORIN MORARU, Perceperea frumosului la Plotin. Prefigurarea unei căi meontologice de constituire a esteticii
PETRU MOLODEŢ-JITEA, „Răul” în opera lui Proclus, De malorum subsistentia, şi în Corpusul areopagitic. Dependenţa discuţiei despre rău în Numele divine
de lucrarea lui  Proclus: o reevaluare a problemei

LOGICĂ ŞI EPISTEMOLOGIE
IONEL NARIŢA, Soriţii
VIOREL  VIZUREANU, Conceptul de subiect creator şi caracteristicile acestuia la L.E.J. Brouwer
MARIUS DOBRE, Argumentarea vechilor sofişti, un prim model al discursului manipulator

FILOSOFIA EDUCAŢIEI
ILEANA DASCĂLU, Educaţie, autonomie şi ideologie: o reconstituire a filosofiei educaţiei a lui Michael Oakeshott

TRADUCERI
IMMANUEL KANT, Încercare de a introduce în filosofie conceptul de mărimi negative (traducere de Alexandru Boboc)

REPERE BIBLIOGRAFICE
Petru Vaida, O filosofie a riscului. Introducere în opera lui Th. W. Adorno, Bucureşti, Tracus Arte, 2016, 134 p. (Alexandru Boboc)