VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

coin_athena_tr.png
S.I.F.R.

sifr-logo.jpg
LEGĂTURI

ar_hp21.png

EAR_logo.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
REVISTA DE FILOSOFIE, TOMUL LXVI, 2019

REVISTA DE  FILOSOFIE
revista-bar.pngUnited-Kingdom-flag-icon.png

Tomul LXVI
Numărul curent: Nr. 3, 2019

S U M A R

FILOSOFIA ARTEI. ESTETICĂ

FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ

REPERE BIBLIOGRAFICE
Ion  Piso, The  Crisis of the Opera? A study of Musical Hermeneutics, Cambridge Scholars Publishing, 2013 (Acad. Prof. Dr. Alexandru Surdu)
Anton Adămuţ, Amicus Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de la Homer la Tarski, Iaşi, Institutul European, 2018, 218 p. (Alexandru Boboc)
Ioan N. Roşca, Istoria în oglinda spiritului filosofic modern şi contemporan, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2018, 309 p. (Alexandru Boboc)
Victor  Emanuel  Gica,  Dragoş  Popescu,  Luminiţa  Gliga,  Cristian  Radu  Nema  (editori), Filosofia ca sărbătoare. Alexandru Surdu la 80 de ani, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, 632 p., ISBN 978-973-27-2907-6 (Henrieta Anişoara Şerban)
Ştefan Afloroaei, Fabula existenţială, Editura Polirom, Iaşi, 2018, 222 p. (Horia Vicenţiu Pătraşcu)
Nr. 2, 2019

S U M A RNr. 1, 2019

S U M A R

ETICĂ APLICATĂ
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Consideraţii privind natura şi rolul codurilor de etică şi deontologice
DRAGOŞ BÎGU, Un cadru pentru analiza etică a ghionturilor
RADU USZKAI, Câteva probleme adiţionale cu drepturile de autor
MIHAIL-VALENTIN CERNEA, Dilemele etice ale industriei Big Data şi limitele teoriilor morale consacrate: un studiu de caz
CRISTINA VOINEA, O critică a instrumentalismului şi determinismului tehnologic. Cazul Internetului
ALEXANDRA E. ZORILĂ, Mai moral, dar acelaşi? – Efectele bioameliorării morale asupra identităţii personale

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:TEODOR  VIDAM,  Eseuri  etice,  Editura  Argonaut, Cluj-Napoca, 2018
GABRIEL HASMAŢUCHI, Încercări de redefinire morală
DANA GAGNIUC-BUZURA, Prin valoarea morală spre sentimentul libertăţii în finitudine. Posibile soluţii la criza contemporană a valorilor

RESTITUIRI
EUGENIU SPERANTIA, Apriorismul pragmatic. Contribuţiuni la psico-biologia gândirii (I)